Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

mr. sc. Marinko Markić, v. pred.

Zvanje: viši predavač

Konzultacije:

Prema dogovoru

Telefon:
01 4597 272
Telefon kućni:
272
Mobilni telefon:
098 454780
Zavod/služba:
Zavod za mjerenja i automatsko vođenje procesa
Godina diplomiranja:
1994.
Godina magistriranja:
2003.
Na zavodu od:
2012.

Nastava

Životopis

1994. godine diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu na smjeru automatika. Odmah po završetku studija zapošljava se na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije na mjestu stručnog suradnika, gdje i danas radi. Magistrirao je 2003. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu s temom „Elektronički mjerni sustav za optimiranje procesa koagulacije i flokulacije u pročišćavanju voda“.

Područje znanstvenog i stručnog djelovanja vezano je uz istraživanje tehnologija pročišćavanja pitkih i otpadnih voda, razvoj metoda ocjene kvalitete voda i rješavanje problema zaštite voda te obrade i mjerenja onečišćenog zraka. Sudjelovao u izradi dvadesetak automatiziranih i daljinski nadziranih poluindustrijskih postrojenja pomoću kojih su unaprjeđene postojeće tehnologije ili izvedena nova postrojenja za obradu vode u Hrvatskoj. Kontinuirano radi na razvoju,  automatizaciji i izradi mjerne i analitičke opreme, automatskom vođenju i daljinskom nadzoru u procesima pročišćavanja vode i zraka.

Od 1996. godine sudjeluje u nastavi, u početku kao voditelj laboratorijskih vježbi kolegija „Procesna računala“, a kasnije na kolegijima vezanim uz problematiku pročišćavanja i kakvoće vode te projektiranja uređaja. 2013. izabran je u nastavno zvanje predavača, te je od tada nositelj kolegija Primjena i programiranje računala i Primijenjeno računarstvo. Također sudjeluje u izradi završnih diplomskih radova kao i doktorskih disertacija.

Objavio je kao koautor više znanstvenih i stručnih radova, te je aktivno je sudjelovao na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Isto tako, sudjelovao je u izradi oko pedesetak stručnih elaborata/studija s područja tehnologija pročišćavanja voda i zraka u Hrvatskoj.

Kao student dobitnik je Rektorove nagrade. Koautor je nekoliko tehničkih unapređenja koja su nagrađena na domaćim i međunarodnim inovacijskim skupovima. Koautor dvaju izuma priznatih patentom u SAD i EU. Direktor je spin off tvrtke Comprehensive Water Technology d.o.o. čija je djelatnost primarno vezana uz specifične usluge za obradu voda za piće i otpadne vode temeljene na znanstveno-istraživačkom pristupu uz primjenu inovativnih rješenja prilagođenim potrebama krajnjih korisnika.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

 

   1. Prevarić, Viktorija; Sigurnjak Bureš, Marija; Cvetnić, Matija; Miloloža, Martina; Kučić Grgić, Dajana; Markić, Marinko; Bule, Kristina; Milković, Marin; Bolanča, Tomislav; Ukić, Šime The problem of phthalate occurrence in aquatic environment: A review. // Chemical and biochemical engineering quarterly, 35 (2021), 2; 81-104 doi:10.15255/CABEQ.2021.1928 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)

 

 

   1. Kučić Grgić, Dajana; Miloloža, Martina; Lovrinčić, Ema; Kovačević, Antonija; Cvetnić, Matija; Ocelić Bulatović, Vesna; Prevarić, Viktorija; Bule, Kristina; Ukić, Šime; Markić, Marinko; Bolanča, Tomislav. Bioremediation of MP-polluted waters using bacteriaBacillus licheniformis, Lysinibacillus massiliensis, and mixed culture of Bacillus sp. and Delftia acidovorans. // Chemical and biochemical engineering quarterly, 35 (2021), 2; 205-224 doi:10.15255/CABEQ.2021.1915 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

 

   1. Sigurnjak Bureš, Marija; Ukić, Šime; Cvetnić, Matija; Prevarić, Viktorija; Markić, Marinko; Rogošić, Marko; Kušić, Hrvoje; Bolanča, Tomislav Toxicity of binary mixtures of pesticides and pharmaceuticals toward Vibrio fischeri: Assessment by quantitative structure-activity relationships. // Environmental pollution, 275 (2021), 115885, 12 doi:10.1016/j.envpol.2020.115885 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

 

   1. Sigurnjak Bureš, Marija; Cvetnić, Matija; Miloloža, Martina; Kučić Grgić, Dajana; Markić, Marinko; Kušić, Hrvoje; Bolanča, Tomislav; Rogošić, Marko; Ukić, Šime. Modeling the toxicity of pollutants mixtures for risk assessment: a review. // Environmental chemistry letters, 19 (2021), 2; 1629-1655 doi:10.1007/s10311-020-01107-5 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

 

   1. Kos, Jasna; Brmež, Mirjana; Markić, Marinko; Sipos, Laszlo The mortality of nematodes in drinking water in the presence of ozone, chlorine dioxide, and chlorine. // Ozone: science & engineering, 42 (2020), 2; 120-127 doi:10.1080/01919512.2019.1605877 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

   1. Sigurnjak, Marija; Ukić, Šime; Cvetnić, Matija; Markić, Marinko; Novak Stankov, Mirjana; Rasulev, Bakhtiyor; Kušić, Hrvoje; Lončarić Božić, Ana; Rogošić, Marko; Bolanča, Tomislav Combined toxicities of binary mixtures of alachlor, chlorfenvinphos, diuron and isoproturon. // Chemosphere, 240 (2020), 124973, 11 doi:10.1016/j.chemosphere.2019.124973 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

 

   1. Kučić Grgić, Dajana; Ocelić Bulatović, Vesna; Cvetnić, Matija; Dujmić Vučinić, Željka; Vuković Domanovac, Marija; Markić, Marinko; Bolanča, Tomislav Biodegradation kinetics of diuron by Pseudomonas aeruginosa FN and optimization of biodegradation using response surface methodology. // Water and environment journal, 34 (2020), S1; 61-73 doi:10.1111/wej.12505 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

 

   1. Ukić, Šime; Sigurnjak, Marija; Cvetnić, Matija; Markić, Marinko; Novak Stankov, Mirjana; Rogošić, Marko; Rasulev, Bakhtiyor; Lončarić Božić, Ana; Kušić, Hrvoje; Bolanča, Tomislav Toxicity of pharmaceuticals in binary mixtures: assessment by additive and non-additive toxicity models. // Ecotoxicology and environmental safety, 185 (2019), 109696, 9 doi:10.1016/j.ecoenv.2019.109696 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

 

   1. Markić, Marinko; Cvetnić, Matija; Ukić, Šime; Kušić, Hrvoje; Bolanča, Tomislav; Lončarić Božić, Ana. Influence of process parameters on the effectiveness of photooxidative treatment of pharmaceuticals. // Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. 53 (2018.), 4; 338-351. IF=1,561 (2017)

 

   1. Dolar, Davor; Košutić, Krešimir; Ignjatić Zokić, Tatjana; Sipos, Laszlo; Markić, Marinko; Župan, Mario.Combined Methods of Highly Polluted Industrial Wastewater Treatment – a Case Study of High Recovery. // Polish journal of environmental studies. 22 (2013) , 6; 1677-1683. IF=0,600

 

   1. Linarić, Martina; Markić, Marinko; Sipos, Laszlo. High salinity wastewater treatment. // Water Science & Technology. 68 (2013) , 6; 1400-1405) IF=1,212

 

   1. Štembal, Tamara; Markić, Marinko; Ribičić, Nataša; Briški, Felicita; Sipos, Laszlo. Removal Of Ammonia, Iron And Manganese From Groundwaters Of Northern Croatia - Pilot Plant Studies. // Process Biochemistry. 40 (2005); 327-335. IF=1,796

 

   1. Štembal, Tamara; Markić, Marinko; Briški, Felicita; Sipos, Laszlo. Rapid Start-Up of Biofilters for Removal of Ammonium, Iron and Manganese from Ground Water. // Journal of Water Supply Research and Technology-Aqua. 53 (2004) , 7; 509-518. IF=0,435

 

   1.  Kučić, Dajana; Markić, Marinko; Briški, Felicita. Ammonium adsorption on natural zeolite (clinoptilolite): Adsorption isotherms and kinetics modeling.. // The Holistic Approach to Environment. 4 (2012); 145-158
   2.  M. Cvetnić, M. Novak Stankov, Š. Ukić, A. Lončarić Božić, H. Kušić, B. Rasulev, T. Bolanča, AOP Degradation of Emerging Contaminants in Water: Prediction of Second Order Kinetics by QSPR Modeling, ICCMSE 2018, Thessaloniki, Greece, 14.-18.03.2018.
   3. Sipos, Laszlo; Markić, Marinko; Ignjatić Zokić, Tatjana; Župan, Mario; Štembal, Tamara.Removal of Arsenic from Drinking Water: Croatian Experience // Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Water Treatment Technologies for the Removal of High-Toxity Pollutants / Václavíková, Miroslava; Vitale, Ksenija; Gallios, Georgios P.; Ivaničová. Lucia (ur.). Kosice: Springer Netherlands, 2009. 95-105 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

 

Izabrani projekti

INTEREG projekt: „Tackling hazardous substances pollution in the Danube River Basin by Measuring, Modelling-based Management and Capacitybuilding”, voditelj Matthias Zessner , koordinator za Hrvatsku: Tomislav Bolnača, 2020-2023, suradnik

 

Znanstveni projekt Ministarstva znanosti: 125017 "Razvoj malih uređaja za pripravu vode za piće", voditelj: prof. dr. sc. L. Sipos, suradnik

Znanstveni projekt Ministarstva znanosti obrazovanja i športa 0125017, ”Razvoj i istraživanje složenih postupaka pročišćavanja voda”, voditelj: prof. dr. sc. L. Sipos, 2002.-2005, suradnik

Znanstveni projekt Ministarstva znanosti obrazovanja i športa: 125-1253008-2571, "Pročišćavanje i stabilizacija vode u velikim vodoopskrbnim sustavima", voditelj: prof. dr. sc. L. Sipos, 2007.-2013, suradnik

Tehnologijski projekt Ministarstva znanosti obrazovanja i športa: TP-01/0125-06 “Uklanjanje arsena iz podzemnih voda Slavonije prema preporukama EZ”, voditelj: prof. dr. sc. L. Sipos, suradnik

Tehnologijski projekt Ministarstva znanosti obrazovanja i športa: TP-06/125-01 “ Osobni pročistač vode”, voditelj: prof. dr. sc. L. Sipos, suradnik

Projekt Hrvatske zaklade za znanost: PKP-2016-06-8522 ” Izravna oporaba komunalne otpadne vode za navodnjavanje membranskim tehnologijama”, voditelj doc. dr. sc.Davor Dolar, 2017-2019, suradnik

Povijest zaposlenja

1994 Fakultet Kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu