Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković

Zvanje: redoviti profesor

Telefon:
01 4597 117
Telefon kućni:
117
Zavod/služba:
Zavod za elektrokemiju
Godina diplomiranja:
2000.
Godina magistriranja:
2004.
Godina doktoriranja:
2007.
Na zavodu od:
2000.

Nastava

Životopis

OBRAZOVANJE

2007. Doktor znanosti, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu;

2004. Magistar znanosti, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu;

2001.  Diplomirani inženjer kemijske tehnologije, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu;

STIPENDIJE I NAGRADE

Stipendija Francuske vlade za doktorande za usavršavanje na University Marie et Pierre Curie, Paris (Listopad-Prosinac 2004.);

2010. Nagrade mladom znanstveniku «Vera Johanides» za 2010 koju dodjeljuje Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,

2004. Godišnja nagrada “Društva sveučilišnih nastavnika” mladim znanstvenicima i umjetnicima, ˝

2004. Nagrada Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa Mladim kemijskim inženjerima za 2004. godinu,

2000. Godišnja nagrada Hrvoje Požar za posebno zapažen diplomski rad na području energetike.

 

NASTAVNE AKTIVNOSTI

2011.- Konstrukcijski materijali i zaštita, Korozija i okoliš, Elektrokemija bioloških procesa i biomolekula, Metalni materijali korozija i zaštita

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (diplomski i prediplomski studiji)

2013/4. Doktorski studij Kemijsko inženjerstvo, kolegij: Inhibitori korozije metala

2014. Doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primjenjena kemija, kolegij: Novi izazovi u korozijskoj problematici

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

 

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SASTANAKA

2016. 22nd međunarodni skup o zaštiti metala i industrijskom finišu, Kormat 2016/ član znanstvenog i programskog odbora, Hrvatska

2016. XI. Skup mladih kemijskih inženjera /Član znanstveno organizacijskog odbora, Hrvatska

2010. VIII. Skup mladih kemijskih inženjera /Član znanstveno organizacijskog odbora, Hrvatska

ORGANIZACIJA STRUČNIH SASTANAKA

1. Član organizacijskog odbora; Sajam ideja 2015; Sinergija hrvatske industrije i znanosti – Novim znanjima do novih rješenja u industriji i poduzetništvu, 21.10.2015, Zagreb

2. Predsjednica organizacijskog odbora; Sajam ideja 2016; Sinergija hrvatske industrije i znanosti – Gospodarenje industrijskim otpadom i energijom, 20.10.2016, Zagreb.

OBVEZE U USTANOVI

2015.- Predstojnik Zavoda za elektrokemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

2013. - Član povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Pozvana predavanja

1. Helena Otmačić, Utjecaj derivata imidazola na koroziju bakra, predavanje nagrađenika, XIX. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, 27. 04. 2005.

2. Helena Otmačić Ćurković, Katarina Marušić, Ema Stupnišek-Lisac, Zaštita patinirane i čiste bronce ekološki prihvatljivim inhibitorima korozije, 1. Susreti sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva, 11.5. 2009.

3. Helena Otmačić Ćurković, Ekatarina Kristan, Zana Hajdari, Damir Žuljević, Dorotea Novak, Application of longchain organic acids in corrosion protection of steel, IVth Symposium „Environmental Resources, Sustainable Development and Food Production“, 12 - 13. 11. 2015., Tuzla, Bosna i Hercegovina.

4. Helena Otmačić Ćurković, Zana Hajdari Gretić, Ekatarina Kristan Mioč, Primjena samoorganizirajućih filmova dugolančastih organskih kiselina u zaštiti od korozije, 25. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera s međunarodnim sudjelovanjem, 19.-22.04.2017., Poreč, Hrvatska

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

1.Mikić, Dajana; Osrečak, Magdalena; Finšgar, Matjaž; Bafti, Arijeta; Otmačić Ćurković, Helena The influence of bronze composition on the protective properties of phosphonic acid films // Colloids and surfaces. A, Physicochemical and engineering aspects, 689 (2024), 133744, 16. doi: 10.1016/j.colsurfa.2024.133744

2. Kapitanović, Angela; Kokot, Tea; Otmačić Ćurković, Helena Bronze corrosion protection by bilayer systems: Self-assembled monolayers of phosphonic acid/waterborne acrylic coating // Progress in organic coatings, 186 (2024), 107984-107984. doi: 10.1016/j.porgcoat.2023.107984

3. Kapitanović, Angela; Otmačić Ćurković, Helena The influence of phosphonic acid pretreatment on the bronze corrosion protection by waterborne coating // Journal of solid state electrochemistry, 27 (2023), 7; 1861-1875. doi: 10.1007/s10008-023-05490-1

4.Mikić, Dajana; Otmačić Ćurković, Helena Protection of patinated bronze with long-chain phosphonic acid/organic coating combined system // Materials, 16 (2023), 4; 1660, 15. doi: 10.3390/ma16041660

