Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Suradnja s poslovnim sektorom

Da bi se europsko gospodarstvo počivalo na stvaranju novog i primjeni postojećeg znanja, potrebno je snažno povezati poslovni sektor i visoko obrazovanje. Poduzeća se sve češće uključuju u europske programe obrazovanja i usavršavanja, što pozitivno utječe na obje strane i dovodi do dugotrajnih partnerstava.

Relevantne djelatnosti u okviru programa Erasmus+ su stručna praksa, mobilnost djelatnika za nastavu, odnosno stručno usavršavanje, suradnja putem strateških partnerstava, saveza znanja i projekata podizanja kapaciteta.

 

Savezi znanja

Doprinos visokog obrazovanja zapošljavanju i gospodarskom rastu i njegova međunarodna privlačnost mogu se povećati povezivanjem obrazovanja, istraživanja i poslovnog sektora. Oni čine tri stranice tzv. trokuta znanja što potiče razvoj poduzetničkih, kreativnih i inovativnih vještina u svim područjima i promiče inovativnost u visokom obrazovanju putem interaktivnog okružja za učenje i poboljšane razmjene znanja.

Ciljevi saveza znanja su jačanje europskog inovacijskog kapaciteta njegovanjem inovacija u visokom obrazovanju putem uravnotežene, dvosmjerne razmjene znanja s poduzećima, odnosno unutar šireg društveno-ekonomskog okoliša. Savezi znanja uvode usklađen i opsežan skup povezanih djelatnosti putem transnacionalnih strukturiranih partnerstava što uključuju najmanje šest organizacija iz barem tri partnerske zemlje, od kojih barem dvije moraju biti visokoobrazovne ustanove te barem dva poduzeća.

Sudjelovati može bilo koja javna i privatna organizacija iz programskih zemalja. Organizacije iz drugih zemalja mogu sudjelovati kao partneri (ne kao koordinatori), ukoliko njihovo sudjelovanje daje jasnu dodanu vrijednost projektu. Visokoobrazovne ustanove koje žele sudjelovati moraju biti nositelji Erasmus-povelje za visoko obrazovanje.

Odobravat će se projekti u trajanju od minimalno 2 do maksimalno 3 godine.

Raspisivat će se godišnji natječaji. Prijave će primati EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).