Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Mobilnost studenata

Odobravaju se studentski boravci u inozemstvu u trajanju od 3 do 12 mjeseci (uključujući i mogućnost komplementarne studentske prakse. Maksimalno ukupno trajanje studija i/ili studentske prakse u inozemstvu je 12 mjeseci po studentu u okviru svakog visokoobrazovnog ciklusa:

  • Prvi ciklus (preddiplomski studij) uključujući kratke cikluse (razine 5 i 6 Europskog kvalifikacijskog okvira),
  • Drugi ciklus (diplomski studij, razina 7) i
  • Treći ciklus (doktorski studij, razina 8).

Studenti moraju biti registrirani u visokoobrazovnoj instituciji i upisani u studijski program koji vodi do priznate diplome ili kakve druge priznate kvalifikacije (sve do uključivo doktorata).

Mobilnost se provodi u okviru prethodno dogovorenih međuinstitucijskih sporazuma odlaznih i dolaznih ustanova. Obje ustanove moraju biti nositelji Erasmus-povelje za visoko obrazovanje.

Prije odlaska student dobiva:

  • Sporazum o stipendiranju koji pokriva period mobilnosti i potpisuje ga student i odlazna ustanova;
  • Sporazum o učenju (Learning Agreement) koji utvrđuje studijski program, a odobravaju ga student, odlazna i dolazna ustanova;
  • Erasmus+studentsku povelju (Erasmus+ Student Charter) koja utvrđuje prava i dužnosti studenta tijekom studiranja u inozemstvu.

Na kraju boravaka u inozemstvu:

  • Dolazna ustanova mora studentu i odlaznoj ustanovi dati prijepis ocjena koji se dokazuje je li, i s kakvim uspjehom, dogovoreni program ispunjen;
  • Odlazna ustanova mora u potpunosti priznati djelatnosti koje su na zadovoljavajući način provedene tijekom mobilnosti prema Sporazumu o učenju, putem ECTS bodova ili jednakovrijednog sustava. Period mobilnosti treba se registrirati u Dopunskoj ispravi o studiju.

Studentima se sporazum o stipendiranju u okviru programa Erasmus+ dodjeljuje za pokrivanje troškova puta i boravka povezanih s njihovim studiranjem u inozemstvu.

Studenti u okviru programa Erasmus+ izuzeti su iz plaćanja troškova školarine, upisa, ispita, laboratorijskog rada, rada u knjižnici na dolaznoj ustanovi, neovisno o tome jesu li dobili stipendiju ili ne

Isplata nacionalnih stipendija ili studentskih kredita ne obustavlja se tijekom boravka studenta u inozemstvu.

Zainteresirani se studenti prijavljuju uredu za međunarodnu suradnju i/ili uredu za Erasmus+ svoje (odlazne) ustanove. Tamo će dobiti informaciju o mogućnostima studiranja u inozemstvu i dobivanja stipendije EU u okviru programa Erasmus+.


Dokumenti