Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Diplomski studijski program Primijenjena kemija

Vrsta studija:
Diplomski studij

Trajanje studija:
2 godine

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Sveučilišni magistar primijenjene kemije (prirodne znanosti)

 

Studij Primijenjene kemije (PK) koncipiran je na modularnom principu s tri modula kako slijedi: