Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

dr. sc. Monika Šabić Runjavec

Zvanje: znanstveni suradnik

Konzultacije:

Prema dogovoru

Telefon:
01 4597 271
Telefon kućni:
271
URL službenih stranica na Webu:
Zavod/služba:
Zavod za industrijsku ekologiju
Godina diplomiranja:
2013.
Godina doktoriranja:
2020.
Na zavodu od:
2013.

Životopis

Godine 2008. upisuje sveučilišni preddiplomski studij Ekoinženjerstva na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Završni rad obranila je 2011. godine (cum laude), diplomirala je 2013. godine (magna cum laude). Nakon završetka studija zapošljava se u Zavodu za industrijsku ekologiju na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije kao stručna suradnica na projektima s farmaceutskom industrijom. Od 2015. godine je zaposlena na radnom mjestu asistenta na istoimenom Zavodu, a od 2021. na radnom mjestu višeg asistenta.

Sudjelovala je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim konferencijama s usmenim i posterskim priopćenjima. Sudjeluje u izradi stručnih elaborata te organizaciji međunarodnih skupova o vodama (IWA Young Water Professionals). Dobitnica je mnogobrojnih priznanja za stručni i znanstveni rad. Godine 2020. znanstveno se usavršavala u inozemstvu na Vienna University of Technology, Institute for Water Quality and Resource Management, te 2022. na Univeristy of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology.

Sudjeluje u izvođenju nastave na Zavodu za industrijsku ekologiju, laboratorijske vježbe i seminari iz Mikrobiolgije, Zaštite okolia, Upravljanje zrakom, vodama i tlom, Bioremedijacija, Obrada industrijskih otpadnih voda, Obrada čvrstog i opasnog otpada, Kompostiranje otpada, Ekoinžeenjrski laboratorij.

Područje znanstvene djelatnosti nalazi se u kemijskom inženjerstvu, grana zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu.  Istraživanja se odnose na bioremedijaciju otpadnih tokova, s posebnim naglaskom na izolaciju selektivnih mikrobioloških kultura s potencijalom razgradnje ksenobiotika.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

T. Domanovac, D. Kučić Grgić, M. Šabić Runjavec, M. Vuković Domanovac, Design of a Bioreactor for Aerobic Biodegradation of Biowaste Based on Insight into Its Composition and Estimated Process Parameters. Processes. 2024; 12(3):545. (CC, SCIE; IF (2022) = 3,5; Q2) M. Vuković Domanovac,

B. Bertović, M. Šabić Runjavec, N. Todorović, I. Zgrebec, M. Vuković Domanovac, Biotechnological potential of oil-tolerant strains for possible use in bioremediation. Sustainability 16 (2024) 563. (CC, SCIE; IF (2022) = 3,9; Q1) 

M. Šabić Runjavec, M. Vuković Domanovac, A. Jukić, Ante, Application of industrial wastewater and sewage sludge for biohydrogen production, Energies 16 (2023) 2383. (CC, SCIE; IF (2022) = 3.2; Q1)

M. Vuković Domanovac, M. Šabić Runjavec, E. Meštrović, The modelling of biosorption for rapid removal of organic matter with activated sludge biomass from real industrial effluents, Korean Journal of Chemical Engineering 39 (2022) 3361–3368 (CC, SCIE; IF (2021) = 3.146; Q2)

M. Šabić Runjavec, M. Vuković Domanovac, E. Meštrović, Removal of organic pollutants from real pharmaceutical industrial wastewater with environmentally friendly processes, Chemical Papers 76 (2022) 1423-1431. (CC, SCI, SCIE; IF (2021) = 2.146; Q2)

T. Sokač, A. Šalić, D. Kučić Grgić, M. Šabić Runjavec, M. Vidaković, A. Jurinjak Tušek, Đ. Horvat, J. Juras Krnjak, M. Vukovic Domanovac, B. Zelić, An enhanced composting process with bioaugmentation: Mathematical modelling and process optimization, Waste management & research 40 (2022) 745-753. (CC, SCIE; IF (2021) = 4.432; Q2)

D. Reif, E.  Saracevic, M. Šabić Runjavec, J. Haslinger,  H. Schaar, N. Kreuzinger, Desorption of organic micropollutants from loaded granular activated carbon, Water, 12 (2020) 2754. (CC,SCI-EXP)

M. Vuković Domanovac, M. Šabić Runjavec, E. Meštrović, Bioaugmentation effect of Aeromonas hydrophila and Pseudomonas putida on kinetics of activated sludge process in treating pharmaceutical industrial wastewater, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 94 (2019) 2721-2728. (CC, SCI, SCIE; IF = 2,750; Q1)

D. Kučić Grgić, M. Vuković Domanovac, T. Domanovac, MŠabić, M. Cvetnić, V. Ocelić Bulatović,  Influence of Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa BSW and Clinoptilolite addition on the biowaste composting process, Arabian Journal for Science and Engineering, 44 (2019), 5399-5409. (SCI-EXP)

M. Šabić, L. Čižmek, M. Vuković Domanovac, E. Meštrović,  Biodegradation of erythromycin with environmental microorganism Pseudomonas aeruginosa 3011, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 29 (3) (2015) 367-373. (SCI-EXP)

 

 

 

 

 

 

Profesionalni interesi i članstva

Poznavanje mikrobioloških tehnika i metoda u svrhu primjene bioremedijacije otpadnih tokova, mikroskopska analiza aktivnog mulja

 

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
Hrvatsko mikrobiološko društvo

Izabrani projekti

Razvoj Tehnix pogona za bioreaktorsko kompostiranje biootpada, Europski fondovi IRI - Kohezijski fond (2018–2021, EU IRI projekt)