Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Prijediplomski studijski program Ekoinženjerstvo

Vrsta studija:
Prijediplomski studij

Trajanje studija:
3 godine

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ekoinženjerstva


Ekoinženjerstvo
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Engleski jezik 1 (172022)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
1 INFO
6.0 Fizika I (21173)
Movre Šapić, I.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Matematika I (21169)
Jerković, M.
- 90
(45P+45S)
1 INFO
7.0 Opća i anorganska kemija (31904)
Krištafor, S.; Meštrović, E.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
5.0 Primijenjeno računarstvo (21176)
Markić, M.; Ujević Andrijić, Ž.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (172006)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
4.0 Uvod u ekoinženjerstvo (21168)
Vrsalović Presečki, A.; Lončarić Božić, A.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analitička kemija (21184)
Ukić, Š.
- 60
(30P+15L+15S)
2 INFO
1.0 Engleski jezik 2 (172023)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
2 INFO
6.0 Fizika II (21186)
Movre Šapić, I.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
7.0 Matematika II (31905)
Jerković, M.
- 90
(45P+45S)
2 INFO
6.0 Mikrobiologija (21187)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (172007)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekologija (32069)
Kučić Grgić, D.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
1.0 Engleski jezik 3 (172024)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
3 INFO
7.0 Fizikalna kemija (32066)
Košutić, K.
- 90
(45P+30L+15S)
3 INFO
5.0 Organska kemija (32064)
Vuk, D.
- 60
(30P+30L)
3 INFO
6.0 Osnove statistike okoliša i numeričke metode (32063)
Begović Kovač, E.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Prijenos tvari i energije (32073)
Žižek, K.
- 60
(30P+15L+15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (172008)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bilanca tvari i energije (32072)
Zelić, B.
- 75
(30P+45S)
4 INFO
1.0 Engleski jezik 4 (172025)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
4 INFO
7.0 Kemija okoliša (32071)
Kassal, P.; Vuk, D.; Mutavdžić Pavlović, D.
- 90
(45P+45L)
4 INFO
6.0 Mehanika fluida (32068)
Prlić Kardum, J.
- 75
(45P+15L+15S)
4 INFO
5.0 Moderne analitičke tehnike u analizi okoliša (63640)
Babić, S.; Bolanča, T.; Kušić, H.
- 45
(30P+15L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (172009)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5.0 Zaštita okoliša (32070)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+15L+15S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Jedinične operacije u ekoinženjerstvu (73963)
Matijašić, G.; Sander, A.
- 75
(45P+15L+15S)
5 INFO
7.0 Reaktori i bioreaktori (37938)
Findrik Blažević, Z.; Kosar, V.
- 75
(45P+30S)
5 INFO
4.0 Sustavi upravljanja okolišem (37935)
Lončarić Božić, A.; Kovačić, M.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Tehnička termodinamika (37933)
Šalić, A.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Upravljanje otpadom (37942)
Kušić, H.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Upravljanje zrakom, vodama i tlom (111630)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza i modeliranje ekoprocesa (143483)
Šalić, A.
- 75
(45P+30S)
6 INFO
5.0 Procesna oprema u ekoinženjerstvu (37939)
Vrsaljko, D.
- 60
(30P+15L+15S)
6 INFO
4.0 Procjena utjecaja na okoliš (143486)
Kovačić, M.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
0.0 Stručna praksa (133098)
Ukić, Š.
- 160
(160T)
6 INFO
3.0 Upravljanje energijom (143488)
Sutlović, I.
- 30
(30P)
6 INFO
8.0 Završni rad (143491)
- 120
(120L)
6 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Izborni predmet
=> Izborni predmeti ekoinženjerstva 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove elektrotehnike (38662)
Bolf, N.; Markić, M.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
4.0 Osnove strojarstva (38661)
Sutlović, I.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Izborni predmet
=> Izborni kolegij EIP 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anorganska kemija I (37982)
Kassal, P.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Biokemija (73971)
Gazivoda Kraljević, T.; Hranjec, M.; Vuk, D.
0,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Matlab/Simulink (38026)
Bolf, N.; Ujević Andrijić, Ž.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Mjerenja i automatsko vođenje procesa (41365)
Bolf, N.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Osnove elektrotehnike (38021)
Bolf, N.; Markić, M.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Osnove strojarstva (38024)
Sutlović, I.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
7.0 Process measurement and control - University of Zagreb (139600)
Bolf, N.
- 90
(45P+30L+15S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Engleski jezik 1 (172022)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
1 INFO
6.0 Fizika I (21173)
Movre Šapić, I.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Matematika I (21169)
Jerković, M.
- 90
(45P+45S)
1 INFO
7.0 Opća i anorganska kemija (31904)
Krištafor, S.; Meštrović, E.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
5.0 Primijenjeno računarstvo (21176)
Markić, M.; Ujević Andrijić, Ž.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (172006)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
4.0 Uvod u ekoinženjerstvo (21168)
Vrsalović Presečki, A.; Lončarić Božić, A.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analitička kemija (21184)
Ukić, Š.
- 60
(30P+15L+15S)
2 INFO
1.0 Engleski jezik 2 (172023)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
2 INFO
6.0 Fizika II (21186)
Movre Šapić, I.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
7.0 Matematika II (31905)
Jerković, M.
- 90
(45P+45S)
2 INFO
6.0 Mikrobiologija (21187)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (172007)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izborni predmeti ekoinženjerstva 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove elektrotehnike (38662)
Bolf, N.; Markić, M.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
4.0 Osnove strojarstva (38661)
Sutlović, I.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekologija (32069)
Kučić Grgić, D.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
1.0 Engleski jezik 3 (172024)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
3 INFO
7.0 Fizikalna kemija (32066)
Košutić, K.
- 90
(45P+30L+15S)
3 INFO
5.0 Organska kemija (32064)
Vuk, D.
- 60
(30P+30L)
3 INFO
6.0 Osnove statistike okoliša i numeričke metode (32063)
Begović Kovač, E.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Prijenos tvari i energije (32073)
Žižek, K.
- 60
(30P+15L+15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (172008)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Bilanca tvari i energije (32072)
Zelić, B.
- 75
(30P+45S)
4 INFO
1.0 Engleski jezik 4 (172025)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
4 INFO
7.0 Kemija okoliša (32071)
Kassal, P.; Vuk, D.; Mutavdžić Pavlović, D.
- 90
(45P+45L)
4 INFO
6.0 Mehanika fluida (32068)
Prlić Kardum, J.
- 75
(45P+15L+15S)
4 INFO
5.0 Moderne analitičke tehnike u analizi okoliša (63640)
Babić, S.; Bolanča, T.; Kušić, H.
- 45
(30P+15L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (172009)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5.0 Zaštita okoliša (32070)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+15L+15S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Jedinične operacije u ekoinženjerstvu (73963)
Matijašić, G.; Sander, A.
- 75
(45P+15L+15S)
5 INFO
7.0 Reaktori i bioreaktori (37938)
Findrik Blažević, Z.; Kosar, V.
- 75
(45P+30S)
5 INFO
4.0 Sustavi upravljanja okolišem (37935)
Lončarić Božić, A.; Kovačić, M.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Tehnička termodinamika (37933)
Šalić, A.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Upravljanje otpadom (37942)
Kušić, H.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Upravljanje zrakom, vodama i tlom (111630)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Analiza i modeliranje ekoprocesa (143483)
Šalić, A.
- 75
(45P+30S)
6 INFO
5.0 Procesna oprema u ekoinženjerstvu (37939)
Vrsaljko, D.
- 60
(30P+15L+15S)
6 INFO
4.0 Procjena utjecaja na okoliš (143486)
Kovačić, M.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
0.0 Stručna praksa (133098)
Ukić, Š.
- 160
(160T)
6 INFO
3.0 Upravljanje energijom (143488)
Sutlović, I.
- 30
(30P)
6 INFO
8.0 Završni rad (143491)
- 120
(120L)
6 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izborni kolegij EIP 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anorganska kemija I (37982)
Kassal, P.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Biokemija (73971)
Gazivoda Kraljević, T.; Hranjec, M.; Vuk, D.
0,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Matlab/Simulink (38026)
Bolf, N.; Ujević Andrijić, Ž.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Mjerenja i automatsko vođenje procesa (41365)
Bolf, N.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Osnove elektrotehnike (38021)
Bolf, N.; Markić, M.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Osnove strojarstva (38024)
Sutlović, I.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
7.0 Process measurement and control - University of Zagreb (139600)
Bolf, N.
- 90
(45P+30L+15S)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj