Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Prijediplomski studijski program Kemija i inženjerstvo materijala

Vrsta studija:
Prijediplomski studij

Trajanje studija:
3 godine

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer kemijskog inženjerstva


Kemija i inženjerstvo materijala
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Engleski jezik 1 (172018)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
1 INFO
5.0 Fizika I (31902)
Dananić, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Matematika I (31901)
Jerković, M.
- 90
(45P+45S)
1 INFO
4.0 Mehanika materijala (21177)
Vrsaljko, D.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
8.0 Opća kemija (21170)
Steinberg, I.; Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
5.0 Primjena i programiranje računala (31903)
Markić, M.; Ujević Andrijić, Ž.
- 45
(15P+30L)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (172001)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija (21188)
Kassal, P.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
1.0 Engleski jezik 2 (172019)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
2 INFO
8.0 Fizika II (143477)
Vidak, A.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
7.0 Kemijska analiza materijala (21185)
Babić, S.
- 90
(45P+45L)
2 INFO
8.0 Matematika II (21180)
Begović Kovač, E.
- 90
(45P+45S)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (172002)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bilanca tvari i energije (32053)
Vrsalović Presečki, A.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
1.0 Engleski jezik 3 (172020)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
3 INFO
6.0 Fizikalna kemija I (143478)
Ivanković, M.; Macan, J.
- 90
(45P+30L+15S)
3 INFO
7.0 Organska kemija I (32166)
Gazivoda Kraljević, T.
- 75
(45P+30L)
3 INFO
6.0 Prijenos tvari i energije (32052)
Žižek, K.
- 60
(30P+15L+15S)
3 INFO
5.0 Statističke i numeričke metode (32054)
Begović Kovač, E.
- 45
(15P+30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (172003)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Elektrokemija (32059)
Kraljić Roković, M.; Martinez, S.; Katić, J.
- 45
(15P+15L+15S)
4 INFO
1.0 Engleski jezik 4 (172021)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
4 INFO
7.0 Fizikalna kemija II (32055)
Dolar, D.
- 75
(45P+30L)
4 INFO
5.0 Mjerenja i vođenje procesa (32058)
Bolf, N.
- 60
(30P+30L)
4 INFO
7.0 Organska kemija II (32056)
Vuk, D.
- 75
(45P+30L)
4 INFO
6.0 Struktura i svojstva anorganskih materijala (32057)
Rogina, A.
- 60
(30P+30L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (172004)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Polimeri i polimerizacijski procesi (143479)
Katančić, Z.; Kratofil Krehula, L.
- 60
(30P+30L)
5 INFO
6.0 Reakcijsko inženjerstvo i kataliza (202667)
Kosar, V.
- 60
(30P+30L)
5 INFO
6.0 Struktura i svojstva polimernih materijala (37875)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+15L+15S)
5 INFO
6.0 Sustav jediničnih operacija (37874)
Sander, A.; Žižek, K.
- 75
(30P+30L+15S)
5 INFO
6.0 Termodinamika i kinetika materijala (73956)
Kurajica, S.
- 60
(30P+15L+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anorganski nemetalni materijali (37881)
Mandić, V.
- 45
(30P+15L)
6 INFO
6.0 Karakterizacija materijala (37873)
Govorčin Bajsić, E.; Leskovac, M.
- 75
(30P+45L)
6 INFO
4.0 Metalni materijali, korozija i zaštita (37882)
Martinez, S.
- 45
(30P+15L)
6 INFO
0.0 Stručna praksa (133097)
Ukić, Š.
- 160
(160T)
6 INFO
8.0 Završni rad (143480)
- 120
(120L)
6 INFO
ECTS Izborni kolegij
=> Izborni kolegij KIMP 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Građevni materijali (37972) *
Šipušić, J.
- 45
(30P+15L)
6 INFO
4.0 Matlab/Simulink (37969)
Bolf, N.; Ujević Andrijić, Ž.
- 45
(30P+15L)
6 INFO
4.0 Molekulska spektroskopija (47005)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Polimerni biomaterijali (111596)
Vidović, E.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Uvod u nanotehnologiju (21363)
Kurajica, S.; Lučić Blagojević, S.
- 45
(30P+15L)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Engleski jezik 1 (172018)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
1 INFO
5.0 Fizika I (31902)
Dananić, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Matematika I (31901)
Jerković, M.
- 90
(45P+45S)
1 INFO
4.0 Mehanika materijala (21177)
Vrsaljko, D.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
8.0 Opća kemija (21170)
Steinberg, I.; Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
5.0 Primjena i programiranje računala (31903)
Markić, M.; Ujević Andrijić, Ž.
- 45
(15P+30L)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (172001)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija (21188)
Kassal, P.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
1.0 Engleski jezik 2 (172019)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
2 INFO
8.0 Fizika II (143477)
Vidak, A.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
7.0 Kemijska analiza materijala (21185)
Babić, S.
- 90
(45P+45L)
2 INFO
8.0 Matematika II (21180)
Begović Kovač, E.
- 90
(45P+45S)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (172002)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bilanca tvari i energije (32053)
Vrsalović Presečki, A.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
1.0 Engleski jezik 3 (172020)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
3 INFO
6.0 Fizikalna kemija I (143478)
Ivanković, M.; Macan, J.
- 90
(45P+30L+15S)
3 INFO
7.0 Organska kemija I (32166)
Gazivoda Kraljević, T.
- 75
(45P+30L)
3 INFO
6.0 Prijenos tvari i energije (32052)
Žižek, K.
- 60
(30P+15L+15S)
3 INFO
5.0 Statističke i numeričke metode (32054)
Begović Kovač, E.
- 45
(15P+30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (172003)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Elektrokemija (32059)
Kraljić Roković, M.; Martinez, S.; Katić, J.
- 45
(15P+15L+15S)
4 INFO
1.0 Engleski jezik 4 (172021)
Dešpalj, N.
- 30
(30P)
4 INFO
7.0 Fizikalna kemija II (32055)
Dolar, D.
- 75
(45P+30L)
4 INFO
5.0 Mjerenja i vođenje procesa (32058)
Bolf, N.
- 60
(30P+30L)
4 INFO
7.0 Organska kemija II (32056)
Vuk, D.
- 75
(45P+30L)
4 INFO
6.0 Struktura i svojstva anorganskih materijala (32057)
Rogina, A.
- 60
(30P+30L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (172004)
Peršun, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Polimeri i polimerizacijski procesi (143479)
Katančić, Z.; Kratofil Krehula, L.
- 60
(30P+30L)
5 INFO
6.0 Reakcijsko inženjerstvo i kataliza (202667)
Kosar, V.
- 60
(30P+30L)
5 INFO
6.0 Struktura i svojstva polimernih materijala (37875)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+15L+15S)
5 INFO
6.0 Sustav jediničnih operacija (37874)
Sander, A.; Žižek, K.
- 75
(30P+30L+15S)
5 INFO
6.0 Termodinamika i kinetika materijala (73956)
Kurajica, S.
- 60
(30P+15L+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anorganski nemetalni materijali (37881)
Mandić, V.
- 45
(30P+15L)
6 INFO
6.0 Karakterizacija materijala (37873)
Govorčin Bajsić, E.; Leskovac, M.
- 75
(30P+45L)
6 INFO
4.0 Metalni materijali, korozija i zaštita (37882)
Martinez, S.
- 45
(30P+15L)
6 INFO
0.0 Stručna praksa (133097)
Ukić, Š.
- 160
(160T)
6 INFO
8.0 Završni rad (143480)
- 120
(120L)
6 INFO
ECTS Izborni kolegij
=> Izborni kolegij KIMP 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Građevni materijali (37972) *
Šipušić, J.
- 45
(30P+15L)
6 INFO
4.0 Matlab/Simulink (37969)
Bolf, N.; Ujević Andrijić, Ž.
- 45
(30P+15L)
6 INFO
4.0 Molekulska spektroskopija (47005)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Polimerni biomaterijali (111596)
Vidović, E.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Uvod u nanotehnologiju (21363)
Kurajica, S.; Lučić Blagojević, S.
- 45
(30P+15L)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj