Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Krunoslav Žižek

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: redoviti profesor

Telefon:
01 4597 225
Telefon kućni:
225
Mobilni telefon:
-
Osobna stranica na Webu:
URL službenih stranica na Webu:
Zavod/služba:
Zavod za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo
Godina diplomiranja:
2002.
Godina doktoriranja:
2010.
Na zavodu od:
2002.

Nastava

Životopis

Prof. dr. sc. Krunoslav Žižek

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Matični broj znanstvenika (MBZ): 252296; ORCID ID: 0009-0003-8963-3153;Scopus ID: 22982533800

 

Dr. sc. Krunoslav Žižek rođen je 3. travnja 1977. u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirao je 2002. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Upisuje poslijediplomski studij Kemijsko inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 2002. godine i na istom fakultetu stiče akademski stupanj doktora znanosti pod mentorstvom akademika Marina Hraste. Njegova disertacija Komparativna istraživanja granulacijskog procesa omogućuje izvrstan uvid u mezorazinu procesa mokrog granuliranja za do tada neistraživan sustav tvari. Danas, Krunoslav Žižek je redoviti profesor Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i iskusan istraživač s područjem interesa: procesi granuliranja, modeliranje sadržanih fizičkih pretvorbi primjenom populacijske bilance te dizajn/priprava lijekova poboljšanih primjenskih svojstava primjenom metodologije kemijskog inženjerstva i principa zelene kemije.

Konstantno, prenosi znanja domaćim i stranim studentima na različitim prijediplomskim studijskim programima. Predaje i drži seminare za kolegije: Prijenos tvari i energije (na hrvatskom i engleskom jeziku), Procesi prijenosa i separacija i Sustavi jediničnih operacija. Od ak. god. 2023./2024. predmetni je nastavnik kolegija Kemijsko inženjerske vježbe na I. godini diplomskog studija Kemijsko inženjerstvo, a od ak. god. 2020./2021. nositelj kolegija Prijenos tvari i energije koji se izvodi na doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Dodatno, aktivno sudjeluje u izvođenju mnogih laboratorijskih vježbi. Također, voditelj je vježbi mentorskog tipa na kolegijima Kemijsko inženjerske vježbe i Vježbe iz inženjerstva materijala, mentor dva doktorska rada te mnogih završnih i diplomskih radova. Koautor je poglavlja na engleskom jeziku u udžbeniku Environmental Engineering, Basic Principles, namijenjen studentima preddiplomskih studija koji imaju završnicu u području tehničkih znanosti. Autor je nastavnog materijala za kolegij Procesi prijenosa i separacija.

Njegov znanstveno-istraživački rad vezan je uz polje kemijsko inženjerstvo, inženjerstvo partikulskih sustava. Područje njegova užeg znanstvenog interesa su procesi granuliranja u različitim procesnim jedinicama laboratorijskog mjerila, dodatno modeliranje sadržanih fizičkih pretvorbi primjenom populacijske bilance. Primarno, bavi se pripravom i karakterizacijom mono- i višejediničnih sustava za oralnu primjenu lijeka. U dizajnu minitableta i raspadljivih tableta za usta ciljanih primjenskih svojstava koristi principe zelene kemije te metodologiju kemijskog inženjerstva.

Objavio je trideset i tri znanstvena rada, dvadeset i dva rada u časopisima indeksiranim u CC, SCI i SCIExp bazama, četiri rada u časopisima citiranim u sekundarnim publikacijama i sedam radova recenziranih i objavljenih u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova. Sudjelovao je s ukupno sedamnaest znanstvenih priopćenja na međunarodnim skupovima i s dvadeset i pet izlaganja na domaćim znanstvenim skupovima od kojih su dva bila pozvana predavanja na engleskom jeziku. Recenzirao je mnoge znanstvene radove i bio urednik tri znanstvena zbornika te gost urednik posebnog izdanja časopisa Kemija u industriji.

Član je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te alumni društva. Također, jedan je od osnivača i članova Društva za razvoj kompetencija i inovacijskih vještina u znanosti, osnovanog 2012. godine, čiji cilj je postati platformom mladih znanstvenika za prijavu inovativnih projekata. Djelovao je u ekspertnoj radnoj skupini Fakulteta u okviru projekta TARGET (2015.-2016.) te sudjelovao u programima popularizacije znanosti. Sudjelovao je i sudjeluje u organizaciji šest domaćih znanstvenih skupova od toga jednom i kao predsjednik Znanstveno-organizacijskog odbora Skupa.

Krunoslav Žižek aktivno je sudjelovao kao suradnik na četiri nacionalna znanstvena projekta (2002. do 2013. godine). Uspješno je surađivao s Kemijskim Institutom Ljubljana u okviru hrvatsko-slovenskog bilateralnog znanstvenog projekta. Također, bio je suradnik na bilateralnom hrvatsko-francuskom znanstvenom projektu. Dodatno, sudjelovao je kao suradnik na stručnom projektu Separacija azbestnih vlakana adsorpcijom na zeolitima (2011. do 2013. godine) koji je financiran od Fonda za zaštitu okoliša. Od 2012. do 2014. godine djeluje kao suvoditelj istraživačkog projekta odobrenog od strane Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Bio je suradnik na dva znanstveno-istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost Razvoj materijala za 3D tiskanje mikroreaktora i Formuliranje inkapsuliranih sustava bioaktivnih sastojaka tradicionalnih biljnih vrsta: trave ive i dobričice namijenjenih razvoju inovativnih funkcionalnih prehrambenih proizvoda.