Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Marica Ivanković

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru

Telefon:
01 4597 230
Telefon kućni:
230
Zavod/služba:
Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:
1985.
Godina magistriranja:
1988.
Godina doktoriranja:
1994.
Na zavodu od:
1985.

Nastava

Životopis

Marica Ivanković rođena je 18. listopada 1963. u Policama, općina Ozalj. Studij kemijske tehnologije upisala je 1981. na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, FKIT). Na matičnom je fakultetu diplomirala 1985. i magistrirala1988. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Curing kinetics and chemorheology of thermoset matrices for composites” izradila je na Università degli Studi di Napoli, Napulj, Italija i obranila je 1994. na FKIT-u pred međunarodnim povjerenstvom.

Za znanstveno usavršavanje na Sveučilištu u Napulju dobila je stipendiju tadašnjeg Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike RH (1991), stipendiju Sveučilišta u Napulju (1992) i stipendiju Međunarodnog centra za teorijsku fiziku (ICTP), Trst, Italija (1993). Kao gostujuća znanstvenica kraće je boravila i na Technical University Eindhoven u Nizozemskoj, te Centro de Biomateriales, Universidad Politecnica de Valencia u Španjolskoj.

Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 1995.  u docenticu, 2000. u izvanrednu profesoricu,   2005. u redovitu profesoricu, a 2010. u redovitu profesoricu u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti. Predaje više predmeta na tri preddiplomska, jednom diplomskom i doktorskom studiju FKIT-a.

Vodila je tri bilateralna hrvatsko-slovenska projekta i bila suvoditelj jednog domaćeg projekta. Bila je suradnica na jednom međunarodnom  i šest domaćih znanstvenih projekata, te na dva tehnologijska projekta. Od 2014. do 2021. vodila je istraživanja koja su financirana kratkoročnim financijskim potporama Sveučilišta u Zagrebu. Suradnica je na IRI projektu KK.01.1.1.07.0014-bIDEAS-Biorazgradive 3D tiskane strukture za augmentaciju kosti, financiranog od Europskog fonda za regionalni razvoj (prosinac 2020.-2023.).

Kao nacionalna predstavnica u Europskoj polimernoj federaciji (od 2009. do 2017.)  aktivno je sudjelovala u organizaciji jedanaest (11) međunarodnih kongresa i konferencija i tri (3) međunarodne ljetne škole. Bila je članica povjerenstava za ocjenu doktorskih radova  s Polytechnical Universiy of Valencia. Na poziv Češke akademije znanosti bila je evaluator znanstvenih i stručnih aktivnosti instituta akademije.

Od 2002. do 2011. bila  je članica uredničkog odbora znanstvenog časopisa “Polimeri”. Od 2021. članica je uredničkog odbora znanstvenog časopisa “Materials”. Bila je  članica/predsjednica programskog odbora domaćih savjetovanja “Polimerni materijali i dodatci polimerima” i “Plastika i guma-danas i sutra”,  (Zagreb,  2002., 2005., 2007., 2009.-voditeljica savjetovanja, 2010.).

Recenzirala je brojne projekte (na natječajima Ministarstva znanosti i Hrvatske zaklade za znanost) i radove za časopise i znanstvene skupove.

Povjerenstva, odbori:

 Od 1997. do 2007. bila članica Povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti na Sveučilištu u Zagrebu.  Od 2006. do 2008. bila je zamjenica pročelnika Sekcije za petrokemiju Znanstvenog vijeća za naftu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U dva je mandata bila članicom Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti-polje kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije (2009.-2017.). Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu bila je predstojnica Zavoda za fizikalnu kemiju, članica Odbora za nastavu, Povjerenstva za plan i program razvoja FKIT-a te Povjerenstva za vrednovanje i sastavljanje Samoanalize FKIT-a (2008.), članica i predsjednica  Izbornog povjerenstva. Od 2021. predsjednica je Povjerenstva za promicanje imena Fakulteta. Od 2022. članica je Izbornog povjerenstva Nacionalnog programa stipendiranja L’Oreal-UNESCO “Za žene u znanosti”.                

Nagrade i priznanja:  

- Svibanjska nagrada Sveučilišta u Zagrebu, 1985. god.

- Priznanje Društva za plastiku i gumu za zapažen doprinos uspjehu savjetovanja Polimerni materijali i dodatci polimerima, 2010.

-Državna nagrada za znanost za 2015.

-Nagrada Fran Bošnjaković Sveučilišta u Zagrebu (2022)

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrani projekti

Europski strukturni i investicijski fondovi

„Biorazgradive 3D tiskane strukture za augmentaciju kostiju“ (KK.01.1.1.07.0014), (2020-2023) Europski fond za regionalni razvoj, suradnik

Hrvatsko-slovenski bilateralni projekti:

1.”Polimerni nanokompozitni materijali na osnovi montmorilonita”(2005-2006), voditelj

2.“Priprava nanokompozita iz polimera i slojevitih silikata modificiranih s poliionima» (2007-2008.), voditelj

3. "Polimerne mješavine i polimerni kompoziti za biomedicinske primjene" (2016.-2017.), voditelj

Nacionalni projekti

1.  "Razvoj biokompatibilnih materijala na temelju hidroksiapatita za primjene u inženjerstvu koštanog tkiva" (HRZZ, 2017-2021), suradnik

2.  “Biokeramički, polimerni i kompozitni nanostrukturirani materijali” (2007-2014), suradnik

3.  "Novi materijali za posebne namjene" (1996- 2002), suradnik, kovoditelj

 

Tehnologijski projekti:

1.“SUMAT-Razvoj i primjena suvremenih materijala”, suradnik

2.“Barijerne karakteristike polimernih ambalažnih materijala”, suradnik

Povijest zaposlenja

          

Od 1985. do danas zaposlena u Zavodu za fizikalnu kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (do 1991.Tehnološki fakultet) Sveučilišta u Zagrebu

                                                                     

1989. -Izabrana u zvanje asistenta

1995. -Izabrana u zvanje docenta

2000. -Izabrana u zvanje izvanrednog profesora

2005.-Izabrana u zvanje redovitog profesora

2010. -Izabrana u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju