Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru

Telefon:
01 4597 269
Telefon kućni:
269

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Analiza procesa nastajanja aktivnog mulja pri obradi otpadnih voda" obranila je 2006. i time stekla stupanj doktora znanosti u području tehničkih znanosti polje kemijsko inženjerstvo. U znanstveno zvanje znanstveni suradnik izabrana je 2007., a u znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2007. U znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik izabrana je 2010., a 2012. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabrana je 2013., a u znanstveno‐nastavno zvanje redovite profesorice izabrana je 2018. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo izabrana je 2022., a u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju 2023. godine.

Područje znanstvene djelatnosti nalazi se u kemijskom inženjerstvu, grana zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu.Objavila je preko 70 znanstvenih radova. Na početku svog znanstveno-istraživačkog rada bavila se istraživanjima vezanim za ispitivanje prisutnosti arsena u podzemnim vodama i biološkim uklanjanjem humusnih tvari iz prirodnih voda te kompostiranjem agro-industrijskog otpada. Daljnja istraživanja razvijaju se prema primjeni stečenih iskustava u području nastajanja aktivnog mulja u membranskom bioreaktoru, gdje povezuje kinetičke i mikroskopske analize u svrhu određivanja učinkovitosti provedbe bioloških procesa na temelju kontroliranog rasta i održavanja pahuljica aktivnog mulja. Nadalje istražuje biorazgradnju agro-industrijskog i komunalnog otpada, bioremedijaciju procjedne vode iz duhanskog otpada i biootpada, kao i otpadne vode iz proizvodnje maslina te zbrinjavanje otpadnih tokova uz matematički opis navedenih procesa. Novija istraživanja usmjerena su na izolaciju specifičnih okolišnih mikrobioloških kultura za bioremedijaciju realnih industrijskih otpadnih tokova s naglaskom na bioaugmentaciju i procese biosorpcije i biorazgradnje ksenobiotika uz primjenu matematičkih modela. Nositeljica je više kolegija na preddiplomskim i diplomskim studijima studijima, kao i poslijediplomskom doktorskom studiju i na poslijediplomskim specijalističkom studiju. Autorica je više stručnih radova. Sudjeluje je u brojnim aktivnostima na popularizaciji struke. Kao voditeljica i suradnica sudjelovala je u izradi više stručnih projekata za potrebe gospodarstva među kojima se ističu projekti transfera znanja i tehnologije.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

L. Foglar, F. Briški, L. Sipos, M. Vuković, High rate nitrate removal from synthetic wastewater with the mixed bacterial culture, Bioresource Technology, 96 (2005) 879-888. (CC, SCI; IF = 1,863; Q1)

M. Vuković, F. Briški, M. Matošić, I. Mijatović, Analysis of the activated sludge process in an MBR under starvation conditions, Chemical Engineering & Technology, 29 (2006) 357-363. (CC, SCIE, IF = 0,940; Q1)

M. Vuković, T. Domanovac, F. Briški, Removal of humic substances by biosorption, Journal of Environmental Sciences, 20 (2008) 1423-1428. (CC, SCIE; IF =0,720; Q2)

F. Briški, N. Kopčić, I. Ćosić, D. Kučić, M. Vuković, Biodegradation of tobacco waste by composting: Genetic identification of nicotine-degrading bacteria and kinetic analysis of transformations in leachate, Chemical Papers, 66 (2012) 1103-1110. (CC, SCI; IF = 0,879; Q2)

M. Vuković Domanovac, I. Ćosić, M. Sojčić, F. Briški, Treatment of tobacco dust leachate by activated sludge – Evaluation of biokinetic parameters, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 27 (2013) 51-56. (CC, SCIE; IF = 0,911; Q2)

N. Kopčić, M. Vuković Domanovac, D. Kučić, F. Briški, Evaluation of laboratory-scale in-vessel co-composting of tobacco and apple waste. Waste management 34 (2014) 323-328. (CC; IF = 3,220; Q1)

M. Vuković Domanovac, M. Šabić Runjavec, E. Meštrović, Bioaugmentation effect of Aeromonas hydrophila and Pseudomonas putida on kinetics of activated sludge process in treating pharmaceutical industrial wastewater, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 94 (2019) 2721-2728. (CC, SCI, SCIE; IF = 2,750; Q1)

T. Sokač, A. Šalić, D. Kučić Grgić, M. Šabić Runjevac, M. Vidaković, A. Jurinjak Tušek, Đ. Horvat, J. Juras Krnjak, M. Vukovic Domanovac, B. Zelić, An enhanced composting process with bioaugmentation: Mathematical modelling and process optimization, Waste management & research 40 (2022) 745-753. (CC, SCIE; IF (2021) = 4.432; Q2)

M. Šabić Runjavec, M. Vuković Domanovac, E. Meštrović, Removal of organic pollutants from real pharmaceutical industrial wastewater with environmentally friendly processes, Chemical Papers 76 (2022) 1423-1431. (CC, SCI, SCIE; IF (2021) = 2.146; Q2)

M. Vuković Domanovac, M. Šabić Runjavec, E. Meštrović, The modelling of biosorption for rapid removal of organic matter with activated sludge biomass from real industrial effluents, Korean Journal of Chemical Engineering 39 (2022) 3361–3368 (CC, SCIE; IF (2021) = 3.146; Q2)

M. Šabić Runjavec, M. Vuković Domanovac, A. Jukić, Ante, Application of industrial wastewater and sewage sludge for biohydrogen production, Energies 16 (2023) 2383. (CC, SCIE; IF (2022) = 3.2; Q1)

M. Samardžija, M.. Kurtela, M. Vuković Domanovac, V. Alar, Anticorrosion and Antibacterial Properties of Al NP–Epoxy Nanocomposite Coating on Grey Cast Iron. Coatings, 13(2023) 898. (CC, SCIE; IF (2022) = 3.4; Q2)

S. Kovačić, V. Lovrinčević, M. Vuković Domanovac, D. Vuk, Amoxicillin biodegradation with Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa: Characterization of relevant degradation products, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 37 (3) (2023) 123-188. (CC, SCIE; IF (2022) = 1,5; Q3)

B. Bertović, M. Šabić Runjavec, N. Todorović, I. Zgrebec, M. Vuković Domanovac, Biotechnological potential of oil-tolerant strains for possible use in bioremediation. Sustainability 16 (2024) 563. (CC, SCIE; IF (2022) = 3,9; Q1) 

T. Domanovac, D. Kučić Grgić, M. Šabić Runjavec, M. Vuković Domanovac, Design of a Bioreactor for Aerobic Biodegradation of Biowaste Based on Insight into Its Composition and Estimated Process Parameters. Processes. 2024; 12(3):545. (CC, SCIE; IF (2022) = 3,5; Q2) 

Nagrade i priznanja

ZLATNA MEDALJA za inovaciju, Poboljšanje bioremedijacije bakterijskim izolatom otpornim na stres i toksičnost u industrijskim otpadnim tokovima, Budi Uzor - Inova 2022

Profesionalni interesi i članstva

Dobro poznavanje mikrobioloških tehnika i metoda za određivanje fizikalno-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja u otpadnim tokovima, stručnost u izolaciji specifičnih mikroorganizama za ciljanje ksenobiotike, modeliranje kinetike procesa biosorpcije i biorazgradnje.

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
Hrvatsko mikrobiološko društvo

Izabrani projekti

0125022: Biološko uklanjanje humusnih tvari iz prirodnih voda
0125017: Razvoj i istraživanje složenih postupaka pročišćavanja voda
TP-02/0125-19. Aerobno kompostiranje čvrstog otpada biljnog podrijetla
125-1251963-1968: Aerobno kompostiranje čvrstog otpada u reaktorskom sustavu
Razvoj Tehnix pogona za bioreaktorsko kompostiranje biootpada, Europski fondovi IRI - Kohezijski fond
PZS-2019-02-7373: Višefazni pristup za dešifriranje mikrobne ekologije i biotehnološkog potencijala geotermalnih izvora u Hrvatskoj, HRZZ