Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

Dino Skendrović, mag. ing. oecoing.

Zvanje: asistent

Telefon kućni:
01 4597 131

Životopis

Dino Skendrović rođen je 18. kolovoza  1989. godine u Zagrebu.  Godine 2012. upisao je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije gdje je završio preddiplomski studij Ekoinženjerstvo, nakon čega je nastavio školovanje na diplomskom studiju istog smjera. Diplomski rad pod nazivom “Matematički model aldolne adicije katalizirane D- fruktoza-6-fosfat aldolazom” izradio je pod mentorstvom prof. dr. sc. Zvjezdane Findrik Blažević. Diplomirao je 2018., čime je stekao akademski naziv magistar inženjer ekoinženjer. Od 2019. godine radi kao asistent na Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu, a upisao je i poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, te izrađuje doktorski rad “Imobilizacija aldolaze za održivu proizvodnju prekursora bočnog lanca statina” pod mentorstvom prof. dr. sc. Ane Vrsalović Presečki. Glavna područja njegovog istraživačkog interesa su sinteza mezoporoznih materijala i magnetskih nanočestica, enzimska kinetika te imobilizacija enzima u svrhu poboljšanja karakteristika enzima. Tijekom dosadašnjeg studiranja na doktorskom studiju objavio je dva izvorna i međunarodno recenzirana znanstvena rada, te sudjelovao na brojnim konferencijama s posterskim i usmenim priopćenjima.