5. Mikić, Dajana ; Otmačić Ćurković, Helena ; Hosseinpour, Saman Bronze corrosion protection by long-chain phosphonic acids // Corrosion science, 205 (2022), 110445, 13. doi: 10.1016/j.corsci.2022.110445

6. Kapitanović, Angela ; Otmačić Ćurković, Helena The effect of corrosion conditions on aging of artificial patina on three bronzes // Coatings, 12 (2022), 7; 936, 16. doi: 10.3390/coatings12070936

7. Ćurković, Lidija ; Otmačić Ćurković, Helena ; Žmak, Irena ; Kerolli Mustafa, Mihone ; Gabelica, Ivana Corrosion behavior of amorphous sol–gel TiO2–ZrO2 nano thickness film on stainless steel // Coatings, 11 (2021), 8; 988, 14. doi: 10.3390/coatings11080988

8.Zibar Belašić, Tihana ; Pejova, Biljana ; Otmačić Ćurković, Helena ; Kamenar, Ervin ; Četenović, Bojana ; Špalj, Stjepan Influence of intraoral application of antiseptics and fluorides during orthodontic treatment on corrosion and mechanical characteristics of nickel-titanium alloy in orthodontic appliances // Angle orthodontist, 91 (2021), 4; 528-537. doi: 10.2319/052620-480.1

9.Mikić, Dajana ; Otmačić Ćurković, Helena ; Kosec, Tadeja ; Peko, Neven An electrochemical and spectroscopic study of surfaces on bronze sculptures exposed to urban environment // Materials, 14 (2021), 8; 2063, 17. doi: 10.3390/ma14082063

 

Izabrani projekti

 Voditelj međunarodnog projekta

1. Razvoj ekološki prihvatljivih metoda za zaštitu brončanih artefakata, Bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2010-2011.

2. Samoorganizirajući monoslojevi organskih molekula kao inhibitori korozije u morskom okolišu, Bilateralni hrvatsko-njemački projekt, 2015-2016.

3. Utjecaj heteroatoma na učinkovitost smanjenja korozije bakra u morskom okolišu, Bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2016-2017.

 

Voditelj domaćeg projekta

1.  Novi netoksični inhibitori korozije metala, 125-1252973-2572, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, 2011-2013.

2. Ekološki prihvatljiva zaštita metalnih konstrukcija izloženih agresivnom djelovanju mora, 2012-2015., Hrvatska zaklada za znanost

3. Razvoj novih rješenja za karakterizaciju i zaštitu brončane kulturne baštine izložene vanjskom okolišu. 2020.-2024., Hrvatska zaklada za znanost

 

 Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata

 Međunarodni projekti

1. Ekološki prihvatljivi inhibitori korozije metala, Bilateralni hrvatsko-francuski znanstveni projekt Cogito; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo obrazovanja, visokog školstva i znanosti, Republike Francuske, 2005-2006

Voditelj: Ema Stupnišek-Lisac, red.prof.

2. Organski inhibitori korozije bakra - može li se smanjiti štetan utjecaj na okoliš, Bilateralni hrvatsko-mađarski znanstveni projekt; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo obrazovanja Republike Mađarske, 2005-2007

               Voditelj: Ema Stupnišek-Lisac, red.prof.

3. Etude des inhibiteurs organiques non-nocifs a la protection des patines de bronzes archéologiques, Međunarodni (francusko-hrvatsko-rumunjski) projekt Eco-Net, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Francuske, 2005-2006

               Suvoditelj: Ema Stupnišek-Lisac, red.prof.

 

 Domaći projekti

1. Novi netoksični inhibitori korozije metala, 125-012, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, 1996-2002.

               Voditelj: Ema Stupnišek-Lisac, red. prof

2. Novi netoksični inhibitori korozije metala, 0125-012, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, 2002-2006.

               Voditelj: Ema Stupnišek-Lisac, red. prof

3. Novi netoksični inhibitori korozije metala, 125-1252973-2572, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, 2007-2011.

               Voditelj: Ema Stupnišek-Lisac, red. prof

4. Imunosne i regenerativne implikacije korozije dentalnih materijala u djece i adolescenata, Hrvatska zaklada za znanost (IP-2014-09-7500; trajanje 2015-2019.)

               Voditelj: izv.prof. dr. sc. Stjepan Špalj

5.  Primjena ionizirajućeg zračenja za dobivanje polimernih nano prevlaka na metalima, IP-2020-02-4344, Hrvatska zaklada za znanost, 2021.-2025.

Voditelj: dr.sc. Katarina Marušić

Povijest zaposlenja

2022. -redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

2017.- 2022. izvanredni profesor, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu;

2011.- 2017. docent, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu;

2007.- 2011. viši asistent, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu;

2000.- 2007. asistent, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu;