Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Danijela Ašperger

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru

Telefon:
01 4597 212
Telefon kućni:
212
Mobilni telefon:
098696745
Zavod/služba:
Zavod za analitičku kemiju
Godina diplomiranja:
1998.
Godina magistriranja:
2003.
Godina doktoriranja:
2007.
Na zavodu od:
1999.

Nastava

Životopis

Danijela Ašperger (rođ. Ivanković) rođena je 22. prosinca 1973. u Zagrebu, gdje je 1992. maturirala na Kemijskoj i geološkoj tehničkoj školi. Iste je godine upisala Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1997. dobila Rektorovu nagradu za najbolji pisani studentski rad: Praćenje procesa proizvodnje bojila Reactive Red 120 metodom omjera signala, te procjena bilance uspjeha i ekoefikasnosti, izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Zorane Grabarić i prof. dr. sc. Natalije Koprivanac na Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju. Diplomski rad: Toksičnost pesticida na mikroorganizme u tlu i vodi obranila je 30. rujna 1998. pod mentorstvom prof. dr. sc. Felicite Briški na Zavodu za industrijsku ekologiju. Od 1. ožujka 1999. zaposlena je na Zavodu za analitičku kemiju kao znanstvena novakinja u istraživačkom zvanju mlađeg asistenta. Iste je godine upisala poslijediplomski studij Inženjerska kemija, a magistarski rad Anodno uzorkovanje slitina za kromatografsku analizu izradila je pod mentorstvom prof. dr. sc. Marije Kaštelan-Macan i obranila 28. veljače 2003. kada prelazi u suradničko zvanje asistenta. Doktorski rad: Razvoj kromatografskih metoda za određivanje veterinarskih antibiotika u okolišu obranila je 20. ožujka 2007. također pod mentorstvom prof. dr. sc. Marije Kaštelan-Macan na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Nakon obrane doktorskog rada 2007. postaje znanstveni suradnik, a 2009. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, nakon čega sudjeluje u nastavi i nositeljica je više kolegija Zavoda za analitičku kemiju. 2013. izabrana je u zvanje viši znanstveni suradnik (5. 6. 2013.) te u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice (22. 10. 2013.). Odlukom Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje kemija, izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice 15. studenog 2018. te u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice 22. siječnja 2019.

            Članica je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) Sekcije za kromatografiju, a od 2021. je predsjednica spomenute Sekcije. Članica je i Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija (AMACIZ). U ak. god. 2015./2016. i 2016./2017. bila je predstojnica Zavoda za analitičku kemiju. Od ak. god. 2012./2013. pa do danas je koordinatorica za podršku studentima, od ak. god. 2013./2014. pa do 2020./2021. bila je predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije te članica navedenog Povjerenstva od ak. god. 2021./2022. do sada, od siječnja 2018. do siječnja 2020. bila je predsjednica Povjerenstva za kvalitetu na sveučilišnim studijskim programima za potrebe Oružanih snaga RH, bila je članica radne skupine za Unutarnju prosudbu Sveučilišta u Zagrebu od 2015. do 2017., članica je Povjerenstva za sustavnu recenziju studijskih programa u ak. god. 2011./2012. i 2012./2013., 2010. godine bila je predsjednica Povjerenstva za prigovore u postupku provođenja izbora članova Studentskog zbora, od 2022 godine predsjednica je Povjerenstva za promociju i vidljivost studijskih programa Fakulteta, a od ak. god. 2021./2022. do danas je članica Povjerenstva za promicanje imena Fakulteta.

Govori, piše i čita engleski, a po potrebi služi se njemačkim i španjolskim jezikom. Udata je od 2003. i majka je dviju djevojčica.

 

Nagrade i priznanja

Znanstvena nagrada/priznanje

1.            Rektorova nagrada za najbolji pisani studentski rad, D. Ivanković, S. Tomičić, Praćenje procesa proizvodnje bojila Reactive Red 120 metodom omjera signala te procjena bilance uspjeha i ekoefikasnosti, 1997., Mentorice: prof. dr. sc. Natalija Koprivanac i prof. dr. sc. Zorana Grabarić

2.            Nagrada za najbolji poster, 19th International Symposium on Separation Sciences „New Achievements in Chromatography“, Poreč, Hrvatska, 2013.

 

 Stručna nagrada/priznanje

1.          Nagrada i priznanje za inovaciju na izložbi inovacija INOVA Mladi 2013.: 3u1-FTN (Marin Kovačić, mentorica D. Ašperger), Zagreb, 4. svibanj 2013.

2.         Nagrada i priznanje za inovaciju na izložbi inovacija INOVA Mladi 2014.: Voltamini (Marin Kovačić, mentorica D. Ašperger), Zagreb, 10. svibanj 2014.

3.         Nagrada Franjo Hanaman za svekoliku djelatnost na promicanju imena Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 25. rujan 2023.

Profesionalni interesi i članstva

Područje rada:

Analitička kemija (kromatografija (TLC, HPLC-DAD-FLD-MS)), toksičnost (ELIZA, Vibrio fischeri), određivanje metala i organskih zagađivala, priprema uzoraka (mikrovalna digestija i ekstrakcija, ultrazvučna digestija i ekstrakcija, SPE) za kromatografske (TLC, LC) i spektrometrijske (AAS, ICP) metode.

Znanstvena usavršavanja:
1.    HRZZ projekt: Sudbina farmaceutika u okolišu i tijekom naprednih postupaka obrade vode, Nacionalni institut za biologiju, Ljubljana, Slovenija, (veljača 2019.)
2.    Bilateralna suradnja HR-SLO, Babić-Vovk, Kemijski Inštitut, Ljubljana, Slovenija,
(rujan 2007. i prosinac 2008.)
3.    CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Department of Environmental Chemistry IIQAB, Barcelona, Španjolska, u okviru EU projekta (INCO CT 2004-509188) - Reduction of environmental risks, posed by Emerging Contaminants, through advanced treatment of municipal
and industrial wastes (EMCO), (travanj-srpanj 2007.)
4.    Slovenian European Natural Research Centre (SENARC), Maribor, Slovenija, (srpanj 2006.)
5.    Center for applied spectroscopy, International summer school, Beograd, Srbija, (kolovoz/rujan 2005.)
6.    Imaging Techniques in Planar Chromatography, Jezersko, Slovenija, (svibanj 1999.)

 

Osnivanje i operacionalizacija ljetnih škola, tečajeva:
1. Škola tekućinske kromatografija, u suradnji s PLIVOM, datum, 2007.
2. Škola tankoslojne kromatografije, u suradnji s PLIVOM, datum, 2001.

 

Rad na popularizaciji struke:

