Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Biokemijsko inženjerstvo
Šifra: 46943
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija Upoznavanje studenata kemijskog inženjerstva s osnovama biokemijskog inženjerstva. Stjecanje praktičnih i teoretskih znanja potrebnih za razvoj bioprocesa.
Izvedbeni program kolegija
1.Uvod (definicija i područje biokemijskog inženjerstva, kemijsko i biokemijsko inženjerstva, sličnosti,posebnosti i razlike).
2. Temeljni pojmovi: bioproces, biotransfromacija, fermentacija, biosinteza, stanični metabolizam.
3. Biokataliza: Teorija.
4. Enzimska kinetika: Kinetički model
5. Biokatalizatori: Oblici, Dobivanje
6. Heterogeni biokatalizatori: Metode imobilizacije
7. Uvjeti za rast mikroorganizama
8. Kinetika rasta mikroorganizama
9. Višeenzimatski procesi
10. Bioreaktori
11. Inženjerski zahtjevi pri projektiranju bioreaktora
12. Procesi separacije (Down stream processing): Procesi separacije kruto,kapljevina
13. Procesi separacije: Procesi razbijanja stanica; Procesi koncentriranja bioprodukata
14. Industrijske biotransformacije 1 (prezentacije studenata ma zadanu temu)
15. Industrijske biotransformacije 2 (prezentacije studenata na zadanu temu)
Preduvjeti za upis predmeta : Bilanca tvari i energije, Jedinične operacije, Mehanika fluida, Reakcijsko inženjerstvo, Mikrobiologija
Preduvjeti za polaganje predmeta
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata
Opće: Usvajanje temeljnih i naprednijih znanja potrebnih kemijskim inženjerima za razvoj bioprocesa.
Posebne: Razlikovati kemijske od bioprocesa; Razumjeti posebnosti biološkog materijala; Razlikovati uvjete kemijskih i bioprocesa; Usvojiti posebnosti biokatalize; Steći praktična znanja o radu s biološkim materijalom
Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja Studenti su dužni prisustvovati predavanjima, te laboratorijskim vježbama, a po završetku semestra predati referate iz laboratorijskih vježbi. Studenti imaju pravo polagati ispit preko parcijalnih kolokvija.
Način izvođenja nastave Predavanja, vježbe u laboratoriju, vježbe u učionici za računala (SCIENTIST).
Način provjere znanja i polaganja ispita 1. Parcijalni kolokviji ili 2. Pismeni ispit
Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija Studentska anketa. Rezultati kolokvija i ispita.
Ishodi učenja kolegija
1. Savladati osnove biokemijskog inženjerstva.
2. Razumjeti posebnosti biološkog materijala.
3. Razumjeti teoriju biokatalize
4. Usvojiti prednosti i nedostatke biokatalizatora
5. Savladati inženjersku strategiju razvoja bioprocesa.
6. Usvojiti osnove procesa bioseparacije.
7. Razumjeti posebnosti bioseparacijskih procesa.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1.interpretirati prednosti i nedostatke najnovijih dostignuća u području kemijskog inženjerstva
2.vrednovati primjenu novih tehnologija, odnosno tehnologija u nastajanju
3 metodički razvrstavati znanje iz različitih područja te iz njih sustavno izvlačiti zaključke
4.pokazati sposobnost djelotvornog rada i komunikacije u nacionalnom i međunarodnom okružju
Ishodi učenja:
 1. Savladati osnove biokemijskog inženjerstva
 2. Razumjeti posebnosti biološkog materijala
 3. Razumjeti teoriju biokatalize
 4. Usvojiti prednosti i nedostatke biokatalizatora
 5. Savladati inženjersku strategiju razvoja bioprocesa
 6. Usvojiti osnove procesa bioseparacije
 7. Razumjeti posebnosti bioseparacijskih procesa
Literatura:
 1. , J.E.Bailey, D.F.Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals McGraw-Hill (1986).
  A.Scragg ed. Biotechnology for Engineers - Biological Systems in Technological Processes, Ellis Horwood Limited, Chichester, (1988)
  K.van't Riet, J.Tramper, Basic Bioreactor Design, M.Dekker, New York, (1991)
  H.W.Blanch, D.S.Clark, Biochemical Engineering, Marcel Dekker, New York, (1996), , , .
 2. , A.Liese, K. Seelbach, C.Wandrey, eds. Industrial Biotransformations, Wiley VCH Verlag GmbH&Co.KgaA, Weinheim, 2nd edition 2006.
  A.S,.Bommarius, B.R.Riebel, Biocatalysis-Fundamentals amd Applications, Wiley VCH Verlag GmbH&Co.KgaA, Weinheim, 1.st reprint 2004, 2nd reprint 2008
  Predavanja nastavnika u Power-Point prezentaciji
  Radovi u časopisima po potrebi, , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Termini konzultacija:
Obavijesti

Studentska izlaganja će se održati:

9. i 16. siječnja 2023. s početkom u 13 i 30 u vijećnici 1. 

Predavanja iz kolegija Biokemijsko inženjerstvo počinju u petak 6. listopada u 8:00 h u predavaonici S-P prema rasporedu.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja