Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

dr. sc. Kristina Zagajski Kučan

Zvanje: znanstveni suradnik

Telefon:
01 4597 237
Telefon kućni:
237

Nastava

prijediplomski

Životopis

Kristina Zagajski Kučan rođena je 1981. u Zagrebu. Nakon srednjoškolskog obrazovanja u XV. gimnaziji  daljnje obrazovanje nastavlja na prijediplomskom i diplomskom studiju Kemijsko inženjerstvo na Sveučilištu u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Uz mentorstvo prof. dr. sc. Tomislava Bolanče brani završni rad pod naslovom „Određivanje arsenovih spojeva spektrometrijskim metodama“ te diplomski rad „Upotreba unaprijednih umjetnih neuronskih mreža s povratnim rasprostiranjem pogreške za predviđanje svojstava cementa u procesima zbrinjavanja otpada“. Akademski stupanj doktora znanosti stječe 2020. godine na Sveučilištu u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije uz mentorstvo prof. dr. sc. Marka Rogošića obranom doktorskog rada pod naslovom „Niskotemperaturna eutektična otapala za ekstrakciju sumporovih i dušikovih spojeva iz ugljikovodičnih smjesa“.

Znanstvena i stručna djelatnost u znanstvenom području tehničke znanosti usmjerena je na razvoj „zelenih“ tehnologija u kemijskom inženjerstvu koja se provodi kroz mentorstva i komentorstva završnih i diplomskih radova, te kroz sudjelovanje na znanstvenim projektima Hrvatske zaklade za znanost (Zelena otapala za zelene tehnologije, IP-2014-09-9550, voditelj prof. dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković, te Dizajn i 3D‐ispis mikroreaktorskih sustava za Industriju 4.0, IP-2022-10-8004, voditelj prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko). Dobitnica je nagrade „Ivan Plotnikov“ Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije kao najbolja mlada znanstvenica za 2019. godinu.