Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nastavna literatura autora s FKIT-a izvan prodaje


Bolanča, Ukić:
Ionska kromatografija
(pdf, 5,30MB)


Kaštelan-Macan:
Kemijska analiza
u sustavu kvalitete


Bajza:
Kako u 21. stoljeće


Ilijana Odak i Irena Škorić:
Organska fotokemija – principi i primjena


Božićević:
Hrvatska razvojna politika za gospodarstvo znanja – Uloga tehničkih i biotehničkih znanosti


Božićević:
Temelji automatike
I i II

 


Bradić, Roki, Pečarić, Strunje:
Matematika
za tehnološke fakultete


Budin, Mihelić-Bogdanić:
Izvori i gospodarenje
energijom u industriji


Budin, Mihelić-Bogdanić:
Osnove tehničke
termodinamike


Duić:
Elektrokemijska
konverzija energije


Duić:
Osnove organske
elektrokemijske sinteze


Filipović, Lipanović:
Opća i anorganska
kemija I


Filipović, Lipanović:
Opća i anorganska
kemija II


Gusić i suradnici:
Matematika 1
za gimnazije (I i II dio)


Gusić i suradnici:
Matematika 3

 


Gusić i suradnici:
Matematika 1
za strukovne škole (I i II dio)


Tkalčec, Petreski, Sović:
Kemijski elementi
i njihovi spojevi


Iveković, Kunst, Ivić:
Desalinacija

 


Metikoš-Huković:
Elektrokemija
(pdf, 3,22MB)


Kaštelan-Macan i suradnici:
Plošna kromatografija


Kaštelan-Macan,
Hodžić, Bogunović:

Hrvatska i održivi razvitak


Koprivanac, Kušić:
Hazardous Organic Pollutants
in Colored Wastewaters


Kulišić, Lopac:
Mehanika i toplina

 


Kulišić, Lopac:
Riješeni zadaci
iz mehanike i topline


Lopac:
Fizika 1

 


Mandić:
Physico-Chemical Mehtods in Drug Discovery and Development


Mintas, Raos, Raić-Malić:
Lijekovi u prostoru

 


Štern, Martinez:
Korozija i zaštita –
eksperimentalne metode


Hrnjak-Murgić:
Nanoparticles in Active
Polymer Food Packaging

 


Janović:
Naftni i petrokemijski procesi
i proizvodi


Bajza i suradnici:
Tehnologija kože i krzna