Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Stručna praksa

Studenti mogu odlaziti na prakse u trajanju od 2 do 10 mjeseci. Isti student može dobiti stipendiju za studiranje i praksu, ali najviše do 12 mjeseci ukupno po studijskom ciklusu.

Studenti moraju biti registrirani u visokoobrazovnoj instituciji i upisani u studijski program koji vodi do priznate diplome ili kakve druge priznate kvalifikacije (sve do uključivo doktorata). Studente odabire odlazna ustanova putem natječaja.

Organizacija koja prima studente može biti bilo koja javna ili privatna organizacija koja djeluje na tržištu rada.

Prije odlaska student dobiva:

  • Sporazum o stipendiranju koji pokriva period mobilnosti i potpisuje ga student i odlazna ustanova;
  • Sporazum o učenju (Learning Agreement) koji utvrđuje program stručne prakse, a odobravaju ga student, odlazna ustanova i dolazna tvrtka;
  • Erasmus+studentsku povelju (Erasmus+ Student Charter) koja utvrđuje prava i dužnosti studenta tijekom stručne prakse/rada u inozemstvu.

Na kraju boravaka u inozemstvu:

  • Za stručnu praksu koja je integralni dio kurikuluma odlazna ustanova mora u potpunosti priznati period proveden u inozemstvu, putem ECTS bodova ili jednakovrijednog sustava. Priznavanje se zasniva na Sporazumu o učenju kojeg odobravaju sve strane prije početka mobilnosti;
  • U posebnom slučaju prakse koja nije dio studentova kurikuluma, odlazna institucija priznaje boravak putem njegova registriranja u Dopunskoj ispravi o studiju ili, u slučaju nedavno završenih studenata, izdavanjem uvjerenja o obavljenoj praksi.

Studentima se može dodijeliti stipendija u okviru programa Erasmus+ koja pomaže pokrivanju troškova puta i smještaja u vezi sa stručnom praksom u inozemstvu.

Isplata nacionalnih stipendija ili studentskih kredita ne obustavlja se tijekom boravka studenta u inozemstvu.

Zainteresirani se studenti prijavljuju uredu za međunarodnu suradnju i/ili uredu za Erasmus+ svoje (odlazne) ustanove. Tamo će dobiti informaciju o mogućnostima stručne prakse u inozemstvu i dobivanja stipendije EU u okviru programa Erasmus+.


Repozitorij