Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Krešimir Košutić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru

Telefon:
01 4597 232
Telefon kućni:
232
Zavod/služba:
Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:
1991.
Godina magistriranja:
1995.
Godina doktoriranja:
1999.
Na zavodu od:
1990.

Nastava

Životopis

Ime i prezime:          Krešimir Košutić

Rođen:                       Krapina,  6. veljače 1965.

Narodnost:                Hrvat

Bračno stanje:          Oženjen, otac dvoje djece

Školovanje

Osnovna škola: 1972.-1980. ''Ljudevit Gaj'' Krapina

Srednja škola: 1980.-1984. Srednjoškolski centar Krapina

Diplomirao: 

8. prosinca 1991. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Diplomski rad: Priprava i karakterizacija celulozno-triacetatnih membrana

Mentor: prof. dr. sc. Branko Kunst

Magistrirao: 

7. srpnja 1995. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Magistarski rad: Promjene prijenosnih karakteristika celulozno acetatnih membrana uslijed hidrolize

Mentor: prof. dr. sc. Branko Kunst

Doktorirao: 

2. lipnja 1999. na Fakultetu kemijskog inženjerstva  i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Naslov disertacije: Poroznost reverzno osmotskih membrana za obradbu voda

Mentor: Prof. dr.sc. Branko Kunst

Jezici: aktivno engleski, pasivno njemački

Područje znanstvenog interesa:

Fizikalna kemija polimernih membrana: priprava, modifikacija i karakterizacija

Fizikalno kemijski postupci obrade voda: tlačni membranski separacijski procesi (reverzna osmoza, nanofiltracija, ultrafiltracija i mikrofiltracija), adsorpcija, koagulacija/flokulacija

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

Znanstveni radovi: >70, od čega 54 u bazi WoSCC 47 u CC te 57 u bazi Scopus; 2 poglavlja u knjizi, 1 poglavlje u udžbeniku 

Stručni radovi:  6 stručnih radova i 4 elaborata

Najcitiraniji radovi (Scopus)  

1. K. Košutić, L. Furač, L. Sipos, B. Kunst, Removal of arsenic and pesticides from drinking water by nanofiltration membranes, Sep. Purif. Technol., 42 (2) (2005) 137-144, Q1 (210 citata)

2. K. Košutić, D. Dolar, D. Ašperger, B. Kunst, Removal of antibiotics from a model wastewater by RO/NF membranes, Sep. Purif. Technol., 53 (3) (2007) 244-249, Q1 (210 citata)

3. K. Košutić, B. Kunst, Removal of organics from aqueous solutions by commercial RO and NF membranes of characterized porosities, Desalination, 142 (1) (2002) 47-56, Q1 (135 citata)

4. D. Dolar, K. Košutić, B. Vučić, RO/NF Treatment of wastewater from fertilizer factory -removal of fluoride and phosphate, Desalination, 265 (1-3) (2011) 237-241, Q1 (113 citata)

5. K. Košutić, L. Kaštelan-Kunst, B. Kunst, Porosity of some commercial reverse osmosis and nanofiltration polyamide thin-film composite membranes, J. Membr. Sci., 168 (1-2) (2000) 101-108, Q1 (96 citata)

Citiranost radova:

WoSCC:  >1750,  h-index 25

Scopus:  >2050,  h-indeks 27

Google Scholar:  >2850, h-indeks 31, i10-indeks 42

ResearchGate:  >2250, h-index 27

Nagrade i priznanja

2016. Dobitnik Nagrade ''Fran Bošnjaković'' Sveučilišta u Zagrebu za 2016. za iznimne rezultate na polju znanstvene i stručne djelatnosti, za promicanje znanstvene discipline i struke te za osobit doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti.

2023. Posebno priznanje rektora Sveučilišta u Zagrebu za međunarodni uspjeh u znanstvenom i stručnom radu studentici FKIT-a Alegri Vezjak Fluksi ostvaren koautorstvom rada S. Morović, A. Vezjak Fluksi, S. Babić, K. Košutić, Impact of Polymer Chain Rearrangements in the PA Structure of RO Membranes on Water Permeability and N-Nitrosamine Rejection, Molecules, 28(16) (2023) 6124 (https://doi.org/10.3390/molecules28166124) objavljenom u časopisu Molecules (Q1). 

Profesionalni interesi i članstva

 Stručna društva i radne grupe

Član:    European Desalination Society

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnolologa

Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko tehnološkog studija u Zagrebu

Član Povjerenstva za znanstveni i umjetnički rad studenata FKIT-a od 2005./2006.  do danas

Član Etičkog povjerenstva FKIT-a: 2013. -2017.

Predstojnik Zavoda za fiziklanu kemiju u dva dvogodišnja mandata.

 

Recenzent u stranim i domaćim časopisima

1. Journal of Membrane Science

2. Desalination

3. Separation and Purification Technology

4. Journal of Hazardous Materials

5. Materials Chemistry and Physics

6. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Journal

7. Desalination and Water Treatment

8. Chemosphere

9. Chemical  Engineering and Processing: Process Intensification

10. Environmental Technology

11. Hrvatske vode

12. Kemija u industriji

13. Ecotoxicology and Environmental Safety

14. Journal of Chemical Technology and Biotechnology

15. Water Resources and Industry   

Izabrani projekti

Voditelj domaćeg znanstvenog projekta

1.  Membranski i adsorpcijski postupci uklanjanja organskih tvari pri obradbi voda (25-1253008-3009), MZOS RH, 2007. - 2013.

Voditelj slijednih potprojekata:

1.  Uklanjanje anorganskih i organskih zagađivala iz voda održivim membranskim tehnologijama (10-040/07), Hrvatske vode, 2007.

2.  Uklanjanje anorganskih i organskih zagađivala iz voda održivim membranskim tehnologijama (10-0598/08), Hrvatske vode, 2008.

2.  Uklanjanje anorganskih i organskih zagađivala iz voda održivim membranskim tehnologijama (10-067/09), Hrvatske vode, 2009.

4. Membranski i adsorpcijski postupci uklanjanja organskih tvari pri obradbi voda: Pojavnost, istovremena detekcija i membransko (RO i NF)  uklanjanje pesticida iz voda'' (10-063/11), Hrvatske vode, 2011.

Voditelj Sveučilišne potpore (kratkoročna znanstvena istraživanja)

1. Uklanjanje organskih zagađivala iz voda primjenom naprednih membranskih procesa reverzne osmoze i nanofiltracije, Sveučilište u Zagrebu (5.3.1.13), 2013.

2. Reverzno osmotsko i nanofiltracijsko uklanjanje N-nitrozoamina iz voda - određivanje difuzijskih i particijskih koeficijenata, Sveučilište u Zagrebu (TP1.41), 2014.

3. Uklanjanje specifičnih zagađivala iz voda primjenom membranskih procesa,  Sveučilište u Zagrebu (TP063), 2015.

4. Membranska obrada otpadnih voda nastalih obradom nusproizvoda životinjskog podrijetla, Sveučilište u Zagrebu, 2016.

5. Oporaba kafilerijskih i komunalnih otpadnih voda kombiniranim membranskim postupcima,  Sveučilište u Zagrebu, 2017

6. UF/NF/RO obrada otpadnih voda iz kafilerijskog postrojenja, Sveučilište u Zagrebu, 2018.

7. Obrada komunalne otpadne vode membranskim postupcima, Sveučilište u Zagrebu, 2019.

8. Istraživanje utjecaja organskih otapala na performanse komercijalnih NF/RO membrana, Sveučilište u Zagrebu, 2020.

9. Razvoj analitičkih metoda za praćenje učinkovitosti uklanjanja N-nitrozamina iz voda reverznom osmozom, Sveučilište u Zagrebu, 2022.

10. RO/NF uklanjanje dezinfekcijskih nusprodukata iz modelnih voda i optimiranje analitičkih  metoda za njihovu detekciju, Sveučilište u Zagrebu, 2023.

Sveučilišne potpore (kratkoročna znanstvena istraživanja)-suradnik

1. Optimiranje molekulskih međudjelovanja u polimernim kompozitima i fluidima koji sadrže celulozna nanovlakna, Sveučilište u Zagrebu, 2021.

Međunarodni znanstveni projekti 

1. Reduction of environmental risks, posed by Emerging Contaminants, through advanced treatment of municipal and industrial wastes-EMCO, (FP6 project INCO CT 2004-509188, Coordinator: Damia Barcelo, Barcelona, Spain, Partner 3 – FKIT, 2004. – 2007. (suradnik, voditelj membranske grupe)

2. Reduction of environmental risks posed by pharmaceuticals and their degradation products in process wastewaters, through RO/NF membrane treatment (REPHAD), (UKF grant agreement No.05/07), Voditelj: prof. dr. sc. Marija Kaštelan Macan, 2007. – 2010. (suradnik, voditelj membranske grupe)

3. Study of UF membrane fouling of cutting oil, Voditelj: prof. dr. sc. Marijana Simonič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija, (CEEPUS program, 2013.) (voditelj hrv. grupe)

Domaći znanstveni projekti (suradnik)

1. Disperzni sustavi i separacijski procesi, Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije RH br. 2-15-02, 1992. - 1996.

2. Organska i anorganska onečišćenja u vodi za piće, njihove interakcije i suvremeni postupci njihova uklanjanja, Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije RH br. 125 006, 1996. - 2001.,

3. Razvoj i istraživanje složenih postupaka pročišćavanja voda, Projekt Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH br. 0125017, 2002. - 2006.

4. Izravna oporaba komunalne otpadne vode za navodnjavanje membranskim tehnologijama (ReHOHMem), Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH i Hrvatske zaklade za znanost, PKP-2016-06-8522, 2017. - 2018.

5. Primjena naprednih tehnologija obrade voda za uklanjanje mikroplastike,  projekt HRZZ-a, AdWaTMiR, 2019.-2023.


1999. aktivno sudjelovao na edukaciji osoblja te pri postavljanju prvog reverzno osmotskog uređaja u RH za desalinaciju bočate u pitku vodu (angažiran od strane tvrtke Universal Aqua Technologies, Inc. USA), Prgavo Polje, Projekt - Lastovo 2

Povijest zaposlenja

Od 1990. do danas zaposlen u Zavodu za fizikalnu kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

                                                                     

1990. - 1992. -Tehnički suradnik

1992. - 2002.- Znanstveni novak

2002. - 2007.  Docent

2007. - 2011.  Izvanredni profesor

2011. - 2016.  Redoviti profesor

2016. - Redoviti profesor u trajnom zvanju