Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Additives for polymer materials
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Additives for polymer materials
Šifra: 187930
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirela Leskovac
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Upoznavanje studenata s najvažnijim dodatcima koji se koriste za modifikaciju, poboljšanje svojstava i otpornosti polimernih materijala i proizvoda s naglaskom na mehanizmima djelovanja i primjeni te ekonomskim i ekološkim aspektima njihove primjene.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Uvodno o polimernim dodatcima. Podjela dodataka za polimerne materijale i proizvode, uloga i zastupljenost, načini djelovanja, utjecaj na osnovna svojstva i primjena. Ekološki i ekonomski čimbenici primjene dodataka. Dodatci za modifikaciju fizikalnih svojstava polimernih materijala; osnovni principi djelovanja, podjela, svojstva i primjena. Djelotvornost dodataka. Poboljšanje / Modifikacija mehaničkih svojstava. Dodatci za povećanje žilavosti: makromolekulni modifikatori. Dodatci za povećanje čvrstoće i poboljšanje preradljivosti i postojanosti: punila, ojačala, umreživala, prianjala. Plastifikatori; parametar topljivosti; teorije plastifikacije, primarni i sekundarni plastifikatori. Podjela plastifikatora; djelotvornost plastifikatora. Povećanje fleksibilnosti i poboljšanje preradljivosti; djelovanje plastifikatora (omekšavala), primarni i sekundarni plastifikatori. Pjenila. Kemijska i fizikalna pjenila; svojstva i načini djelovanja pjenila. Modifikatori optičkih svojstava; bojila, pigmenti i optička bjelila. Podjela, svojstva i primjena. Kriteriji odabira pigmenata. Modifikatori površinskih svojstava. Maziva; sniženje trenja, smanjenje površinskog trošenja i adhezije. Utjecaj maziva na preradu polimera. Vodljivost polimera; antistatici i vodljivi aditivi, mehanizam djelovanja, podjela, svojstva i primjena.
Dodatci sa zaštitnim učinkom prema starenju i degradaciji polimera; mehanizam djelovanja, podjela, svojstva i primjena.
Utjecaji kemijskog i fizikalnog djelovanja medija, utjecaj ionizirajućeg zračenja, mehanička degradacija, toplinska degradacija.
Dodatci za poboljšanje toplinske postojanosti polimernih materijala: utjecaj toplinskih stabilizatora. Termooksidacijska degradacija; djelovanje antioksidansa. Foto-oksidacijska degradacija; djelovanje UV stabilizatora, podjela i primjena.
(Ne)gorivost polimernih materijala; mehanizam gorenja polimera; sredstva za smanjenje gorivosti (usporivači gorenja); osnovni principi djelovanja, podjela, svojstva i primjena. Mikrobiološka degradacija: mehanizam djelovanja biocida; svojstva i primjena.
Metode uvođenja dodataka u polimerne matrice. Ekološki aspekti primjene dodataka u polimernim materijalima. Tehnički trendovi i novi zahtjevi tržišta.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA

Stjecanje znanja potrebnog za dobivanje zadovoljavajućih svojstava i kvalitete polimernih materijala. Znanje relevantno za odabir aditiva i značajke presudne za osiguravanje kvalitete i stabilnosti inženjerskih polimera ovisno o specifičnim zahtjevima primjene.

Specifične kompetencije uključuju osposobljavanje budućih stručnjaka za primjenu stečenog znanja u proizvodnom procesu i kontrolu kvalitete.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvovanje svim oblicima je obvezno (barem 75%).
Usmeni je ispit moguć samo na osobni zahtjev i u posebnim prigodama.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja (ex cathedra)

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Predavanja: završni ispit (pisani)

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. povezati osnovna znanja iz područja primjene različitih dodataka u preradi polimera kako bi se osigurala lakša prerada i utjecalo na svojstva konačnog proizvoda;
2. analizirati i izvesti zaključke o kemijskim i strukturnim svojstvima dodataka za polimerne materijale u odnosu na primjenu i konačni proizvod;
3. koristiti različite metode analize za procjenu svojstava i kvalitete konačnog proizvoda;

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI
1. povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. povezati stručna znanja kemije i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš
3. analizirati informacije iz različitih izvora
4. povezati rezultate dobivene raznovrsnim metodama s literaturnim spoznajama radi njihove što potpunije interpretacije
5. objasniti rezultate svoga rada nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima

OBVEZNA LITERATURA
1. L. H. Sperling, Introduction to Physical Polymer Science, Wiley Interscience, New Yersey, 2006.
2. J. Štepek, H. Daoust, Additives for Plastics, Springer-Verlag, New York, 1983.
3. Materijali za predavanja, 2020.
Ishodi učenja:
  1. 1. povezati osnovna znanja iz područja primjene različitih dodataka u preradi polimera kako bi se osigurala lakša prerada i utjecalo na svojstva konačnog proizvoda
  2. 2. analizirati i izvesti zaključke o kemijskim i strukturnim svojstvima dodataka za polimerne materijale u odnosu na primjenu i konačni proizvod
  3. 3. koristiti različite metode analize za procjenu svojstava i kvalitete konačnog proizvoda
Literatura:
  1. L. H. Sperling, Introduction to Physical Polymer Science, Wiley Interscience, New Yersey, 2006., , L. H. Sperling,, Wiley Interscience, New Yersey, 2006.
  2. J. Štepek, H. Daoust, Additives for Plastics, Springer-Verlag, New York, 1983., , J. Štepek, H. Daoust, Springer-Verlag, New York, 1983.
  3. Materijali za predavanja, 2020, , M. Leskovac, , .
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti