Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

doc. dr. sc. Matija Cvetnić

Zvanje: docent

Telefon:
+385 1 4597 205
Telefon kućni:
205
Zavod/služba:
Zavod za analitičku kemiju
Godina diplomiranja:
2015.
Godina doktoriranja:
2019.
Na zavodu od:
2015.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Životopis

 

 1.  Ime i prezime

Matija Cvetnić

 

 1. Obrazovanje (obrnuto kronološki unijeti godinu upisa i završetka svakog stupnja)
 1. Stupanj, sveučilište/odjel, područje, godina, naslov doktorske disertacije i godina upisa/ završetka doktorskog studija
 • Doktorat znanosti, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, prirodno područje, 2019, Modeliranje fotooksidativne razgradnje prioritetnih onečišćivala u vodi, 2015./2019.
 • Diplomski studij, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, tehničko područje, 2015, Razvoj modela softverskih senzora primjenom "bootstrapping" metode, 2013./2015.
 • Preddiplomski studij, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, tehničko područje, 2013., Natrijev acetat trihidrat kao niskotemperaturni fazno promjenjivi materijal, 2010./2013.

 

 1. Radno iskustvo (obrnuto kronološki)
 • Docent, 2022. – danas
 • Poslijedoktorand, 2019. – 2022.
 • Asistent, 2015. – 2019.

 

 1. Profesionalno, znanstveno, akademsko iskustvo i postignuća
 1. Projekti u kojima sudjelujete ili ste sudjelovali

Znanstveni projekti:

 1. HRZZ istraživački projekt od 1. rujna 2015. do 31. kolovoza 2019.: Modeliranje okolišnih aspekata napredne obrade voda za razgradnju prioritetnih onečišćivala (voditelj projekta: prof. dr. sc. Tomislav Bolanča).
 2. HRZZ istraživački projekt od 15. prosinca 2019. do 14. prosinca 2023.: Napredne tehnologije pročišćavanja vode za uklanjanje mikroplastike (voditelj projekta: prof. dr. sc. Tomislav Bolanča).
 3. IRI projekt: od 2019. do 2022.: Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz Sunčevo zračenje (Europski strukturni i investicijski fondovi, voditelj projekta: prof. dr. sc. Hrvoje Kušić)
 4. Interreg projekt od 1. srpnja 2020. do 31. ožujka 2023.: Tackling hazardous substances pollution in the Danube River Basin by Measuring, Modelling-based Management and Capacity building (glavni voditelj projekta: prof. dr. sc. Matthias Zessner, voditelj hrvatskog dijela projektnog tima: prof. dr. sc. Tomislav Bolanča).

Stručni projekti:

 1. L. Sipos, M. Markić, M. Vukšić, M. Cvetnić, Ispitivanje postupka prerade vode pilot postrojenjem i izrada tehnološkog projekta pripreme vode za piće vodocrpilišta u Garešnici, 2016. (elaborat)
 2. L. Sipos, M. Markić, M. Cvetnić, M. Vukšić, D. Kučić Grgić, M. Petrović, Ispitivanja kemijskog, biokemijskog i hidrauličkog opterećenja otpadnih voda grada Slunja, 2017. (elaborat).
 3. L. Sipos, M. Markić, M. Cvetnić, Š. Ukić, T. Bolanča, Studija izvedivosti ponovne uporabe otpadnih voda u pogonu EL-TO Zagreb, 2017. (elaborat)
 4. L. Sipos, T. Bolanca, M. Markić, M. Cvetnić, M. Vukšić, V. Prevarić, D. Furač, A. Tolić, S. Sklepić Vukadinović, Istraživanja primjenom pilot postrojenja s ciljem unapređenja postupka prerade vode na postrojenju za preradu vode Vodoopskrbe Kupa d.o.o., 2018. (elaborat).
 5. L. Sipos, M. Markić, M. Cvetnić, M. Birčić, Izvješće o pokusnom radu i tehnološkom nadzoru postrojenja za preradu vode vodocrpilišta Dalj nakon rekonstrukcije, 2018. (izvješće).
 6. M. Cvetnić, M. Markić, Određivanje kapaciteta ionske izmjene zeolita klinoptilolita, 2018. (izvješće).
 7. M. Markić, L. Sipos, T. Bolanča, M. Cvetnić, Mišljenje o razlikama tehnologija za pročišćavanje otpadnih voda., 2018. (ekspertiza).
 8. M. Cvetnić, M. Markić, Otpuštanje teških metala sa zeolita klinoptilolita u razrijeđenoj klorovodičnoj kiselini i ultračistoj vodi, 2018. (izvješće).
 9. M. Cvetnić, F. Faraguna, T. Bolanča, A. Jukić, Pantaprazole Sodium – literaturni pregledi i razvoj metoda analize., 2019. (ekspertiza).
 10. L. Sipos, M. Markić, M. Cvetnić, T. Bolanča, Utvrđivanje temperaturno ovisnih kinetičkih parametara uklanjanja željeza, mangana i amonijaka iz podzemnih voda., 2019. (elaborat).
 11. M. Markić, L. Sipos, M. Cvetnić, T. Bolanča, Š. Ukić, Obnova vodocrpilišta Gunja, 2019.
 12. L. Sipos, M. Markić, M. Cvetnić, T. Bolanča, Poboljšanje učinkovitosti kondicioniranja vode na crpilištu Gaj – primjena zraka obogaćenog kisikom u obradi vode., 2019. (ekspertiza)
 13. M. Markić, M. Cvetnić, T. Bolanča, Š. Ukić, Filtarsko postrojenje za uklanjanje željeza., 2019. (izvješće).
 14. T. Ignjatić Zokić, B. Miletić, M. Markić, M. Cvetnić, D. Kučić Grgić, Radovi na pilot postrojenju za kondicioniranje vode s izvora Jadro na bazi pješčane filtracije., 2019. (elaborat).
 15. D. Kučić Grgić, M. Markić, M. Cvetnić, M. Vidaković, Fizikalno-kemijska i mikrobiološka analiza vode., 2019. (izvješće)
 16. L. Sipos, M. Markić, M. Cvetnić, T. Bolanča, Idejni tehnološki projekt priprave vode za piće vodocrpilišta Ivanovci., 2019. (elaborat).
 17. L. Sipos, M. Markić, M. Cvetnić, V. Prevarić, T. Bolanča, Rekonstrukcija postrojenja za preradu vode vodocrpilišta Đurići-Račinovci., 2020. (izvješće).
 18. M. Markić, L. Sipos, M. Cvetnić, V. Martinjak, T. Bolanča, Ispitivanja s ciljem povećanja učinka djelovanja sustava za dezinfekciju vode (VODA GAREŠNICA d.o.o.), 2018. (izvješće)
 19. M. Markić, M. Cvetnić, V. Martinjak, T. Bolanča, Miješalica zapaljivih plinova (Fiditas d.o.o.), 2021. (Uređaj)
 20. M. Markić, M. Cvetnić, V. Martinjak, T. Bolanča, Kemijski reaktor za proizvodnju sapuna prilagođen radu slijepim i slabovidnim osobama (Sfera Visia j.d.o.o.), 2022. (Uređaj)
 21. M. Markić, L. Sipos, M. Cvetnić, V. Martinjak, T. Bolanča, Ispitivanje i optimizacija postupka prerade vode na vodocrpilištu „Jelas“ u Slavonskom Brodu, faza 1, 2022 (izvještaj)
 22. M. Markić, L. Sipos, M. Cvetnić, V. Martinjak, T. Bolanča, Istraživanje pojavnosti mangana u vodocrpilištu Sikirevci zapad s prijedlogom rješenja, 2022 (izvještaj)
 23. T. Bolanča, A. Jukić, F. Faraguna, M. Cvetnić, Analiza sastava sporednih produkata uplinjavanja (DOK-ING ENERGO d.o.o.), 2022 (izvještaj)
 24. M. Cvetnić, G. Filipović, K. Bule, V. Martinjak, L. Furač, M. Markić, D. Kučić Grgić, Š. Ukić, T. Bolanča, Metil ricinoleat Razvoj analitičke metode i validacija metode (JGL d.d.), 2022. (izvještaj)
 25. M. Markić, L. Sipos, M. Cvetnić, V. Martinjak, T. Bolanča, Ispitivanja u svrhu uklanjanja željeza iz sirove podzemne vode vodocrpilišta u Jasenovcu, 2023. (izvještaj)
 26. M. Markić, T. Bolanča, I. Dejanović, G. Lukač, M. Cvetnić, Development, manufacture, and operation demonstration of a pilot-scale Pressure Swing Adsorption (PSA) system for the separation of carbon dioxide (CO2) from a mixture of combustion gasses (flue gas) (Carbon Value Co. Ltd.), 2023. (Uređaj)

 

 1. Znanstvene/stručne nagrade koje ste do sada dobili (ako je primjenjivo)
 1. Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu u 2019. godini
 2. Godišnja nagrada Hrvatskih voda za najbolju doktorsku disertaciju u 2019. godini

 

 1. Članstva u znanstvenim i stručnim udruženjima (ako je primjenjivo)
 1. Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (2015. – danas)
 2. Član uredničkog odbora znanstveno-stručnog časopisa Kemija u industriji (2022. – danas)

 

 1. Predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili u međunarodno priznatim znanstvenim organizacijama (ako je primjenjivo)

Pozvana predavanja:

 1. T. Bolanča, Š. Ukić, M. Novak, M. Cvetnić, M. Markić, H. Kušić, A. Lončarić Božić, M. Rogošić, Chromatography as a Basis for the Spin Off Company Dealing with Advanced Water Treatment Technologies, 23rd International Symposium on Separation Sciences, Beč, Austrija, 19.-22.09.2017.
 2. Š. Ukić, M. Novak Stankov, M. Cvetnić, V. Stankov, M. Rogošić, T. Bolanča, Benefits of Mathematical Modeling in Solving Real Chromatographic Problems, 24th International Symposium on Separation Sciences, Jasna, Slovačka, 17.-20.06.2018.
 3. Š. Ukić, M. Sigurnjak, V. Prevarić, M. Cvetnić, M. Novak Stankov, M. Miloloža, M. Markić, D. Kučić Grgić, H. Kušić, A. Lončarić Božić, M. Rogošić, T. Bolanča, Emerging contaminants and their influence on the environment, 18th Ružička days, Vukovar, Hrvatska, 16.-18.09.2020.
 4. M. Cvetnić, T. Bolanča, Š. Ukić, H. Kušić, A. Lončarić Božić, Photooxidative degradation of priority pollutants: modeling approach, 1st International conference Food & Climate Change, Koprivnica, Hrvatska, 15.-16.10.2021.

Ostala javna izlaganja:

 1. M. Cvetnić, Š. Ukić, T. Bolanča, M. Rogošić, H. Kušić, A. Lončarić Božić, Photooxidative degradation of pharmaceuticals in water, 4th International Symposium of Environmental Management - Towards Circular Economy, Zagreb, Hrvatska, 07.-09.12.2016.
 2. M. Cvetnić, M.-L. Jeličić, Š. Ukić, T. Bolanča, H. Kušić, A. Lončarić Božić, Removal of emerging contaminants in water; QSPR study, 4th International Symposium of Environmental Management - Towards Circular Economy, Zagreb, Hrvatska, 07.-09.12.2016.
 3. Š. Ukić, T. Bolanča, M. Novak Stankov, V. Stankov, M. Cvetnić, M. Markić, Critical comparison of IC modeling/optimization approaches, 23rd International Symposium on Separation Sciences, Beč, Austrija, 19.-22.09.2017.
 4. M. Novak Stankov, V. Stankov, Š. Ukić, M. Cvetnić, T. Bolanča, Modelling Assisted Method Development of HPLC Analysis of Emerging Contaminants, 24th International Symposium on Separation Sciences, Jasna, Slovačka, 17.-20.06.2018.
 5. D. Kučić Grgić, M. Miloloža, A. Kovačević, E. Lovrinčić, V. Ocelić Bulatović, M. Cvetnić, Š. Ukić, V. Prevarić, M. Markić, T. Bolanča, Biodegradation of LDPE- and PS- microplastics by mixed bacterial culture of Bacillus sp. and Pseudomonas alcaligenes, 18. Ružička days, Vukovar, Hrvatska, 16-18.09.2020.
 6. M. Markić, D. Matijašec, M. Sigurnjak, V. Prevarić, M. Miloloža, M. Cvetnić, T. Bolanča, Š. Ukić, D. Kučić Grgić, Pyrolysis of plastic wastes, 18. Ružička days, Vukovar, Hrvatska, 16-18.09.2020.
 7. M. Miloloža, K. Bule, M. Cvetnić, Š. Ukić, M. Markić, T. Bolanča, V. Ocelić Bulatović, J. Dragojević, T. Smital, D. Kučić Grgić, Determination of microplastics toxicity on Chlorella sp., Pseudomonas putida and Danio rerio, 18. Ružička days, Vukovar, Hrvatska, 16-18.09.2020.
 8. V. Prevarić, M. Cvetnić, M. Markić, D. Matijašec, M. Sigurnjak, M. Miloloža, T. Bolanča, Š. Ukić, D. Kučić Grgić, Degradation of phtalates by advanced oxidation process, 18. Ružička days, Vukovar, Hrvatska, 16-18.09.2020.
 9. M. Miloloža, K. Bule, V. Prevarić, L. Ružaj, P. Patrčević, M. Cvetnić, Š. Ukić, T. Bolanča, D. Kučić Grgić, Biodegradation of PS and PVC microplastics by Bacillus subtilis, 1st International Conference Food & Climate Change, Koprivnica, 15. i 16.10.2021.
 10. D. Delić, V. Prevarić, Š. Ukić, M. Cvetnić, K. Bule, M. Miloloža, D. Kučić Grgić, T. Bolanča, Remediation of phthalate-contaminated waters, 1st International Conference Food & Climate Change, Koprivnica, 15.-16.10.2021.
 11. K. Bule, V. Prevarić, M. Cvetnić, Š. Ukić, T. Bolanča, M. Miloloža, D. Kučić Grgić, M. Markić, Degradation of polyolefins by Fenton and Photo-Fenton processes, 1st International Conference Food & Climate Change, Koprivnica, 15. i 16.10.2021.
 12. D. Kučić Grgić, M. Miloloža, M. Cvetnić, Š, Ukić, K. Bule, V. Prevarić, M. Markić, V. Ocelić Bulatović, T. Bolanča, M. Slouf, V. Gajdosova, Isolation, Identification and Screening of Polymer-Degrading Bacteria and Fungi, 7th Croatian Congress of Microbiology with International Participation, Sveti Martin na Muri, 24.-27.05.2022.
 13. M. Miloloža, L. Ružaj, K. Bule, V. Prevarić, M. Cvetnić, M. Markić, Š. Ukić, T. Bolanča, V. Ocelić Bulatović, D. Kučić Grgić, Investigation of Biodegradation of Microplastic Particles by Bacterial Cultures Isolated from Environment Samples, 7th Croatian Congress of Microbiology with International Participation, Sveti Martin na Muri, 24.-27.05.2022.

 

 1. Usavršavanje i boravak na međunarodnim institucijama (ako je primjenjivo)
 1. Srpanj 2017. Department for Coatings and Polymeric Materials, North Dakota State University, ND, USA
 2. Srpanj 2018. Department for Coatings and Polymeric Materials, North Dakota State University, ND, USA

 

 1. Organizacija kongresa, skupova i radionica (ako je primjenjivo)
 • Sudjeluje u stručnoj djelatnosti u okviru FKIT-HDKI radionica cjeloživotnog obrazovanja:
 1. Aktualna problematika vode za piće - dezinfekcija i nepoželjni nusprodukti, Zagreb, 02.07.2021.
 • Član znanstvenog ili programskog odbora znanstvenog skupa
 1. Član znanstveno-organizacijskog odbora XIII. Susret mladih kemijskih inženjera (Zagreb, Hrvatska, 20. i 21.2.2020.)
 • Član odbora znanstveno-stručnog skupa
 1. 16th International Chromatography School, Zagreb, Croatia, 09-10.06.2016.
 2. 17th International Chromatography School, Zagreb, Croatia, 06-07.07.2017.
 3. 18th International Chromatography School, Zagreb, Croatia, 14-15.06.2018.

 

 1. Publikacije s recenzijom (u posljednjih 5 godina) i najbolja publikacija u karijeri
 1. M. Cvetnić, M. Novak Stankov, M. Kovačić, Š. Ukić, T. Bolanča, H. Kušić, B. Rasulev, D.D. Dionysiou, A. Lončarić Božić, Key structural features promoting radical driven degradation of emerging contaminants in water, Environment International 124 (2019) 38-48. (https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.12.043) IF=7,577 (2019)
 2. D. Kučić Grgić, M. Vuković Domanovac, T. Domanovac, M. Šabić, M. Cvetnić, V. Ocelić Bulatović, Influence of Bacilllus subtilis and Pseudomonas aeruginosa BSW and Clinoptilolite addition on the biowaste composting process, Arabian Journal for Science and Engineering 1 (2019) 1-11. (https://doi.org/10.1007/s13369-018-03692-8) IF=1,711 (2019)
 3. Š. Ukić, M. Sigurnjak, M. Cvetnić, M. Markić, M. Novak Stankov, M. Rogošić, B. Rasulev, A. Lončarić Božić, H. Kušić, T. Bolanča, Toxicity of pharmaceuticals in binary mixtures: assessment by additive and non-additive toxicity models, Ecotoxicology and environmental safety 185 (2019) 109696. (doi:10.1016/j.ecoenv.2019.109696) IF=4,872 (2019)
 4. D. Kučić Grgić, F. Briški, V. Ocelić Bulatović, M. Vuković Domanovac, T. Domanovac, M. Šabić Runjavec, M. Miloloža, M. Cvetnić, Kompostiranje agroindustrijskog otpada, biootpada i biorazgradivog komunalnog otpada u adijabatskom reaktoru, Kemija u industriji: časopis kemičara i tehnologa Hrvatske 68 (2019) 381-388. (doi:10.15255/KUI.2019.029.
 5. D. Kučić Grgić, V. Ocelić Bulatović, M. Cvetnić, Ž. Dujmić Vučinić, M- Vuković Domanovac, M. Markić, T. Bolanča, Biodegradation kinetics of diuron by Pseudomonas aeruginosa FN and optimization of biodegradation using response surface methodology, Water and environment journal 34 (2020), 61-73. (doi:10.1111/wej.12505) IF=2,070 (2020)
 6. A. Ressler, A. Gudelj, K. Zadro, M. Antunović, M. Cvetnić, M. Ivanković, H. Ivanković, From bio-waste to bone substitute: synthesis of biomimetic hydroxyapatite and its use in chitosan-based composite scaffold preparation, Chemical and biochemical engineering quarterly 34 (2020) 59-71. (doi:10.15255/CABEQ.2020.1783) IF=1,582 (2020)
 7. H. Nikl, M. Cvetnić, T. Bolanča, M. Rogošić, Interlaboratory comparative measurements of gas velocity and concentration of solid particles in the waste gas, Fresenius environmental bulletin 29 (2020) 289-298. IF=0,489 (2020)
 8. D. Kučić Grgić, L. Bera, M. Miloloža, M. Cvetnić, T. Ignjatić Zokić, B. Miletić, T. Leko, V. Ocelić Bulatović, Obrada aktivnog mulja s uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda procesom kompostiranja, Hrvatske Vode, 28 (2020), 1-8. IF=0,353 (2020)
 9. A.Petračić, A. Sander, M. Cvetnić, A novel approach for the removal of trace elements from waste fats and oils, Separation science and technology 55 (2020) 3487-3501. (doi:10.1080/01496395.2019.1706575) IF=2,475 (2020)
 10. A. Ressler, M. Cvetnić, M. Antunović, I. Marijanović, M. Ivanković, H. Ivanković,  Strontium substituted biomimetic calcium phosphate system derived from cuttlefish bone, Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials 108 (2020) 1697-1709. (doi:10.1002/jbm.b.34515) IF=3,368 (2020)
 11. M. Cvetnić, A. Tomić, M. Sigurnjak, M. Novak Stankov, Š. Ukić, H. Kušić, T. Bolanča, A. Lončarić Božić, Structural features of contaminants of emerging concern behind empirical parameters of mechanistic models describing their photooxidative degradation, Journal of water process engineering, 33 (2020) 101053. (doi:10.1016/j.jwpe.2019.101053) IF=5,485 (2020)
 12. M. Sigurnjak, Š. Ukić, M. Cvetnić, M. Markić, M. Novak Stankov, B. Rasulev, H. Kušić, A. Lončarić Božić, M. Rogošić, T. Bolanča, Combined toxicities of binary mixtures of alachlor, chlorfenvinphos, diuron and isoproturone, Chemosphere 240 (2020) 124973. (doi:10.1016/j.chemosphere.2019.124973) IF=7,086 (2020)
 13. V. Stankov, M. Novak Stankov, M. Cvetnić, M. Sigurnjak Bureš, Š. Ukić, D. Kučić Grgić, A. Lončarić Božić, H. Kušić, T. Bolanča, Environmental aspects of UV-C-based processes for the treatment of oxytetracycline in water, Environmental pollution, 277 (2021) 116797. (doi:10.1016/j.envpol.2021.116797) IF=8,071 (2020)
 14. V. Prevarić, M. Sigurnjak Bureš, M. Cvetnić, M. Miloloža, D. Kučić Grgić, M. Markić, K. Bule, M. Milković, T. Bolanča, Š. Ukić, The problem of phthalate occurrence in aquatic environment: A review, Chemical and biochemical engineering quarterly 35 (2021) 81-104. (doi:10.15255/CABEQ.2021.1928) IF=1,582 (2020)
 15. A. Ressler, M. Antunović, M. Cvetnić, M. Ivanković, H. Ivanković, Selenite substituted calcium phosphates: preparation, characterization, and cytotoxic activity, Materials 14 (2021) 3436. (doi:10.3390/ma14123436) IF=3,623 (2020)
 16. M.-L. Jeličić, E. Brusač, S. Kurajica, M. Cvetnić, D. Amidžić Klarić, B. Nigović, A. Mornar, Drug-drug compatibility evaluation of sulfasalazine and folic acid for fixed-dose combination development using various analytical tools, Pharmaceutics 13 (2021) 400. (doi:.org/10.3390/pharmaceutics13030400) IF=6,321 (2020)
 17. E. Brusač, M.-L. Jeličić, M. Cvetnić, D. Amidžić Klarić, B. Nigović, A. Mornar, A comprehensive approach to compatibility testing using chromatographic, thermal and spectroscopic techniques: evaluation of potential for a monolayer fixed-dose combination of 6-mercaptopurine and folic acid, Pharmaceuticals 14 (2021) 274. (doi:10.3390/ph14030274) IF=5,863 (2020)
 18. M. Miloloža, D. Kučić Grgić, T. Bolanča, Š. Ukić, M. Cvetnić, V. Ocelić Bulatović, D. Dionysiou, H. Kušić, Ecotoxicological assessment of microplastics in freshwater sources—a review, Water 13 (2021) 56. (doi:10.3390/w13010056) IF=3,103 (2020)
 19. M. Sigurnjak Bureš, Š. Ukić, M. Cvetnić, V. Prevarić, M. Markić, M. Rogošić, H. Kušić, T. Bolanča, Toxicity of binary mixtures of pesticides and pharmaceuticals toward Vibrio fischeri: Assessment by quantitative structure-activity relationships, Environmental pollution 275 (2021) 115885. (doi:10.1016/j.envpol.2020.115885) IF=8,071 (2020)
 20. M. Sigurnjak Bureš, M. Cvetnić, M. Miloloža, D. Kučić Grgić, M. Markić, H. Kušić, T. Bolanča, M. Rogošić, Š. Ukić, Modeling the toxicity of pollutants mixtures for risk assessment: a review, Environmental chemistry letters 19 (2021) 1629-1655. (doi:10.1007/s10311-020-01107-5) IF=9,027 (2020)
 21. I. Radić, M. Runje, M. Cvetnić, M. Halužan, M.-L. Jeličić, M. Miloloža, D. Kučić Grgić, V. Prevarić, Š. Ukić, T. Bolanča, Validation of the ICP-MS method fordetermination of trace elements provided by ICH Q3D guideline in fosamprenavir calcium, Kemija u industriji: časopis kemičara i tehnologa Hrvatske 70 (2021) 701-709. (doi:10.15255/KUI.2021.004)
 22. M.-L. Jeličić, E. Brusač, S. Kurajica, M. Cvetnić, D. Amidžić Klarić, B. Nigović, A. Mornar, Thermoanalytical, spectroscopic and chromatographic approach to physicochemical compatibility investigation of 5-aminosalicylates and folic acid, Croatica chemica acta 94 (2021) 25-33. (doi:10.5562/cca3799) IF=0,887 (2020)
 23. M. Miloloža, K. Bule, Š. Ukić, M. Cvetnić, T. Bolanča, H. Kušić, V. Ocelić Bulatović, D. Kučić Grgić, Ecotoxicological determination of microplastic toxicity on algae Chlorella sp.: response surface modeling approach, Water, air and soil pollution 232 (2021.) 327. (doi:10.1007/s11270-021-05267-0) IF=2,520 (2020)
 24. D. Kučić Grgić, M. Miloloža, E. Lovrinčić, A. Kovačević, M. Cvetnić, V. Ocelić Bulatović, V. Prevarić, K. Bule, Š. Ukić, M. Markić, T. Bolanča, Bioremediation of MP-polluted waters using bacteria Bacillus licheniformis, Lysinibacillus massiliensis, and mixed culture of Bacillus sp. and Delftia acidovorans, Chemical and biochemical engineering quarterly 35 (2021.) 205-224. (doi:10.15255/CABEQ.2021.1915) IF=1,582 (2020)
 25. M.-L. Jeličić, J. Kovačić, M. Cvetnić, A. Mornar, D. Amidžić Klarić, Antioxidant activity of pharmaceuticals: Predictive QSAR modeling for potential therapeutic strategy, Pharmaceuticals 15 (2022) 791. (doi:10.3390/ph15070791) IF=5,863 (2020)
 26. M. Miloloža, K. Bule, V. Prevarić, M. Cvetnić, Š. Ukić, T. Bolanča, D. Kučić Grgić, Assessment of the influence of size and concentration on the ecotoxicity of microplastics to microalgae Scenedesmus sp., bacterium Pseudomonas putida and yeast Saccharomyces cerevisiae, Polymers 14 (2022) 1246. (doi:10.3390/polym14061246) IF=4,329 (2020)
 27. M. Miloloža, M. Cvetnić, D. Kučić Grgić, V. Ocelić Bulatović, Š. Ukić, M. Rogošić, D. Dionysiou, H. Kušić, T. Bolanča, Biotreatment strategies for the removal of microplastics from freshwater systems. A review, Environmental chemistry letters 20 (2022) 1377-1402. (doi:10.1007/s10311-021-01370-0) IF=9,027 (2020)
 28. A. Zhang, Z. Zhu, M. Špoljar, N. Kuczyńska-Kippen, T. Dražina, M. Cvetnić, M. Mleczek, Ecosystem models indicate zooplankton biomass response to nutrient inputand climate warming is related to lake size, Ecological modelling 464 (2022.) 109837. (doi:10.1016/j.ecolmodel.2021.109837) IF=2,974 (2020)
 29. A. Samzadeh, M. Dehghani, M. Ali Baghapour, A. Azdarpoor, Z. Derakhshan, M. Cvetnić, T. Bolanča, S. Giannakis, Y. Cao, Comparative photo-oxidative degradation of etodolac, febuxostat and imatinib mesylate by UV-C/H2O2 and UV-C/S2O82− processes: Modeling, treatment optimization and biodegradability enhancement, Environmental research 212 (2022), 113385. (doi:10.1016/j.envres.2022.113385) IF=6,498 (2020)
 30. Bule Možar, K., Miloloža, M., Martinjak, V., Cvetnić, M., Kušić, H., Bolanča, T., Kučić Grgić, D., Ukić, Š., Potential of advanced oxidation as pretreatment for microplastics biodegradation, Separations 10 (2023), 132, 26 (doi:10.3390/separations10020132)
 31. Ressler, A., Ivanković, T., Ivanišević, I., Cvetnić, M., Antunović, M., Urlić, I., Ivanković, H., Ivanković, M., Multiphase zinc and magnesium mono-substituted calcium phosphates derived from cuttlefish bone: A multifunctional biomaterials, Ceramics International, 49 (2023), 11005-11017 (doi:10.1016/j.ceramint.2022.11.295)
 32. Papac, J., Garcia Ballesteros, S., Tonković, S., Kovačić, M., Tomić, A., Cvetnić, M., Kušić, H., Senta, I., Terzić, S., Ahel, M., Degradation of pharmaceutical memantine by photo-based advanced oxidation processes: Kinetics, pathways and environmental aspects, Journal of Environmental Chemical Engineering, 11 (2023), 109334, 13 (doi:10.1016/j.jece.2023.109334)
 33. Posavčić, H., Halkijević, I., Vouk, D., Cvetnić, M., Circulating flow hybrid ultrasonic and electrochemical process for the treatment of mineral oil wastewaters, Journal of water process engineering, 49 (2022), 103024, 12 (doi:10.1016/j.jwpe.2022.103024)
 34. Tomić, A., Cvetnić, M., Kovačić, M., Kušić, H., Karamanis, P., Lončarić Božić, A., Structural features promoting adsorption of contaminants of emerging concern onto TiO2 P25: experimental and computational approaches. // Environmental science and pollution research, 29 (2022), 58; 87628-87644 (doi:10.1007/s11356-022-21891-7)

Najbolja publikacija u karijeri:

 • M. Cvetnić, A. Tomić, M. Sigurnjak, M. Novak Stankov, Š. Ukić, H. Kušić, T. Bolanča, A. Lončarić Božić, Structural features of contaminants of emerging concern behind empirical parameters of mechanistic models describing their photooxidative degradation, Journal of water process engineering, 33 (2020) 101053. doi:10.1016/j.jwpe.2019.101053.
 1. Prijašnje iskustvo u razvoju inovacija

Inovacije

 1. Osvajač srebrene medalje na 3rd Istanbul International Inventions Fair, ISIF'18.
 2. Osvajač srebrene medalje na 10th International Exibition of Inventions & 3rd World Invention and Inovation Forum (Foshan).
 3. Osvajač zlatne medalje na 44. hrvatskom salonu inovacija – INOVA 2019. i 15. izložbi inovacija, prototipova i studentskih poslovnih planova – BUDI UZOR 2019.
 1. Ostali istraživački uspjesi
 • Od 1. svibnja 2022. do 31. srpnja 2022. sudjeluje na stručnom usavršavanju na projektu KONČAR-GIM D.D. „Razvoj potopljenog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode“ koji je financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

 

Link na CRORIS profil:

https://www.croris.hr/osobe/profil/32632

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)