Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Adhezija i adhezijski proizvodi
Šifra: 47014
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirela Leskovac
prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Upoznati studente sa funkcionalnim karakteristikama proizvoda koji se koriste kao adhezivi i brtvila u razumijevanju njihove strukture i svojstava, faktora kvalitete i njihove ciljane primjene u tehnologijama spajanja. Naglasak je na efektima fenomena površina, utjecaja okoliša i naprezanja u primjeni. Analizom oglednih primjera i u odabranim eksperimentalnim vježbama studenti razvijaju specifična znanja i vještine koja im omogućuju procjenu kvalitete i karakteristika adhezijskih materijala, kao i njihov odabir za specifičnu namjenu.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Uvod i ishodi učenja kolegija, program kolegija. Primjena znanosti o površinama. Osnovni pojmovi, napetost površine i energija površine, termodinamički pojam energije površine, komponente energije površine.
2. Rad adhezije, slobodna energija međupovršine, kvašenje, razlijevanje i odvajanje. Young-ova jednadžba, Young-Dupre-ova jednadžba. Parametar kvašenja.
3. Nehomogenost površine i kontaktni kut. Mjerenje energije površine. Praktična primjena energije površine.
4. Primjena znanosti o adheziji. Definicije adhezije, hijerarhija znanstvenih disciplina. Mehanizmi i teorije adhezijskog spajanja. Mehanička teorija.
5. Adsorpcijska teorija. Difuzijska teorija, parametri topljivosti. Kemijska teorija. Elektrostatička teorija.
6. Druge teorije adhezije. Analiza teorija adhezije. Kriteriji za postizanje kvalitetne adhezijske veze. Popuštanje adhezijskih spojeva.
1. Kolokvij
Vježba. Ispitivanje površina i određivanje parametara adhezije
7. Modifikacija i karakterizacija površina. Polimerne površine. Adhezijsko spajanje polimera interdifuzijom, kompatibilnost i topljivost polimera.
8. Polimerne površine u procesima. Modifikacije i predobrade površine polimera. Metode
identifikacije površine polimera.
9. Procesi adhezijskog spajanja. Glavni zahtjevi za adhezive i brtvila. Priprema površine za ljepljenje. Provedba ljepljenja. Optimiranje izbora adheziva.
10. Adhezivi. Podjela adheziva. Formulacije adheziva.
11. Produktno inženjerstvo u kemijskom inženjerstvu. Višerazinski pristup u inženjerstvu adhezijskog produkta. Piramida adhezijskog produkta. Znanstvena metodologija analize adhezijskog produkta.
12. Brtvila. Funkcionalnost brtvila. Formulacije brtvila. Osnovna podjela brtvila. Primjena znanstvene metodologije u analizi adhezijskog produkta brtvila.
2. Kolokvij
Vježba Ispitivanje sljepljenog spoja
13. Primjeri analize adhezijskih produkata. Ogledni primjeri adheziva. Ogledni primjeri brtvila.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Opće kompetencije studenata nadopunjavaju se primjenom osnovnih znanja o fenomenima površina, koji su ključni za odgovarajuću adheziju na međupovršinama dva supstrata u primjeni procesa ljepljenja, kao i osmišljavanje novih adhezijskih produkata za tržište.


Specifične kompetencije odnose se na mogućnosti optimiranja procesa ljepljenja odgovarajućim modifikacijama i aktivacijom površina u industrijskoj primjeni, kao i odgovarajući ciljani odabir adhezijskog produkta za zahtijevanu primjenu.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA
studenti su obavezni nazočiti predavanjima i seminarima
studenti su obavezni izraditi 2 laboratorijske vježbe
studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
predavanja (ex cathedra)
laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta)
konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
2 pismene provjere znanja tijekom semestra (ukupno ostvareni bodovi na dva kolokvija donose oslobađanje od pismenog ispita)

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. povezati opća znanja o površinama, materijalima i formulacijama s procesima u analizi, proizvodnji i primjeni adhezijskih proizvoda
2. definirati specifičnu metodologiju procjene produkata adheziva i brtvila te ocjenu faktora kvalitete, proizvodnje i primjene
3. predvidjeti učinak odabranih dodataka na svojstva formuliranih produkata
4. argumentirati odabir ljepila i brtvila za danu namjenu

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. formulirati kompleksne probleme iz novih područja, odnosno područja koja se ubrzano razvijaju
2. primijeniti inovativne metode rješavanja problema zasnovane na temeljnim načelima
3. primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima

LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA
S.Lučić Blagojević, nastavni materijali predavanja na mrežnoj tranici kolegija
A.J. Kinloch, Adhesion and Adhesives, Science and Technology, Chapman Hall, London, UK, 1995.
K.L. Mittal, Adhesion Measurement of Films and Coatings, VSP, Utrecht, 1995.
Ishodi učenja:
 1. primijeniti opća znanja o površinama, materijalima i formulacijama kao i procesima u analizi, proizvodnji i primjeni adhezijskih proizvoda
 2. definirati specifičnu metodologiju procjene produkata adheziva i brtvila i ocjena faktora kvalitete, proizvodnje i primjene
 3. razlikovati procese ključne za šaržnu proizvodnju formulacija ljepila i brtvila i utjecaje odabranih dodataka
 4. demonstrirati praktičnu provedbu i primjenu te odabir ljepila i brtvila za danu namjenu
Literatura:
 1. Nastavni tekstovi na mrežnim stranicama FKIT, , V. Kovačević, , 2013.
 2. Materijali za predavanja, , M. Leskovac, , 2018.
 3. Materijali za predavanja, , S. Lučić Blagojević, , 2018.
 4. Adhesion and Adhesives, Science and Technology, , A.J. Kinloch, Chapman Hall, London, UK, 1995.
 5. Adhesion Measurement of Films and Coatings, , K.L. Mittal, VSP, Utrecht, 1995.
 6. Handbook of Adhesive Technology, 2nd Ed., , A. Pizzi, K.L. Mittal, Marcel Dekker, Inc., New York, 2003.
 7. Adhesion Promotion Techniques, Technological Applications, , K.L. Mittal, A. Pizzi, Marcel Dekker, Inc., New York, 2004.
 8. Handbook of Adhesives and Sealants, , E.M. Petrie, Mc Graw Hill, New York, 2000.
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo

2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

3. semestar
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane kolege,

s obzirom na raniji plan aktivnosti u okviru kolegija Adhezija i adhezijski proizvodi došlo je do nekih promjena.

Stoga su niže navedene daljnje aktivnosti. 

15.11.2018.  - Vježba 1 grupe 3 i 4

22.11.2019. - Predavanje

29.11.2018. - KOLOKVIJ 1

7.12.2018.   - nema nastave !!

13.12.2018. - Predavanje

20.12.2018. - Predavanje

10.01.2019. Vježba 2 

17.01.2019. KOLOKVIJ 2

24.01.2019. ISPRAVAK KOLOKVIJA

 

Sanja Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

prema promijenjenom rasporedu, predavanja iz kolegija Adhezija i adhezijski proizvodi održavat će se  u četvrtak od 12 - 14h u predavaonici S1.

Stoga će predavanja iz ovog kolegija započeti 11. 10. 14-16 h u S1.

 

Lučić Blagojević 

Poštovane kolege,

nastava iz kolegija Adhezija i adhezijski proizvodi započinje 9. listopada prema rasporedu i mjestu naznačenom u rasporedu.

Kolegij se izvodi kao e-kolegij 2. razine preko sustava Merlin.

Sljedeći tjedan kad bude uspostavljen sustav Merlin objavit ću daljnje obavjesti.

Lučić Blagojević

Poštovani,

nastava iz kolegija Adhezija i adhezijski proizvodi u ljetnom semestru počinje 7. ožujka 2017. prema rasporedu.

Kolegij se izvodi kao e-kolegij 2. razine preko sustava Merlin na slijedećoj web stranici:

http://moodle.srce.hr/2016-2017/course/view.php?id=13357

O detaljima vezanim za e-kolegij raspravit ćemo na nastavi.

Srdačan pozdrav,

prof. Leskovac

Poštovane kolege,

nastava iz kolegija Adhezija i adhezijski proizvodi započinje 11. listopada u 16 sati u dvorani S0.

Kolegij se izvodi kao e-kolegij 2. razine preko sustava Merlin na slijedećoj web stranici:

http://moodle.srce.hr/2016-2017/course/view.php?id=13357

Sve studente sam upisala ali je moguće da oni koji nemaju AAEdu identitet neće moći pristupiti stranici na Merlinu. Ti studenti trebaju ići kod administratora Igora Horačeka po svoj identitet.

Na forumu na Merlinu sam ostavila obavijest gdje se nalaze nastavni materijali za prvi dio predavanja. 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja