Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Djelatnost fakulteta
 • Istraživanje, razvoj i projektiranje kemijskih procesa koji omogućuju kvalitetnu, pouzdanu i sigurnu proizvodnju uz uvažavanje kriterija ekonomičnosti, djelotvornosti i zaštite okoliša.
 • Usmjerena istraživanja kemijskih pretvorbi kojima nastaju tvari i materijali uporabnih svojstava.
 • Razvoj metoda ispitivanja i analize s ciljem kontrole kvalitete.
 • Razvoj postupaka prerade fosilnih i mineralnih sirovina.
 • Proizvodnja materijala (polimera, keramike, kompozita) i kemikalija za posebne namjene.

 

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije je visoko učilište koje na znanstvenom polju kemijskog inženjerstva i znanstvenom polju kemije:

 • ustrojava i izvodi sveučilišne preddiplomske, diplomske, doktorske i specijalističke studije,
 • ustrojava i izvodi znanstveni rad povezan s obrazovnim procesom putem doktorskih i specijalističkih studija,
 • ostvaruje projekte za gospodarstvo i u suradnji s gospodarstvom,
 • organizira kolokvije, seminare, simpozije i druge znanstvene i stručne skupove,
 • objavljuje znanstvene i stručne radove, knjige, monografije, udžbenike, skripte, biltene i sl.,
 • popularizira znanstvene i stručne rezultate,
 • surađuje sa znanstvenim, stručnim, obrazovnim i ostalim organizacijama na područjima svoje i srodnih djelatnosti.

 

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije:

 • proučava kemijske pretvorbe,
 • proučava i razvija tvari i materijale,
 • razvija i unapređuje tehnološke procese,
 • projektira procese, uređaje, opremu, objekte i složene sustave,
 • izrađuje studije,
 • revidira studije i projekte,
 • pruža savjetodavne usluge,
 • nadzire radove izgradnje,
 • osigurava i kontrolira kvalitetu materijala i procesa,
 • izdaje potvrde (ateste i certifikate) o svojstvima materijala i valjanosti postupaka,
 • ostvaruje ostalu srodnu djelatnost,
 • obavlja stručne poslove zaštite okoliša.