Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Kemijske tehnologije i proizvodi
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kemijski reaktori (46916)
Tomašić, V.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
6.0 Kemijsko inženjerske vježbe (111442)
Žižek, K.
- 60
(15P+45L)
1 INFO
4.0 Konstrukcijski materijali i zaštita (46914)
Otmačić Ćurković, H.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
5.0 Projektiranje I (46897)
Dejanović, I.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
5.0 Tehnološki procesi organske industrije (46948)
Kovačić, M.
- 45
(30P+15L)
1 INFO
ECTS Izborni kolegij
=> Izborni kolegiji-prijelaznici 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Mikrobiologija (21187)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30L)
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Anorganske tehnologije (46951)
Mandić, V.
- 45
(30P+15L)
2 INFO
6.0 Kemijsko inženjerske vježbe (63677)
Žižek, K.
- 60
(60L)
2 INFO
4.0 Modeliranje procesa (202918)
Bolf, N.; Ujević Andrijić, Ž.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
5.0 Petrokemijske tehnologije (46950)
Vidović, E.
- 45
(30P+15L)
2 INFO
6.0 Projektiranje II (46918)
Dejanović, I.
- 75
(30P+45L)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegij - prijelaznici-2. semsestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Mikrobiologija (21187)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30L)
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Elektrokemijsko inženjerstvo i proizvodi (63398)
Kraljić Roković, M.
- 45
(30P+15L)
3 INFO
5.0 Poduzetništvo temeljeno na inovacijama (215321)
Jukić, A.; Meštrović, E.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Procesna ekonomika (63374)
Dejanović, I.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa (215323)
Rogošić, M.
- 90
(90L)
3 INFO
5.0 Tehnologije bojila i premaza (63397)
Lončarić Božić, A.; Katančić, Z.
- 75
(45P+30L)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (63399)
- 300
(300L)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Izborni kolegij
=> Izborni kolegij - Kemijsko inženjerstvo diplomski - 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Adhezija i adhezijski proizvodi (47014)
Leskovac, M.; Lučić Blagojević, S.
- 45
(30P+15L)
1, 3 INFO
4.0 Corrosion and environment - University of Zagreb (125254)
Otmačić Ćurković, H.
- 45
(30P+15L)
1 INFO
4.0 Degradacija i modifikacija polimera (47015)
Kratofil Krehula, L.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Dodaci za polimerne materijale i proizvode (46998)
Leskovac, M.
- 45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5.0 Introduction to Sustainable Chemistry (240325)
Kušić, H.
- 75
(30P+15L+30S)
1 INFO
4.0 Karakterizacija i identifikacija proizvoda (47001)
Katančić, Z.; Leskovac, M.; Govorčin Bajsić, E.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Molekulska spektroskopija (47005)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Polimerni inženjerski materijali (47016)
Govorčin Bajsić, E.
- 45
(30P+15L)
1, 3 INFO
4.0 Polimerni nanokompoziti (156826)
Lučić Blagojević, S.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Sustavi upravljanja okolišem (47007)
Lončarić Božić, A.; Kovačić, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Bilanca tvari i energije (98764)
Vrsalović Presečki, A.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Bilanca tvari i energije (98917)
Zelić, B.
- 75
(30P+45S)
1 INFO
4.0 Biokemija (149962)
Gazivoda Kraljević, T.; Hranjec, M.; Vuk, D.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Elektrokemija (88839)
Martinez, S.; Mandić, Z.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
5.0 Fizikalna kemija (88248)
Košutić, K.
- 90
(45P+30L+15S)
1 INFO
5.0 Fizikalna kemija I (88252)
Ivanković, M.; Macan, J.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
4.0 Fizikalna kemija I (88339)
Ivanković, M.; Macan, J.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
6.0 Instrumentalna analitička kemija (150084)
Ašperger, D.
- 45
(30P+15L)
1 INFO
5.0 Jedinične operacije u ekoinženjerstvu (119513)
Sander, A.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Kataliza i katalizatori (135366)
Tomašić, V.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
4.0 Mehaničko procesno inženjerstvo (118436)
Matijašić, G.
- 90
(45P+30L+15S)
1 INFO
6.0 Mehanika fluida (178112)
Prlić Kardum, J.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
1, 2 INFO
4.0 Molekulska spektroskopija (118864)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Molekulska spektroskopija (149961)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Opća i anorganska kemija (88246)
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
7.0 Opća i anorganska kemija (178110)
Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
4.0 Opća kemija (88338)
Steinberg, I.; Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
5.0 Opća kemija (136006)
Steinberg, I.; Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
4.0 Organska kemija (98928)
Škorić, I.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
5.0 Organska kemija (178111)
Vuk, D.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
5.0 Organska kemija I (88253)
Raić-Malić, S.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
4.0 Organska kemija I (98762)
Raić-Malić, S.
- 60
(45P+15L)
1 INFO
6.0 Polimeri i polimerizacijski procesi (178542)
Hrnjak-Murgić, Z.; Kratofil Krehula, L.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
5.0 Prijenos tvari i energije (88249)
Prlić Kardum, J.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Prijenos tvari i energije (98763)
Prlić Kardum, J.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Prijenos tvari i energije (98918)
Prlić Kardum, J.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
4.0 Reakcijsko inženjerstvo i kataliza (119501)
Kosar, V.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
5.0 Reaktori i bioreaktori (98766)
Kosar, V.
- 75
(45P+30S)
1 INFO
4.0 Struktura i svojstva polimernih materijala (88337)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
6.0 Struktura i svojstva polimernih materijala (148248)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Tehnička termodinamika (150370)
Filipan, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Upravljanje otpadom (126281)
Kušić, H.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Zaštita okoliša u preradbi nafte (178105)
Jukić, A.; Vidović, E.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Izborni kolegij
=> Izborni kolegij - Kemijsko inženjerstvo diplomski - 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Celuloza i tehnologija papira (47012)
Kratofil Krehula, L.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Elektrokemija bioloških procesa i biomolekula (47021)
Mandić, Z.; Martinez, S.; Katić, J.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Elektrokemijski pretvornici i spremnici energije (47026)
Mandić, Z.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Korozija i okoliš (156827)
Otmačić Ćurković, H.
- 45
(30P+15L)
2 INFO
4.0 Naftna goriva i maziva (46969)
Jukić, A.
- 45
(30P+15L)
2 INFO
4.0 Praškasti sustavi (93260)
Matijašić, G.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Sustainable Organic Chemistry (240326)
Gazivoda Kraljević, T.
- 75
(30P+15L+30S)
2 INFO
4.0 Uvod u matematičke metode u inženjerstvu (47018)
Begović Kovač, E.; Jerković, M.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Uvod u nanotehnologiju (156829)
Lučić Blagojević, S.; Kurajica, S.
- 45
(30P+15L)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegij - prijelaznici-2. semsestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija (90751)
Bolanča, T.
- 60
(30P+15L+15S)
2 INFO
6.0 Analitička kemija I (90541)
Ukić, Š.
- 75
(30P+30L+15S)
2 INFO
5.0 Analiza i modeliranje ekoprocesa (98767)
Zelić, B.
- 90
(45P+45S)
2 INFO
6.0 Analiza i modeliranje ekoprocesa (153266)
Zelić, B.
- 75
(45P+30S)
2 INFO
5.0 Anorganska kemija (88251)
- 60
(30P+30L)
2 INFO
6.0 Anorganska kemija (90540)
- 60
(30P+30L)
2 INFO
5.0 Bilanca tvari i energije (90752)
Vrsalović Presečki, A.
- 75
(30P+45L)
2 INFO
6.0 Fizikalna kemija II (90542)
Košutić, K.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
4.0 Fizikalna kemija II (90590)
Košutić, K.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
7.0 Inženjerstvo mineralnih veziva (136065)
- 75
(45P+30L)
2 INFO
7.0 Inženjerstvo površina (136042)
- 75
(30P+15L+30S)
2 INFO
7.0 Kemijsko inženjerska termodinamika (167699)
Rogošić, M.
- 75
(45P+15L+15S)
2 INFO
4.0 Kemijsko reakcijsko inženjerstvo (103066)
Kosar, V.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Mehanika fluida (103036)
Prlić Kardum, J.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
2 INFO
6.0 Mehanika fluida (178112)
Prlić Kardum, J.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
1, 2 INFO
6.0 Mikrobiologija (126329)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
4.0 Mjerenja i vođenje procesa (126280)
Bolf, N.
- 90
(45P+30L+15S)
2 INFO
6.0 Mjerenja i vođenje procesa (167768)
Bolf, N.
- 90
(45P+30L+15S)
2 INFO
4.0 Organska kemija II (98765)
Škorić, I.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
6.0 Organska kemija II (136016)
Škorić, I.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
5.0 Procesi prijenosa i separacija (126086)
Prlić Kardum, J.; Žižek, K.
- 60
(30P+15L+15S)
2 INFO
4.0 Struktura i svojstva anorganskih materijala (90586)
Ivanković, H.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
4.0 Struktura i svojstva anorganskih materijala (136086)
- 60
(30P+30L)
2 INFO
5.0 Termodinamika realnih sustava (125952)
Rogošić, M.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Toplinsko procesno inženjerstvo (118437)
Sander, A.
- 90
(45P+30L+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborna grupa
=> Izborni kolegij KID 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Adhezija i adhezijski proizvodi (47014)
Leskovac, M.; Lučić Blagojević, S.
- 45
(30P+15L)
1, 3 INFO
4.0 Degradacija i modifikacija polimera (47015)
Kratofil Krehula, L.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Dodaci za polimerne materijale i proizvode (46998)
Leskovac, M.
- 45
(30P+15L)
1, 3 INFO
4.0 Karakterizacija i identifikacija proizvoda (47001)
Katančić, Z.; Leskovac, M.; Govorčin Bajsić, E.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Metode umjetne inteligencije u kemijskom inženjerstvu (202663)
Bolf, N.; Ujević Andrijić, Ž.
- 45
(15P+30L)
3 INFO
4.0 Molekulska spektroskopija (47005)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Nano- i mikromehanika materijala (156904)
Vrsaljko, D.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Polimerni inženjerski materijali (47016)
Govorčin Bajsić, E.
- 45
(30P+15L)
1, 3 INFO
4.0 Polimerni nanokompoziti (156826)
Lučić Blagojević, S.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Polymer science and technology - University of Zagreb (156830)
Katančić, Z.; Kratofil Krehula, L.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
5.0 Sustainable Materials Chemistry (240327)
Kušić, H.; Kovačić, M.
- 75
(30P+15L+30S)
3 INFO
5.0 Sustainable Water Treatment (240328)
Kušić, H.; Lončarić Božić, A.
- 75
(30P+15L+30S)
3 INFO
4.0 Sustavi upravljanja okolišem (47007)
Lončarić Božić, A.; Kovačić, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kemijski reaktori (46916)
Tomašić, V.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
6.0 Kemijsko inženjerske vježbe (111442)
Žižek, K.
- 60
(15P+45L)
1 INFO
4.0 Konstrukcijski materijali i zaštita (46914)
Otmačić Ćurković, H.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
5.0 Projektiranje I (46897)
Dejanović, I.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
5.0 Tehnološki procesi organske industrije (46948)
Kovačić, M.
- 45
(30P+15L)
1 INFO
ECTS Izborni kolegij
=> Izborni kolegiji-prijelaznici 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Mikrobiologija (21187)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30L)
1, 2 INFO
4.0 Adhezija i adhezijski proizvodi (47014)
Leskovac, M.; Lučić Blagojević, S.
- 45
(30P+15L)
1, 3 INFO
4.0 Corrosion and environment - University of Zagreb (125254)
Otmačić Ćurković, H.
- 45
(30P+15L)
1 INFO
4.0 Degradacija i modifikacija polimera (47015)
Kratofil Krehula, L.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Dodaci za polimerne materijale i proizvode (46998)
Leskovac, M.
- 45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5.0 Introduction to Sustainable Chemistry (240325)
Kušić, H.
- 75
(30P+15L+30S)
1 INFO
4.0 Karakterizacija i identifikacija proizvoda (47001)
Katančić, Z.; Leskovac, M.; Govorčin Bajsić, E.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Molekulska spektroskopija (47005)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Polimerni inženjerski materijali (47016)
Govorčin Bajsić, E.
- 45
(30P+15L)
1, 3 INFO
4.0 Polimerni nanokompoziti (156826)
Lučić Blagojević, S.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Sustavi upravljanja okolišem (47007)
Lončarić Božić, A.; Kovačić, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Bilanca tvari i energije (98764)
Vrsalović Presečki, A.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Bilanca tvari i energije (98917)
Zelić, B.
- 75
(30P+45S)
1 INFO
4.0 Biokemija (149962)
Gazivoda Kraljević, T.; Hranjec, M.; Vuk, D.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Elektrokemija (88839)
Martinez, S.; Mandić, Z.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
5.0 Fizikalna kemija (88248)
Košutić, K.
