Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Analiza i modeliranje kemijskih reaktora
Šifra: 151180
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Tomašić
prof. dr. sc. Zoran Gomzi
prof. dr. sc. Igor Plazl
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kinetička analiza i izbor eksperimentalnog reaktora. Osnovni tipovi eksperimentalnih reaktora (integralni, diferencijalni, bezgradijentni, mikroreaktori). Metode kinetičke analize i obrade eksperimentalnih rezultata. Izbor modela i procjena parametara modela. Primjena ID algoritma u procjeni parametara složenih kinetičkih modela. Kemijski reaktor kao procesni prostor. Izvođenje matematičkkih modela reakltora na osnovi fizičke predodžbe i pretpostavki o zavisnosti veličina stanja i parametara o reaktotskom prostoru i vremenu.Analiza utjecaja složenosti kinetičkih modela kemijske reakcije i prijenosa tvari na složenost reaktorskog modela. Moderliranje složenih reakcisjkih sustava. Analiza i modeliranje reaktzora za provedbu reakcija u višefaznim sustavima. Optimiranje rada reaktora. Raspodjela vremena zadržavanja, stabilnost i selektivnost, stacionarni i dinamički rad reaktora. Numeričke metode rješavanja reaktorskih modela prikazanih parcijalnim diferencijalnim jednadžbama i karakteristični primjeri. Odabrani primjeri naprednih (strukturiranih) izvedbi reaktora: a) mikroreaktori, b) monolitni reaktori.
Ishodi učenja:
 1. Predložiti matematički model kemijskog reaktora na osnovi fizičke predodžbe procesa i pretpostavki o zavisnostima veličina stanja i parametara o reaktorskom prostoru i vremenu.
 2. Kritički prosuditi utjecaj oblika kinetičkih modela kemijske reakcije te procesa prijenosa tvari i topline na složenost reaktorskog modela.
 3. Procijeniti parametre složenih kinetičkih modela primjenom ID algoritma (izmijenjene diferencijalne metode).
 4. Analizirati reakcijsko-difuzijsku dinamiku u mikroreaktoru.
 5. Usporediti 1D i 2D-heterogene modele monolitnih reaktora koji se koriste za katalitičku redukciju dušikovih oksida s obzirom na njihovu primjenjivost.
 6. Izabrati odgovarajuću numeričku metodu za rješavanje modela reaktora prikazanog parcijalnim diferencijalnim jednadžbama.
Literatura:
 1. Modeling and Simulation of Catalytic Reactors for Petroleum Refining, Petroleum refining
  Reactor modeling in the petroleum refining industry
  Modeling of catalytic hydrotreating
  Modeling of catalytic reforming
  Modeling and simulation of fluidized-bed catalytic cracking converters, Jorge Ancheyta, John Wiley & Sons, 2011.
 2. Modeliranje u kemijskom inženjerstvu, Modeli i modeliranje
  Primjeri modela i metodologije modeliranja, Zoran Gomzi, Želimir Kurtanjek, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 2019.
1. semestar
D_Temeljni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti