Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Međuinstitucijska suradnja

U području visokog obrazovanja podupiru se sljedeće djelatnosti:

  • Strateška partnerstva
  • Savezi znanja
  • Projekti podizanja kapaciteta

 

Strateška partnerstva

Strateška partnerstva nude mogućnost ustanovama u području obrazovanja, usavršavanja te ustanovama za mladež, kao i poduzećima, javnoj upravi, organizacijama civilnog društva da surađuju na uvođenju inovativnih metoda koje bi podizale razinu podučavanja, usavršavanja, učenja, rada mladeži, odnosno promicale modernizaciju institucija i društvenu inovativnost.

Strateška su partnerstva transnacionalna i uključuju barem tri organizacije iz triju zemalja članica programa.

Podupirat će se projekti koji poboljšavaju kvalitetu i inovativnost učenja i podučavanja, razvijaju nove kurikulume, grade mostova među različitim područjima obrazovanja i njeguju intenzivnije oblike suradnje na postizanju ciljeva modernizacije, uključujući i bolje iskorištavanja otvorenih obrazovnih resursa.

Sudjelovati može bilo koja javna i privatna organizacija iz programskih zemalja. Organizacije iz drugih zemalja mogu sudjelovati kao partneri (ne kao koordinatori), ukoliko njihovo sudjelovanje daje jasnu dodanu vrijednost projektu. Visokoobrazovne ustanove koje žele sudjelovati moraju biti nositelji Erasmus-povelje za visoko obrazovanje.

Odobravat će se projekti u trajanju od minimalno 2 do maksimalno 3 godine.

Raspisivat će se godišnji natječaji. Prijave će primati nacionalna agencija (Agencija za mobilnost i programe EU).