Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
Emerik Leaković, mag. appl. chem. -...

Sukladno članku 16., st. 4. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, Emerik Leaković, mag. appl. chem., asistent - doktorand Fakulteta i student doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, održat će

8. ožujka 2024. godine u 9:00 sati

u Vijećnici na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Trg Marka Marulića 19, Zagreb javnu obranu teme doktorskog rada pod naslovom

Application of multienzyme systems in the production of nutraceuticals from renewable sources

(Primjena multienzimskih sustava u proizvodnji nutraceutika iz obnovljivih izvora)

Javna obrana teme doktorskoga rada održat će se pred povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  2. prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (mentor)
  3. prof. dr. sc. Tonči Rezić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Dajana Mikić, mag. appl. chem. -...

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i zaključka Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije s 5. redovite sjednice u 355. ak. god. 2023./2024. održane dana 26. veljače 2024., Dajana Mikić, mag. appl. chem. branit će

6. ožujka 2024. godine u 10:30 sati

u Vijećnici Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Trg Marka Marulića 19, Zagreb doktorski rad pod naslovom:

Primjena samoorganizirajućih monoslojeva organskih kiselina u zaštiti bronce i brončane patine

izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Helene Otmačić Ćurković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Sanja Martinez, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  2. prof. dr. sc. Mirela Leskovac, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  3. dr. sc. Katarina Marušić, v. znan. sur., Institut Ruđer Bošković, Zagreb

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević