Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković

Zvanje: redoviti profesor

Telefon:
01 4597 112
Telefon kućni:
112
URL službenih stranica na Webu:
Zavod/služba:
Zavod za elektrokemiju
Godina diplomiranja:
1997.
Godina magistriranja:
2001.
Godina doktoriranja:
2005.
Na zavodu od:
1997.

Nastava

Životopis

Marijana Kraljić Roković rođena je u Zadru 17. srpnja 1972. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu. 1991. upisala je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1997. Godine, magistrirala 2001 te doktorirala 2005. s temom “Derivati polianilina u zaštiti čelika od korozije” na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije pod vodstvom prof. dr. sc. Ljerke Duić. Na istom fakultetu izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2009., u znanstveno-nastavno izvarednog profesora 2017. godine i u znanstveno-nastavno profesora 2022. Godine.

Područje znanstvenog interesa. Marijane Kraljić Roković vezano je uz elektrokemiju i elektrokemijsko inženjerstvo, a posebice uz razvoj i karakterizaciju materijala za elektrokemijske spremnike energije. Materijalima koje je istraživala pripadaju vodljivi polimeri, metalni oksidi, ugljikove nanocjevčice, grafen i MXene. U svom radu provodi istraživanja usmjerena prema unapređenju i razvoju metoda za sintezu grafena, a isto tako bila je uključena u istraživanja vezana uz pripravu kompozita od polimera  i ugljikovih nanocjevčica. Osim toga, bavi se i razvojem fotokatalitičkih materijala te ispitivanjima vezanim uz fotoelektrokatalitičke procese u razgradnji raznih onečišćavala i dobivanja vodika.

Do sada je objavila više od 50 znanstvenih radova, od toga 44 u časopisima citiranim u Web of Science Core Collection. Trenutno sudjeluje kao suradnik na dva znanstvena projekta, ˝High Energy Calcium-Oxygen Batteries˝ (NATO PSP G-5910) i ˝ Fotokatalitička razgradnja perfluoriranih spojeva u vodi uz Sunčevo zračenje˝ (HRZZ IPS-2022-02). Bila je voditelj međunarodnog bilateralnog projekta, te suradnik na 6 domaćih znanstvena projekta i 3 međunarodna bilateralna projekta. Sudjelovala je također u velikom broju fakultetskih i izvanfakultetskih znanstvenih i nastavnih aktivnosti.

Objavila je dva znanstveno-popularizacijska članka u časopisu Kemija u industriji te u časopisu Journal of solid state electrochemistry te jedan rad na popularizaciji struke u Hrvatskoj tehničkoj enciklopediji. Bila je pozvani predavač na jednom domaćem i tri međunarodna skupa te je održala pozvano predavanje u sklopu Elektrokemijske sekcije Srpskog kemijskog društva. Aktivno je sudjelovala na više od 30 međunarodnih i više od 40 domaćih skupova. Sudjelovala je u organizaciji sedam znanstvenih skupova, četiri puta kao sudionica, dva puta kao predsjednica i jednom kao koordinatorica organizacijskog odbora. Posebno se ističe njen angažman kao koordinatorice u organizacijskom odboru prvog on-line godišnjeg skupa International Society of Electrochemistry. Bila je gost urednik specijalnog izdanja časopisa Electrochimica Acta. Član je lokalnog organizacijskog odbora skupa 36th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry. Mentor je dvije obranjene doktorske disertacije te jedne doktorske disertacije u tijeku.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrani projekti

 

  • Solar-assisted photocatalytic degradation of perfluorinated compounds in water, IPS-2022-02-4780, Croatian Science Foundation, Croatia, and Slovenian Research Agency, Slovenia, ongoing: 2022-(2025) (team member)
  • NATO project SPS, G-5910, High energy calcium oxygen batteries (https://ca-bat.net/index.php)  (team member)
  • European Regional Development Fund, / team member / 6.998.795,12 kn/ Water Purification and Energy Conversion using Novel Composite Materials and Solar Irradiation, European Structural and Investment Funds, (KK.01.1.1.04.0001) / https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|9366|text|project-id (team member)
  • Nano-sized Solar-active Catalysts for Environmental Technologies (NaSCEnT), (HRZZ, IP-2018-01-1982) (team member)
  • High Power – High Energy Electrochemical Supercapacitor for Hybrid Electric Vehicles , Croatian science fundation, (HRZZ-IP-2013-11-8825)  (team member)