Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ambalažni polimerni materijali
Šifra: 47039
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Katančić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje studenta s ambalažnim polimernim materijalima, njihovom ulogom i njihovom važnošću u ambalažnoj industriji i u primjeni.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA (razraditi ih što preciznije prema nastavnim tjednima):
Predavanja:
1. Uvod. Podjela ambalaže, funkcija ambalaže
2. Svojstva robe, svojstva ambalažnih materijala
3. Ambalaža i označavanje, proizvodnja i potrošnja
4. Svojstva i karakteristike ambalažnog materijala
5. Barijerna svojstva, biopolimeri
6. Polimeri za ambalažne materijale
7. Biodegradabilni polimeri.
8. I. kolokvij
9. Slojeviti ambalažni materijali
10. Tehnološki postupci oblikovanja
11. Ambalažni materijali i otpad - karakterizacija
12. Zbrinjavanje ambalažnih materijala
13. Recikliranje ambalažnih materijala.
14. II kolokvij

Seminarski rad:
- Izrada prezentacije i/ili pisanog seminarskog rad na zadanu temu

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Opće kompetencije studenata - studenti se osposobljavaju i postaju kompetentni za rad na području polimernih ambalažnih materijala te stječu uvid u području zbrinjavanja polimernog ambalažnog otpada.
Specifične kompetencije studenata - stječu znanja i kompetencije o značaju ambalažnih polimernih materijala te stječu znanja za njihovu kontrolu kvalitete.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisustvovanje svim oblicima nastave je obavezno, minimalno 75%. Izostanak s vježbi mora se nadoknaditi. Prije polaganja ispita student je dužan izraditi i kolokvirati sve vježbe, predati seminarski rad. Tijekom nastave prati se pripremljenost studenata, za aktivnost i znanje student dobiva plus, a za izostanke, neaktivnost i nepripremljenost dobiva minus.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Nakon što je uredno obavio sve oblike nastave student dobiva potpis koji je preduvjet za izlazak na ispit

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
1. Predavanja - Power point prezentacija,
2. Seminari - prezentacija ili pismeni sem. rad

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.
Provjera znanja i pripremljenost studenata iz seminara ocjenjuje se nakon predaje referata i web prezentacije.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Opća, anorganska, organska kemija i fizikalna kemija,

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. objasniti, izdvojiti, razumjeti znanja vezano za funkciju polimerne ambalaže, odnos roba-ambalaža, svojstva polimernih ambalažnih materijala za pakiranje različitih vrsta roba.
2. izdvojiti, sažeti, usporediti znanja vezano za zakonski okvir i legislativu, odnos svojstvo-struktura materijala, tehnologije prerade polimernih materijala u ambalažne proizvode
3. izabrati, isplanirati, koristiti pojedine metode kontrole procesa prerade te kontrole kvalitete proizvedenih proizvoda
4. protumačiti, interpretirati laboratorijskih rezultate u pismenom i usmenom obliku nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima
5. razviti nove postupke / procese za razvoj novih polimernih ambalažnih materijala
6. podržati, razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i potrebu za stalnim daljnjim usavršavanjem


ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. povezati stručna znanja kemije i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš
3. odabrati prikladne metode i opremu povezanu s proizvodnjom, karakterizacijom i uporabom materijala, vodeći računa o sigurnosti na radu
4. koristiti laboratorijsku opremu i uređaje pri karakterizaciji materijala
5. povezati rezultate dobivene raznovrsnim metodama s literaturnim spoznajama radi njihove što potpunije interpretacije
6. razviti procese proizvodnje i ispitivanja kvalitete materijala
7. koristiti različite metode komunikacije sa znanstvenom i inženjerskom zajednicom te društvom u cjelini
8. objasniti rezultate svoga rada nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. Plastic Packaging Materials for food,, , Piringer O.G., Baner A.L., WILEY-WCH Verlag,GmbH & Co.KGaA, 2008.
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege,

Predavanja iz kolegija Ambalažni polimerni materijali zepočet će u četvrtak, 11.10.2023.

 

Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja