Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

Gabrijela Radić, mag.appl.chem.

Zvanje: asistent - doktorand

Životopis

Gabrijela Radić rođena je 17. ožujka 1994. godine u Virovitici. Osnovnu je školu završila u Gradini 2008. godine. Iste godine upisuje Gimnaziju Petra Preradovića u Virovitici, prirodoslovno-matematički smjer. 2012. godine je maturirala i upisala preddiplomski a zatim i diplomski studij Primijenjene kemije na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Dobitnica je Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016. Nakon završetka diplomskog studija, 2020. upisuje doktorski studij na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Marijane Kraljić Roković. Također, od 2020. godine zaposlena je na radnom mjestu asistenta na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Za to je vrijeme sudjelovala na dva znanstveno-istraživačka projekta Nano-sized Solar-active Catalysts for Environmental Technologies (NaSCEnT) (IP-2018-01-1982) i Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz Sunčevo zračenje (KK.01.1.1.04.0001). Tijekom doktorskog studija razvijala je znanja vezana uz poluvodičke nanomaterijale, njihova fotoelektrokemijska svojstva i potencijalnu primjenu u razgradnji farmaceutskih spojeva i proizvodnji vodika, rad s različitim elektrokemijskim metodama uključujući cikličku voltametriju i elektrokemijsku impedancijsku spektroskopiju. Članica je Međunarodnog društva elektrokemičara (ISE). Aktivno je sudjelovala na 14 međunarodnih i domaćih skupova posterskim priopćenjima ili usmenim prezentacijama. Sudjelovala je u organizaciji 11th ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry održanog u Zagrebu 2022. godine.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

  1. Radić, G., Perović, K., Sharifi, T., Kušić, H., Kovačić, M., Kraljić Roković, M., Electrochemical Characterisation of the Photoanode Containing TiO2 and SnS2 in the Presence of Various Pharmaceuticals, Catalysts 13 (5) (2023) 909, DOI: 10.3390/catal13050909
  2. Balaić, D., Antonije Oreški, G., Radić, G., Perović, K., Kušić, H., Kraljić Roković, M., Photoelectrocatalytic Hydrogen Production Supported by Ascorbic Acid, Kemija u industriji/Journal of Chemists and Chemical Engineers 72 (3-4) (2023) 179−186, DOI: 10.15255/KUI.2022.050
  3. dela Rosa, F.M., Popović, M., Papac Zjačić, J., Radić, G., Kraljić Roković, M., Kovačić, M., Farré, M.J., Genorio, B., Lavrenčič Štangar, U., Kušić, H., Lončarić Božić, A., Petrović, M., Visible-Light Activation of Persulfate or H2O2 by Fe2O3/TiO2 Immobilized on Glass Support for Photocatalytic Removal of Amoxicillin: Mechanism, Transformation Products, and Toxicity Assessment, Nanomaterials  12 (23) (2022) 4328, DOI: 10.3390/nano12234328
  4. Sharifi, T., Kovačić, M., Belec, M., Perović, K., Popović, M., Radić, G., Žener, B., Pulitika, A., Kraljić Roković, M., Lavrenčič Štangar, U., Lončarić Božić, A., Kušić, H., Effect of Functionalized Benzene Derivatives as Potential Hole Scavengers for BiVO4 and rGO-BiVO4 Photoelectrocatalytic Hydrogen Evolution, Molecules 27 (22) (2022) 7806, DOI: 10.3390/molecules27227806
  5. G. Radić, I. Šajnović, M. Kraljić Roković, Ž. Petrović, Reduced Graphene Oxide/α-Fe2O3 Fibres as Active Material for Supercapacitor Application, Croat. Chem.Acta, 91 (4) (2018) 481-490