Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru

Konzultacije:

Prema dogovoru sa studentima. Javiti se na dmutavdz@fkit.unizg.hr.

Telefon:
4597204
Telefon kućni:
204
Zavod/služba:
Zavod za analitičku kemiju
Godina diplomiranja:
2000.
Godina magistriranja:
2004.
Godina doktoriranja:
2007.
Na zavodu od:
2000.

Nastava

Životopis

Dragana Mutavdžić Pavlović rođena je 24. lipnja 1976. u Osijeku gdje je 1995. maturirala na Tehnološkoj školi Ruđera Boškovića. Iste je godine upisala Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT), gdje je 1998. dobila Rektorovu nagradu za najbolji pismeni studentski rad Korozijska ispitivanja biomaterijala koji je izradila na Zavodu za elektrokemiju pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Metikoš-Huković. U rujnu 2000. diplomirala je  temom Izolacija stroncija iz kompleksnih matrica kromatografskim metodama pod mentorstvom prof. dr. sc. Štefice Cerjan-Stefanović. U studenom iste godine zapošljava se na Zavodu za analitičku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije kao znanstvena novakinja i upisuje poslijediplomski studij Inženjerska kemija. Magistarski rad Priprava kromatografskog uzorka pesticida ekstrakcijom čvrstom fazom obranila je u veljači 2004., a doktorsku disertaciju Moderni postupci priprave uzoraka za kromatografsku analizu „novih“ zagađivala u okolišu u ožujku 2007. Oba je rada izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Marije Kaštelan-Macan. Nakon obrane disertacije 2007. postaje znanstveni suradnik, 2008. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice (nakon čega sudjeluje u nastavi i nositeljica je više kolegija iz područja analitičke kemije), 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice (19. 3. 2013.), 2018. u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice (12. 6. 2018.), a 2023. u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom izboru (10. 10. 2023.). Stečena znanja rado prenosi studentima i uvodi ih u znanstveno-istraživački rad što je rezultiralo mentorstvom 3 studentska rada nagrađena Rektorovom nagradom te 6 radova nagrađenih Dekanovom nagradom. Bila je mentorica 36 završnih radova, 24 diplomska rada i 6 disertacija.

Područje znanstvenog interesa Dragane Mutavdžić Pavlović je analitička kemija okoliša s naglaskom na separacijske tehnike u kemijskoj analizi, posebice postupci ekstrakcije čvrstom fazom (SPE) te raspršenja matice uzorka kroz čvrstu fazu (MSPD) tijekom priprave uzorka i izolacije analita te kromatografski separacijski procesi, s naglaskom na tekućinsku kromatografiju (tankoslojna kromatografija i tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti). Tijekom dosadašnjeg rada objavila je 3 poglavlja u znanstvenim knjigama, 2 poglavlja u sveučilišnom udžbeniku Analitika okoliša, 58 znanstvenih radova u časopisima zastupljenima u bazama podataka WoSCC i Scopus, 14 radova u recenziranim knjigama radova uglavnom međunarodnih skupova te 3 nerecenzirana rada s međunarodnih skupova. Aktivno je sudjelovala na više od 60 znanstvenih skupova (međunarodnih i domaćih) s više od 65 posterskih priopćenja i 7 predavanja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

Znanstveni radovi objavljeni u prvoj kvartili:

1. D. Mutavdžić*, A.J.M. Horvat, S. Babić, M. Kaštelan-Macan, SPE-Microwave assisted extraction coupled system for extraction of pesticides from water samples, Journal of Separation Science 28 (2005) 1485-1492.

https://doi.org/10.1002/jssc.200400061 , IF = 1,829, Q1

2. S. Babić, D. Ašperger, D. Mutavdžić, A. J.M. Horvat, M. Kaštelan-Macan, Solid phase extraction and HPLC determination of veterinary pharmaceuticals in wastewater, Talanta 70 (2006) 732-738.

https://doi.org/10.1016/j.talanta.2006.07.003, IF = 2,810, Q1

3. D. Mutavdžić Pavlović*, S. Babić, A.J.M. Horvat, M. Kaštelan-Macan, Sample preparation in analysis of pharmaceuticals, Trends in Analytical Chemistry 26(11)(2007) 1062-1075.

https://doi.org/10.1016/j.trac.2007.09.010, IF = 5,827, Q1

4. S. Babić, A.J.M. Horvat, D. Mutavdžić Pavlović, M. Kaštelan-Macan, Determination of pKa values of active pharmaceutical ingredients, Trends in Analytical Chemistry 26(11)(2007) 1043-1061.

https://doi.org/10.1016/j.trac.2007.09.004, IF = 5,827, Q1

5. D. Ašperger, S. Babić, D. Mutavdžić Pavlović, D. Dolar, K. Košutić, A. J.M. Horvat, M. Kaštelan-Macan, SPE-HPLC/DAD Determination of Trimethoprim, Oxytetracycline and Enrofloxacin in Water Samples, International Journal of Environmental Analytical Chemistry 89(8-12)(2009) 809-819. https://doi.org/10.1080/03067310902822896, IF = 1,703, Q1

6. D. Mutavdžić Pavlović*, S. Babić, D. Dolar, D. Ašperger, K. Košutić, A. J.M. Horvat, M. Kaštelan-Macan, Development and optimization of the SPE procedure for determination of pharmaceuticals in water samples by HPLC-diode array detection,  Journal of Separation Science 33(2)(2010) 258-267.

https://doi.org/10.1002/jssc.200900571 , IF = 2,631, Q1

7. S. Babić, D. Mutavdžić Pavlović, D. Ašperger, M. Periša, M. Zrnčić, A. J.M. Horvat, M. Kaštelan-Macan, Determination of multi-class pharmaceuticals in wastewater by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS-MS), Analytical and Bioanalytical Chemistry 398 (2010) 1185-1194.   

https://doi.org/10.1007/s00216-010-4004-1, IF = 3,841, Q1

8. D. Dolar, T. Ignjatić Zokić, D. Ašperger, K. Košutić, D. Mutavdžić Pavlović, RO/NF membrane treatment of veterinary pharmaceutical wastewater: comparison of results obtained on a laboratory and pilot scale, Environmental science and pollution research 19 (2012) 1033-1042.

https://doi.org/10.1007/s11356-012-0782-7, IF = 2,618, Q1

9. A.J.M. Horvat, M. Petrović, S. Babić, D. Mutavdžić Pavlović, D. Ašperger, S. Pelko, A.D. Mance, M. Kaštelan-Macan, Analysis, occurrence and fate of anthelmintics and their transformation products in the environment, Trends in Analytical Chemistry 31 (2012) 61-84.

https://doi.org/10.1016/j.trac.2011.06.023, IF = 6,351, Q1

10. D. Mutavdžić Pavlović*, T. Pinušić, M. Periša, S. Babić, Optimization of matrix solid-phase dispersion for liquid chromatography tandem mass spectrometry analysis of 12 pharmaceuticals in sediments, Journal of Chromatography A 1258 (2012) 1-15.

https://doi.org/10.1016/j.chroma.2012.08.025, IF = 4,612, Q1

11.  M. Nestić, S. Babić, D. Mutavdžić Pavlović, D. Sutlović, Molecularly imprinted solid phase extraction for simultaneous determination of Δ9-tetrahydrocannabinol and its main metabolites by gas chromatography-mass spectrometry in urine samples, Forensic Science International 231 (2013) 317-324.

https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2013.06.009, IF = 2,115, Q1

12. E. Dražević, K. Košutić, V. Dananić, D. Mutavdžić Pavlović, Coating Layer Effect on Performance of Thin Film Nanofiltration Membrane in Removal of Organic Solutes, Separation and purification technology 118 (2013) 530-539.

https://doi.org/10.1016/j.seppur.2013.07.031, IF = 3,065, Q1

13.  D. Mutavdžić Pavlović*, D. Ašperger, D. Tolić, S. Babić, Development and optimization studies for determination of pharmaceuticals in water samples by SPE and HPLC with diode-array detection, Journal of Separation Science 36 (2013) 3042-3049.

https://doi.org/10.1002/jssc.201300486, IF = 2,594, Q1

14. D. Mutavdžić Pavlović*, L. Ćurković, D. Blažek, J. Župan, The sorption of sulfamethazine on soil samples: Isotherms and error analysis, Science of the total environment 497-498 (2014) 543-552.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.08.018 , IF = 4,099, Q1

15. M. Zrnčić, S. Babić, D. Mutavdžić Pavlović, Determination of thermodynamic pKa values of pharmaceuticals from five different groups using capillary electrophoresis, Journal of Separation Science 38 (2015) 1232-1239.

https://doi.org/10.1002/jssc.201401057, IF = 2,741, Q1

16. D. Mutavdžić Pavlović*, K. Nikšić, S. Livazović, I. Brnardić, A. Anžlovar, Preparation and application of sulfaguanidine-imprinted polymer on solid-phase extraction of pharmaceuticals from water, Talanta 131 (2015) 99-107.

https://doi.org/10.1016/j.talanta2014.06.065, IF = 4,035, Q1

17. M. Pelajić, G. Peček, D. Mutavdžić Pavlović, D. Vitali Čepo, Novel multiresidue method for determination of pesticides in red wine using gas chromatography-mass spectrometry and solid phase extraction, Food chemistry 200 (2016) 98-106.

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.01.018 , IF = 4,529, Q1

18. D. Mutavdžić Pavlović*, L. Ćurković, I. Grčić, I. Šimić, J. Župan, Isotherm, kinetic and thermodynamic study of ciprofloxacin sorption on sediments, Environmental science and pollution research international 24 (2017) 10091-10106.

https://doi.org/10.1007/s11356-017-8461-3,  IF = 2,800, Q1

19. D. Mutavdžić Pavlović*, A. Glavač, M. Gluhak, M. Runje, Sorption of albendazole in sediments and soils: Isotherms and kinetics, Chemosphere 193 (2018) 635-644.

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.11.025 , IF = 5,108, Q1

20. S. Babić, D. Mutavdžić Pavlović, M. Biošić, D. Ašperger, I. Škorić, M. Runje, Fate of febantel in the aquatic environment- the role of abiotic elimination processes, Environmental science and pollution research 25 (2018) 28917-28927.

https://doi.org/10.1007/s11356-018-2935-9, IF=2,914, Q1

21. R. Pedrazzani, G. Bertanza, I. Brnardić, Z. Cetecioglu, j. Dries, J. Dvarioniene, A. Garcia-Fernandez, A. Langenhoff, G. Libralato, G. Lofrano, B. Škrbić, E. Martinez-Lopez, S. Meric, D. Mutavdžić Pavlović, N. Papa, P. Schroder, K. P. Tsagarakis, C. Vogelsang, Opinion paper about organic trace pollutants in wastewater: Toxicity assessment in a European perspective, Science of the total environment 651 (2019) 3202-3221.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.027 , IF=6,551, Q1

22. K. Tolić, D. Mutavdžić Pavlović*, D. Židanić, M. Runje, Nitrofurantoin in sediment and soils: Sorption, isotherms and kinetics, Science of total environment 681 (2019) 9-17.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.054 , IF = 6,551, Q1

23. F. Pena-Pereira, C. Bendicho, D. Mutavdžić Pavlović, A. Martín-Esteban, M. Díaz-Álvarez, Y. Pan, J. Cooper, Z. Yang, I. Safarik, K. Pospiskova, Miniaturized analytical methods for determination of environmental contaminants of emerging concern – A review, Analytica Chemica Acta 1158 (2021) 238108.

https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.11.040, IF = 6,911, Q1

24. M. Gutierrez Pulpeiro, V. Grillini, D. Mutavdžić Pavlović, P. Verlicchi, Activated carbons coupled with advanced biological wastewater treatment: a review of the enhancement in micropollutant removal, Science of the total environment 790 (2021) 148050.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148050 , IF=10,754, Q1

25. D. Mutavdžić Pavlović*, L. Ćurković, Vilko Mandić, Jelena Macan, Iva Šimić, D. Blažek, Removal of pharmaceuticals from water by tomato waste as novel promising biosorbent: equilibrium, kinetics, and thermodynamics, Sustainability 13 (2021) 11560.

https://doi.org/10.3390/su132111560 , IF = 3,889, Q1

26. D. Mutavdžić Pavlović*, K. Tolić Čop, V. Barbir, M. Gotovuša, I. Lukač, A. Lozančić, M. Runje, Sorption of cefdinir, memantine, praziquantel and trimethoprim in sediment and soil samples, Environmental science and pollution research 26 (2022) 1-17.

https://doi.org/10.1007/s11356-022-20398-5, IF = 5,8, Q1

27. M. Gutierrez, A. Ghirardini, M. Borghesi, S. Bonnini, D. Mutavdžić Pavlović, P. Verlicchi, Removal of micropollutants using a membrane bioreactor coupled with powdered activated carbon — A statistical analysis approach, Science of the total environment 840 (2022) 156557.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156557 , IF=9,8, Q1

28. K. Tolić Čop, D. Mutavdžić Pavlović*, T. Gazivoda Kraljević, Photocatalytic activity of TiO2 for the degradation of anticancer drugs, Nanomaterials 12 (2022) 3532. 

https://doi.org/10.3390/nano12193532, IF = 5,3, Q1

29. D. Mutavdžić Pavlović*, K. Tolić Čop, H. Prskalo, M. Runje, Influence of organic matter on the sorption of cefdinir, memantine and praziquantel on different soil and sediment samples, Molecules 27 (2022) 8008.

https://doi.org/10.3390/molecules27228008, IF=4,6, Q1

30. M. Gutierrez, P. Verlicchi, D. Mutavdžić Pavlović*, Study of influence of the wastewater matrix in the adsorption of three pharmaceuticals by powdered activated carbon, Molecules 28 (5) (2023) 2098.

https://doi.org/10.3390/molecules28052098, IF(2022)= 4,6, Q1

31. I. Grčić, D. Mutavdžić Pavlović, I. Brnardić, T. Gazivoda Kraljević, K. Tolić Čop, Lucija Radetić, M. Runje, Degradation of typical environmental pollutants (ciprofloxacin, carbamazepine and 17-β estradiol) on supported TiO2 photocatalysts: Identification of degradation products and in silico toxicity assessment, Journal of Environmental Chemical Engineering 11 (2023) 111438.

https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.111438, IF =7,7, Q1

32. K. Tolić Čop, N. Perin, M. Hranjec, M. Runje, R. Vianello, T. Gazivoda Kraljević, D. Mutavdžić Pavlović*, Insight into the degradation of amino substituted benzimidazo[1,2-a]quinolines via a combined experimental and density functional theory study, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 237 (2024) 115767.

https://doi.org/10.1016/j.jpba.2023.115767, IF(2023)= 3,4, Q1

33. M. Gutierrez, D. Mutavdžić Pavlović, D. Stipaničev, S. Repec, F. Avolio, M. Zanella, P. Verlicchi, A thorough analysis of the occurrence, removal and environmental risks of organic micropollutants in a full-scale hybrid membrane bioreactor fed by hospital wastewater, Science of the total environment 914 (2024) 169848.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169848, IF(2023)=9,8, Q1

 

Izabrani projekti

Voditeljica projekta

 1. 2023.-2027. Razvoj polimera s otiskom molekula za primjenu u analizi farmacetuika i tijekom naprednih postupaka obrade voda, HRZZ projekt

Aktivna suradnica u realizaciji međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata

 1. 2002.-2007. Kemometrijska procjena i optimizacija separacijskih parametara, projekt MZOŠ,  voditeljica: Marija Kaštelan-Macan
 2. 2004.-2007. Reduction of environmental risks, posed by emerging contaminants, through advanced treatment of municipal and industrial wastes – EMCO, 6th Framework Programme EU, INCO CT 2004-509188, voditelj projekta: Damia Barcelo (Španjolska), voditeljica za Hrvatsku: Marija Kaštelan-Macan
 3. 2007.-2013. Razvoj naprednih analitičkih metoda za određivanje farmaceutika u okolišu, projekt MZOŠ, voditeljica: Sandra Babić
 4. 2007.-2010. Reduction of environmental risks posed by pharmaceuticals and their degradation products in process wastewaters, through RO/NF membrane treatment (REPHAD), projekt Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“, voditeljica projekta: Marija Kaštelan-Macan, 
 5. 2012.-2016. COST ACTION ES1202: Conceiving Wastewater Treatment in 2020 - Energetic, environmental and economic challenges (Water 2020), voditelj projekta Juan M. Lema (Španjolska)
 6. 2015.-2019. Sudbina farmaceutika u okolišu i tijekom naprednih postupaka obrade vode (IP-2014-09-2353), HRZZ projekt, voditeljica Sandra Babić
 7. 2017.-2021. COST ACTION CA16215: European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms, voditelj projekta Guillaume Erny (Portugal)
 8. 2018.-2022. Istraživanje antioksidativnog djelovanja benzazolskog skeleta u dizajnu novih antitumorskih agensa (IP-2018-4793), HRZZ projekt, voditeljica prof. dr. sc. Marijana Hranjec
 9. 2019.-2022. Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje mikroonečišćivala u vodama (Os-Mi) (KK.01.1.1.04.0006), Europski strukturni i investicijski fondovi, voditeljica Ivana Grčić (Geotehnički fakultet)
 10. 2019.-2023. Nowelties “Joint PhD Laboratory for New Materials and Inventive Water Treatment Techologies. Harnessing resources effectively through innovation”, voditeljica projekta: Mira Petrović (Španjolska), voditeljica projekta za FKIT: Sandra Babić

Povijest zaposlenja

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 • 2023. – danas - redovita profesorica u trajnom izboru
 • 2018. – 2023. – redovita profesorica
 • 2013. – 2018. – izvanredna profesorica
 • 2008. – 2013. – docentica
 • 2000. - 2008. – znanstvena novakinja