Suradnica pri uređivanju monografije ZAVOD ZA ANALITIČKU KEMIJU 1919.-1999., (ur. M. Kaštelan-Macan i A. Horvat), Zagreb, 1999., Stručna pomoć u pripravi skripata M. Kaštelan-Macan, Ispitivanje materijala, Zagreb, 1999./2000., Predavanje AMACIZ 2003., „Anodno uzorkovanje slitina za kromatografsku analizu“ Chromatographic Separation of Veterinary Antibiotics // YISAC 2005 12th Young, Investigators', Seminar on Analytical Chemistry. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2005.,       Član povjerenstva za Državno natjecanje iz kemije, Čakovec, 2005., U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i Hrvatskog kemijskog društva, Član povjerenstva za Državno natjecanje iz kemije, Rab, 2006., U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i Hrvatskog kemijskog društva, Sudjelovanje na Festivalu znanosti sa predavanjima i radionicama od 2006. do danas u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu te koordinatorica ispred Fakulteta od 2019.-te godine, Suradnja oko grafičke pripreme knjižnog bloka udžbenika LABORATORIJSKE OSNOVE KVANTITATIVNE KEMIJSKE ANALIZE, Zagreb, 2006., (Autor: Z. Šoljić), Predavanje u sklopu međunarodnog seminara „Održivi razvoj i zaštita okoliša“ u organizaciji Instituta za međunarodne odnose, Zagreb Hrvatska i Akademije znanosti, društvenih tehnologije i lokalne samouprave, Moskva, Ruska federacija, IMO-FKIT, Zagreb, 22.-24. 9. 2008., Predavanje u sklopu ljetne škole u Višnjanu (voditelj: Korade Korlević) „Određivanje antioksidansa u čokoladi“, 2008., Suradnica pri uređivanju monografije NOVA MLADOST DEVEDESTOGODIŠNJAKA-Zavod za analitičku kemiju 1999.-2009., (ur. S. Babić i M. Kaštelan-Macan), Zagreb, 2009., Tehnička urednica zbornika 1st REPHAD Workshop „Veterinary pharmaceuticals and their degradation products in the environment“, FKIT, Zagreb, 2009., Gostovanja na Hrvatskoj radio-televiziji u emisiji „Dobro jutro Hrvatska“ (travanj 2010.), Gostovanje na Hrvatskoj radio-televiziji u emisiji „Znanstvena petica“ (svibanj 2010.), Gostovanje na Hrvatskoj radio-televiziji u emisiji „Školski sat“ (listopad 2010.), Član Povjerenstva za izbor najboljeg znanstvenog rada na „Znanstvenim susretima 3. vrste“, Institut Ruđer Bošković, 2011., Predavanje na skupu „Proslavimo kemiju na FKIT-u“ (organizatorice: Irena Škorić i Sandra Babić) „I čokolada je kemija“, 2011., Gostovanje na Hrvatskoj radio-televiziji u emisiji „Školski sat“ (siječanj 2011.), Recenzentica priručnika za pripremu ispita na državnoj maturi „Kemija“ (autorice: B. Domjanović, A. Habuš, M. Herak, S. Liber, J. Novak, Lj. petrić, B. Sever, D. Stričević, V. Tomašić, B. Zdjelarević), izdavač: Profil International, 2012., Recenzentica „Kemija ukratko“ – Opća kemija 1 (autorice: A. Habuš, D. Stričević, S. Liber), izdavač: Profil International, 2012., Recenzentica „Kemija ukratko“ – Opća kemija 2 (autorice: A. Habuš, D. Stričević, S. Liber), izdavač: Profil International, 2012.,Voditeljica mini radionica za djecu osnovnih i srednjih škola – Što se radi u analitičkom laboratoriju? – 2009-2013., u sklopu Zavoda za analitičku kemiju, Sajam ideja 2014., 2016. i 2017. članica organizacijskog odbora, Sajam ideja 2015, predsjednica organizacijskog odbora, Dan otvorenih vrata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 2016., 2017., 2022., 2023., Popularizacija tehničkog i prirodoslovnog područja u sklopu JOBSTEM Europskog projekta – održala 24 radionice, 2016., MUZZA tjedan znanosti, 2023., te razne radionice za osnovne škole (OŠ Rudeš 2022., OŠ Pavleka Miškine 2023. i dr.).

 

Stručna društva, radne grupe (navesti funkcije):

1.            Članica radne skupine za Unutarnju prosudbu Sveučilišta u Zagrebu od 2015. do 2017.

2.            Predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na sveučilišnim studijskim programima za potrebe Oružanih snaga RH od siječnja 2018. prema odluci donesenoj na 4. sjednici Vijeća studija sveučilišnih preddiplomskih studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

3.            Članica povjerenstva za akreditaciju studijskih programa na Sveučilištu u Mariboru, 2016.

4.            Predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 2013. godine do 2021., te članica istog Povjerenstva od 2021. do sada.

5.            Predstojnica Zavoda za analitičku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od listopada 2015. do listopada 2017.

6.            Koordinatorica za podršku studentima od 2012. godine do danas.

7.            Član Povjerenstva za sustavnu recenziju studijskih programa (studij – Kemijsko inženjerstvo) za akademsku godinu 2011./2012. i 2012./2013. prema odluci Fakultetskog vijeća 154. redovite sjednice održane 12. rujna 2011.

8.            Član Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za akademske godine 2011./2012. i 2012./2013.

9.            Predsjednica Povjerenstva za prigovore u postupku provođenja izbora članova Studentskog zbora za 2010. godinu

10.       Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Kromatografska sekcija, članica od 2000. i zamjenica predsjednika Kromatografske sekcije od 2018. do 2021., te predsjednica sekcije od 2021. godine do danas.

11.       AMACIZ-Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija, član od 1999.

 

Ostale stručne djelatnosti:

1.            Organizacija i provedba seminara za fizikalno-kemijsku analizu vode, tla i hrane za Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga, Seminar Analiza vode (organiziranom na Zavodu za analitičku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu): D. Ašperger, S. Babić, D. Mutavdžić Pavlović, 15.-17. veljače 2016.

2.            Sudjelovanje u radionici za profesore strukovnih srednjih škola „Dobra laboratorijska praksa“ (u suradnji FKIT-a i Agencije za strukovno obrazovanje, srpanj 2008.), D. Ašperger, D. Mutavdžić Pavlović, Radionica – vježbe: Spektrometrijsko određivanje željeza u cementu, Turbidimetrijsko određivanje sulfata u vodi, Kromatografsko određivanje polifenolnih spojeva u čokoladi, Anodno uzorkovanje novčića za analizu tankoslojnom kromatografijom.

3.            Recenzentica u znanstvenim časopisima: Analytical Methods (1), Chemosphere (1), Combinatorial Chemistry and High throughput Screening (1), Croatica Chemica Acta (1), Current Pharmaceutical Analysis (1), Ecotoxicology and Environmental Safety (2), Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management (2), Food Analytical Method (1), International Journal of Environmental Analytical Chemistry (1), Inženjerstvo okoliša (1), Journal of Chemical Technology & Biotechnology (1), Journal of Chromatography A (15), Journal of Food Processing and Preservation (2), Journal of Separation Science (2), Kemija u industriji (2), PLOS ONE (1), Technologica Acta (1), The Holistic Approach to Environment (2), Waste and Biomass Valorization (1).

4.            B. Zelić, S. Kurajica, D. Ašperger, A. Vrsalović Presečki, H. Otmačić Ćurković, I. Škorić, M. Vuković Domanovac, J. Macan, T. Gazivoda Kraljević, G. Matijašić, M. Gretić, N. Rimac, A. Sander, A. Jukić, S. Lučić Blagojević, S. Raić Malić, V. Tomašić, S. Babić, M. Rogošić, Z. Findrik Blažević, Z. Mandić, T. Bolanča, S. Martinez, E. Govorčin Bajsić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Samoanaliza 2014./2015., 2015. (službeni dokument).

5.         D. Ašperger, A. Vrsalović Presečki, H. Otmačić Ćurković, K. Marković, D. Blažek, B. Zelić, I. Škorić, M. Rogošić, Priručnik za osiguravanje kvalitete, 2015. (službeni dokument).

 

Član od 1999.-    :

1. Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija (AMACIZ),

2. Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI).

 

Izabrani projekti

A.2.        Projekti

A.2.1.     Voditelj međunarodnog projekta

A.2.1.1.        Determination of toxicity and physico-chemical properties of pharmaceuticals, Bilateral project Croatia-Slovenia, voditeljice: Danijela Ašperger s hrvatske strane projekta i Tina Kosjek sa slovenske strane projekta, 2012.-2013. https://www.fkit.unizg.hr/znanost/medunarodni_projekti#Bilateralni%20i%20multilateralni

 

A.2.3.     Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata

A.2.3.1. Aktivno sudjelovanje u realizaciji međunarodnih znanstvenih projekata 

A.2.3.1.1.     Reduction of environmental risks, posed by emerging contaminants, through advanced treatment of municipal and industrial wastes – EMCO, 6th Framework Programme EU, INCO CT 2004-509188, voditelj projekta: prof. Damia Barcelo, hrvatska voditeljica projekta: red. prof. Marija Kaštelan-Macan, 2004.-2007., uloga pristupnice: suradnica. https://www.fkit.unizg.hr/znanost/medunarodni_projekti#FP6%20(Framework%20Programme%206)

A.2.3.1.2.     Development of chromatographic methods for determination of proanthocyanidins in food and nutraceuticals, Bilateral project Croatia-Slovenia, voditeljice: Sandra Babić s hrvatske strane projekta i Irena Vovk sa slovenske strane projekta, 2007.-2008., uloga pristupnice: suradnica. https://www.fkit.unizg.hr/znanost/medunarodni_projekti#Bilateralni%20i%20multilateralni

A.2.3.1.3.     Reduction of environmental risks posed by pharmaceuticals and their degradation products in process wastewaters, through RO/NF membrane treatment (REPHAD), projekt Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“, voditeljica projekta: prof. emerita Marija Kaštelan-Macan, 2007.-2011., uloga pristupnice: suradnica. https://www.fkit.unizg.hr/znanost/medunarodni_projekti#UKF%20(Unity%20through%20Knowledge%20Fund)

A.2.3.1.4.     Taste and Odor in early diagnosis of source and drinking Water Problems, COST projekt CA18225, voditelj prof. dr. sc. Triantafyllos Kaloudis iz Institute of Nanoscience and Nanotechnology, Greece, 2019.-2024., uloga pristupnice: suradnica, koordinator ispred Hrvatske.  https://nireas-iwrc.org/research-projects/on-going-projects/watertop/

A.2.3.1.5.     Water reuse and membrane separation processes for a reliable and sustainable water supply, NATO SPS projekt, voditelj izv. prof. dr. sc. Davor Dolar, 2023.-2026., uloga pristupnice: suradnica.  https://www.fkit.unizg.hr/WaRMem

 

A.2.3.2. Aktivno sudjelovanje u realizaciji domaćih znanstvenih projekata

A.2.3.2.1.     Organske tvari u vodi za piće, projekt MZOŠ, voditelj: red. prof. Branko Kunst, 1999.-2002., uloga pristupnice: suradnica.

A.2.3.2.2.     Kemometrijska procjena i optimizacija separacijskih parametara, projekt MZOŠ, voditeljica: red. prof. Marija Kaštelan-Macan, 2002.-2007., uloga pristupnice: suradnica. http://zprojekti.mzos.hr/zProjektiOld/prikaz_det.asp?sort=0&offset=1303&ID=0125055

A.2.3.2.3.     Razvoj naprednih analitičkih metoda za određivanje farmaceutika u okolišu, projekt MZOŠ, voditeljica: izv. prof. Sandra Babić, 2007.-2013., uloga pristupnice: suradnica. http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=4&ID=1733

A.2.3.2.4.     Sudbina farmaceutika u okolišu i tijekom naprednih postupaka obrade vode, HRZZ projekt, voditeljica red. prof. dr. sc. Sandra Babić, 2015.-2019., uloga pristupnice: suradnica. https://www.fkit.unizg.hr/PharmaFate

A.2.3.2.5.     Izravna oporaba komunalne otpadne vode za navodnjavanje membranskim tehnologijama, HRZZ projekt, voditelj doc. dr. sc. Davor Dolar, 2017.-2019., uloga pristupnice: suradnica.  https://prilagodba-klimi.hr/izravna-oporaba-komunalne-otpadne-vode-za-navodnjavanje-membranskim-tehnologijama/

A.2.3.2.6.     Novi početak za stare hrvatske sorte vinove loze, projekt financiran od Europskog fonda za regionalni razvoj - ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE (voditelj izv. prof. dr. sc. Darko Preiner sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), 2019.-2022., uloga pristupnice: suradnica.  https://crovitirestart.com/

A.2.3.2.7.     Primjena naprednih tehnologija obrade voda za uklanjanje mikroplastike, HRZZ projekt, voditelj prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, 2019.-2023., uloga pristupnice: suradnica., uloga pristupnice: suradnica. https://www.fkit.unizg.hr/AdWaTMir

 

Povijest zaposlenja

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,

Zavod za analitičku kemiju:


• 2019. – danas - redovita profesorica,
• 2013. – 2019. - izvanredna profesorica,
• 2009. – 2013. - docentica,
• 2007. – 2009. - znanstvena suradnica, 
• 1999. – 2007. - znanstvena novakinja.