- 90
(45P+30L+15S)
1 INFO
5.0 Fizikalna kemija I (88252)
Ivanković, M.; Macan, J.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
4.0 Fizikalna kemija I (88339)
Ivanković, M.; Macan, J.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
6.0 Instrumentalna analitička kemija (150084)
Ašperger, D.
- 45
(30P+15L)
1 INFO
5.0 Jedinične operacije u ekoinženjerstvu (119513)
Sander, A.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Kataliza i katalizatori (135366)
Tomašić, V.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
4.0 Mehaničko procesno inženjerstvo (118436)
Matijašić, G.
- 90
(45P+30L+15S)
1 INFO
6.0 Mehanika fluida (178112)
Prlić Kardum, J.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
1, 2 INFO
4.0 Molekulska spektroskopija (118864)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Molekulska spektroskopija (149961)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Opća i anorganska kemija (88246)
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
7.0 Opća i anorganska kemija (178110)
Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
4.0 Opća kemija (88338)
Steinberg, I.; Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
5.0 Opća kemija (136006)
Steinberg, I.; Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
4.0 Organska kemija (98928)
Škorić, I.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
5.0 Organska kemija (178111)
Vuk, D.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
5.0 Organska kemija I (88253)
Raić-Malić, S.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
4.0 Organska kemija I (98762)
Raić-Malić, S.
- 60
(45P+15L)
1 INFO
6.0 Polimeri i polimerizacijski procesi (178542)
Hrnjak-Murgić, Z.; Kratofil Krehula, L.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
5.0 Prijenos tvari i energije (88249)
Prlić Kardum, J.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Prijenos tvari i energije (98763)
Prlić Kardum, J.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Prijenos tvari i energije (98918)
Prlić Kardum, J.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
4.0 Reakcijsko inženjerstvo i kataliza (119501)
Kosar, V.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
5.0 Reaktori i bioreaktori (98766)
Kosar, V.
- 75
(45P+30S)
1 INFO
4.0 Struktura i svojstva polimernih materijala (88337)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
6.0 Struktura i svojstva polimernih materijala (148248)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Tehnička termodinamika (150370)
Filipan, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Upravljanje otpadom (126281)
Kušić, H.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Zaštita okoliša u preradbi nafte (178105)
Jukić, A.; Vidović, E.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Anorganske tehnologije (46951)
Mandić, V.
- 45
(30P+15L)
2 INFO
6.0 Kemijsko inženjerske vježbe (63677)
Žižek, K.
- 60
(60L)
2 INFO
4.0 Modeliranje procesa (202918)
Bolf, N.; Ujević Andrijić, Ž.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
5.0 Petrokemijske tehnologije (46950)
Vidović, E.
- 45
(30P+15L)
2 INFO
6.0 Projektiranje II (46918)
Dejanović, I.
- 75
(30P+45L)
2 INFO
ECTS Izborni kolegij
=> Izborni kolegij - Kemijsko inženjerstvo diplomski - 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Celuloza i tehnologija papira (47012)
Kratofil Krehula, L.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Elektrokemija bioloških procesa i biomolekula (47021)
Mandić, Z.; Martinez, S.; Katić, J.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Elektrokemijski pretvornici i spremnici energije (47026)
Mandić, Z.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Korozija i okoliš (156827)
Otmačić Ćurković, H.
- 45
(30P+15L)
2 INFO
4.0 Naftna goriva i maziva (46969)
Jukić, A.
- 45
(30P+15L)
2 INFO
4.0 Praškasti sustavi (93260)
Matijašić, G.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Sustainable Organic Chemistry (240326)
Gazivoda Kraljević, T.
- 75
(30P+15L+30S)
2 INFO
4.0 Uvod u matematičke metode u inženjerstvu (47018)
Begović Kovač, E.; Jerković, M.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Uvod u nanotehnologiju (156829)
Lučić Blagojević, S.; Kurajica, S.
- 45
(30P+15L)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegij - prijelaznici-2. semsestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija (90751)
Bolanča, T.
- 60
(30P+15L+15S)
2 INFO
6.0 Analitička kemija I (90541)
Ukić, Š.
- 75
(30P+30L+15S)
2 INFO
5.0 Analiza i modeliranje ekoprocesa (98767)
Zelić, B.
- 90
(45P+45S)
2 INFO
6.0 Analiza i modeliranje ekoprocesa (153266)
Zelić, B.
- 75
(45P+30S)
2 INFO
5.0 Anorganska kemija (88251)
- 60
(30P+30L)
2 INFO
6.0 Anorganska kemija (90540)
- 60
(30P+30L)
2 INFO
5.0 Bilanca tvari i energije (90752)
Vrsalović Presečki, A.
- 75
(30P+45L)
2 INFO
6.0 Fizikalna kemija II (90542)
Košutić, K.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
4.0 Fizikalna kemija II (90590)
Košutić, K.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
7.0 Inženjerstvo mineralnih veziva (136065)
- 75
(45P+30L)
2 INFO
7.0 Inženjerstvo površina (136042)
- 75
(30P+15L+30S)
2 INFO
7.0 Kemijsko inženjerska termodinamika (167699)
Rogošić, M.
- 75
(45P+15L+15S)
2 INFO
4.0 Kemijsko reakcijsko inženjerstvo (103066)
Kosar, V.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Mehanika fluida (103036)
Prlić Kardum, J.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
2 INFO
6.0 Mehanika fluida (178112)
Prlić Kardum, J.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
1, 2 INFO
6.0 Mikrobiologija (126329)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
4.0 Mjerenja i vođenje procesa (126280)
Bolf, N.
- 90
(45P+30L+15S)
2 INFO
6.0 Mjerenja i vođenje procesa (167768)
Bolf, N.
- 90
(45P+30L+15S)
2 INFO
4.0 Organska kemija II (98765)
Škorić, I.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
6.0 Organska kemija II (136016)
Škorić, I.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
5.0 Procesi prijenosa i separacija (126086)
Prlić Kardum, J.; Žižek, K.
- 60
(30P+15L+15S)
2 INFO
4.0 Struktura i svojstva anorganskih materijala (90586)
Ivanković, H.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
4.0 Struktura i svojstva anorganskih materijala (136086)
- 60
(30P+30L)
2 INFO
5.0 Termodinamika realnih sustava (125952)
Rogošić, M.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Toplinsko procesno inženjerstvo (118437)
Sander, A.
- 90
(45P+30L+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Elektrokemijsko inženjerstvo i proizvodi (63398)
Kraljić Roković, M.
- 45
(30P+15L)
3 INFO
5.0 Poduzetništvo temeljeno na inovacijama (215321)
Jukić, A.; Meštrović, E.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Procesna ekonomika (63374)
Dejanović, I.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa (215323)
Rogošić, M.
- 90
(90L)
3 INFO
5.0 Tehnologije bojila i premaza (63397)
Lončarić Božić, A.; Katančić, Z.
- 75
(45P+30L)
3 INFO
ECTS Izborna grupa
=> Izborni kolegij KID 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Adhezija i adhezijski proizvodi (47014)
Leskovac, M.; Lučić Blagojević, S.
- 45
(30P+15L)
1, 3 INFO
4.0 Degradacija i modifikacija polimera (47015)
Kratofil Krehula, L.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Dodaci za polimerne materijale i proizvode (46998)
Leskovac, M.
- 45
(30P+15L)
1, 3 INFO
4.0 Karakterizacija i identifikacija proizvoda (47001)
Katančić, Z.; Leskovac, M.; Govorčin Bajsić, E.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Metode umjetne inteligencije u kemijskom inženjerstvu (202663)
Bolf, N.; Ujević Andrijić, Ž.
- 45
(15P+30L)
3 INFO
4.0 Molekulska spektroskopija (47005)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Nano- i mikromehanika materijala (156904)
Vrsaljko, D.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Polimerni inženjerski materijali (47016)
Govorčin Bajsić, E.
- 45
(30P+15L)
1, 3 INFO
4.0 Polimerni nanokompoziti (156826)
Lučić Blagojević, S.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Polymer science and technology - University of Zagreb (156830)
Katančić, Z.; Kratofil Krehula, L.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
5.0 Sustainable Materials Chemistry (240327)
Kušić, H.; Kovačić, M.
- 75
(30P+15L+30S)
3 INFO
5.0 Sustainable Water Treatment (240328)
Kušić, H.; Lončarić Božić, A.
- 75
(30P+15L+30S)
3 INFO
4.0 Sustavi upravljanja okolišem (47007)
Lončarić Božić, A.; Kovačić, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (63399)
- 300
(300L)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj