Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Bruno Zelić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru

Telefon:
01 4597 104
Telefon kućni:
104
Zavod/služba:
Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu
Godina diplomiranja:
1996.
Godina magistriranja:
1999.
Godina doktoriranja:
2003.

Nastava

Životopis

Rođen u Osijeku 15. srpnja 1973. Diplomirao je 1996., magistrirao 1999. te doktorirao 2003. sve na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. U Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se 1996. kao znanstveni novak, od 1999. asistent, od 2003. docent, od 2007. izvanredni profesor, od 2012. godine redoviti profesor, a od 2017. je redoviti profesor u trajnom zvanju. Od 2009. do 2013. obavljao je dužnost prodekana za nastavu, a od 2013. do 2017. obavljao je dužnost dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Boravio je kao istraživač dvije godine na Institute of Biotechnology II, Research Center Jülich, Njemačka. Dobitnik je Rektorove nagrade (1994. i 1995), godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (1999), nagrade Hrvatskog društva kemijskih inženjera (2003.), nagrade Vera Johanides Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (2007.), Godišnje državne nagrade za znanost (2017.) i nagrade Rikard Podhorsky Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (2021).

Znanstveno se bavi primjenom metodologije kemijskog inženjerstva u razvoju bioprocesa. Objavio je 77 znanstvenih radova u časopisima citiranim u tercijarnoj bazi podataka Web of Science (WoS), 38 radova u ostalim časopisima i zbornicima radova s međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, a koautor je šest poglavlja u knjizi i dva patenta. Urednik je sveučilišnog udžbenika na engleskom jeziku Environmental Engineering – Basic Principles u izdanju De Gruyter-a. Prema WoS-u radovi su mu citirani 1260 puta uz h-index 21. Kao pozvani predavač održao je 15 pozvanih predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i preko 20 ostalih javnih izlaganja, a sudjelovao je s preko 120 usmenih i posterskih priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Kao član znanstveno-organizacijskog odbora sudjelovao je u radu četiri domaća i 17 međunarodnih znanstvenih skupova, a na sedam je bio predsjednik znanstveno-organizacijskog odbora. Bio je voditelj četiri međunarodna znanstvena projekta (od čega jednog FP6 projekta) te tri domaća znanstvena projekta financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost. Autor je 11 stručnih studija/projekata izrađenih za potrebe gospodarstva, jedan je od pokretača prve spin-offtvrtke Fakulteta, te idejni začetnik start-up tvrtke temeljene na rezultatima disertacije koju je mentorirao.

Uveo je nekoliko novih kolegija, na preddiplomskim, dodiplomskim, diplomskim, specijalističkim i doktorskim studijima Fakulteta, te bio mentor šest doktorskih disertacija, sedam specijalističkih završnih radova, 25 diplomskog rada i 23 završnih radova.

Od 2016. do 2017. godine bio je član Upravnog odbora European Federation of Chemical Engineering. Od 2005. godine član je uredničkog odbora međunarodnog časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, a od 2018. je glavni urednik ovog časopisa. Član je uredničkih odbora časopisa Energies, Food Technology and Biotechnology i Technologica Acta. Dopredsjednik je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, član Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te član Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Kluba dekana te Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu.

Bio je predstavnik Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u Vijeću tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 2009. do 2017. godine, a od 2017. do 2019. godine bio je predsjednik Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. do 2017. bio je član Rektorskog kolegija u proširenom sastavu, od 2010. do 2014. bio je član Radne skupine za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu, od 2014. do 2017. bio je član Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, aod 2015. do 2019. bio je član Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Bio je član Radne skupine za pokretanje preddiplomskog studija Inženjerstvo na engleskom jeziku Sveučilišta u Zagrebu, a od 2011. do 2014. te od 2017. do 2023. je bio voditelj interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija Ekoinženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu. Za svoj rad u različitim tijelima Sveučilišta u Zagrebu, a posebno za osnivanje spin-off tvrtke dobio je posebno priznanje rektora Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

Popis najznačajnijih radova objavljenih u zadnjih pet godina:

1. Šibalić, Darijo, Šalić, Anita; Zelić, Bruno; Trand, Nghiep Nam; Hessel, Volker, Nigamd, Krishna D.P.; Tišma, Marina. Synergism of ionic liquids and lipases for lignocellulosic biomass valorization. Chemical Engineering Journal, 461 (2023) 142011, IF = 15,100/2022, Q1

2. Šalić, Anita; Ljubić, Anabela; Marčinko, Tomislav; Jurinjak Tušek, Ana; Cvjetko Bubalo, Marina; Tišma, Marina; Zelić, Bruno. Shifting the natural deep eutectic solvent based liquid lipase extraction from batch to continuous for more efficient process performance. Journal of Cleaner Production, 405 (2023) 136899, IF = 11,100/2022, Q1

3. Gojun, Martin; Šalić, Anita; Zelić, Bruno. Integrated microsystems for lipase-catalysed biodiesel production and glycerol removal by extraction or ultrafiltration. Renewable Energy, 180 (2021) 213-221, IF = 8,634/2021, Q1

4. Šalić, Anita; Jurinjak Tušek, Ana; Gojun, Martin; Zelić, Bruno. Biodiesel purification in microextractors: choline chloride based deep eutectic solvents vs water. Separation and Purification Technology, 242 (2020) 116783, IF = 7,312/2020, Q1

5. Šibalić, Darijo; Šalić, Anita; Zelić, Bruno; Tran, Nghiep; Hessel, Volker; Tišma, Marina. A new spectrophotometric assay for measuring the hydrolytic activity of lipase from Thermomyces lanuginosus: a kinetic modeling. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 8 (2020) 4818-4826, IF = 8,198/2020, Q1

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada, 1994. i 1995.

Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, 1999.

Nagrada Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, 2003.

Nagrada Vera Johanides Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, 2007.

Godišnja državnea nagrada za znanost, 2017.

Nagrada Rikard Podhorsky Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, 2021.

Profesionalni interesi i članstva

Urednik časopisa:

1. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Journal, glavni urednik, 2018-

2. Engineering Power, 2023-

3. Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, 2023-

 

Član uredničkog odbora časopisa:

1. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Journal, član uredničkog odbora, 2005-

2. Technologica Acta, član uredničkog odbora, 2015-

3. Food Technology and Biotechnology, 2019-

4. Energies, 2020-

5. International Journal of Petroleum Technology, 2021-

6. Frontiers in Chemical Engineering, 2022-

 

Članstva:

1. Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, dopredsjednik

2. European Federation of Chemical Engineering

3. Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

4. Društvo sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu

5. Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, član Izvršnog odbora

6. European Academy of Sciences and Arts, ordinary member in Clas VI – Technical and Environmental Sciences

Izabrani projekti

Voditelj projekata:

1. Integrirani mikrosustav za enzimatsku proizvodnju biovodika, istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost, 2023-2027

2. Cooperation research on ecological restoration and monitoring technologies after unexpected disturbances of world natural heritage sites, bilateralni projekt, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Kine, 2020-2021

3. Razvoj integriranog mikrosustava za biokatalitičku proizvodnju biodizela, istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost, 2017-2021

4. Pseudomonas 2.0: Industrial biocatalysis using living cells (EIB.10.041), second transnational FP-6 ERA-IB call for proposals, 2011-2014

5. Održivi bioseparacijski procesi, projekt Uspostavne potpore Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, 2009-2012

6. Applied Biocatalysis, bilateralni projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i DAAD, 2006-2007

7. Biotransformations and bioseparation processes, bilateralni projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 2006-2007

Povijest zaposlenja

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

2017 - redoviti profesor u trajnom zvanju

2013 - 2017 dekan

2012 - 2017 redoviti profesor

2009 - 2013 prodekan za nastavu

2007 - 2012 izvanredni profesor

2003 - 2007 docent

1999 - 2003 asistent

1996 - znanstveni novak