Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Marko Rogošić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru

Telefon:
01 4597 299
Telefon kućni:
299
Mobilni telefon:
091 57 68 441
URL službenih stranica na Webu:
Zavod/služba:
Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:
1991.
Godina magistriranja:
1994.
Godina doktoriranja:
1998.

Nastava

Životopis

Ž I V O T O P I S

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Marko Rogošić

Rođen: 9. ožujka 1969., Split, Hrvatska

Ime oca i majke: Miladin, Marija rođ. Stanić

Narodnost: Hrvat

Adresa: Trg 101. brigade 2, 10090 Zagreb

Bračno stanje: Oženjen, otac dvoje djece

ŠKOLOVANJE

Osnovna škola: 1975-1982. u Omišu

Srednja škola 1982-1986. u Omišu, Kemijsko-tehnološki stručni radnik, Kontrola i analiza

Diplomirao: 20. listopada 1991. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

Mentor: Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer

Diplomski rad: "Procjena mješljivosti blenda razrijeđenih otopina homopolimera i kopolimera stirena i akrilonitrila"

Magistrirao: 11. ožujka 1994. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Mentor: Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer

Magistarski rad: "Razlike u svojstvima poli(stiren-co-akrilonitril)a s obzirom na sastav kopolimera: raspodjele molekulskih težina, procjena omjera reaktivnosti, mješljivost"

Doktorirao: 13. svibnja 1998. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Mentor: Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer

Disertacija: "Istraživanja mješljivosti kopolimera stirena i akrilonitrila"

STRANI JEZICI:

Govori, čita i piše engleski, služi se njemačkim i talijanskim

SLUŽBOVANJE:

Od 1991. do 1999. 

Zavod za fizikalnu kemiju
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Status: znanstveni novak

Od 1999. do 2004.

Zavod za fizikalnu kemiju
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Status: docent

Od 2004. do 2009.

Zavod za fizikalnu kemiju
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Status: izvanredni profesor

Od 2009. do 2016.

Zavod za fizikalnu kemiju
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Status: redoviti profesor

Od 2016.

Zavod za fizikalnu kemiju
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Status: redoviti profesor u trajnom zvanju

PODRUČJE ZNANSTVENOG INTERESA:

Fizikalna kemija polimera,

Polimerno reakcijsko inženjerstvo,

Kemijsko-inženjerska termodinamika

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)