Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Bilanca tvari i energije
Šifra: 32053
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s primjenom načela održanja mase i energije na kemijske procese, te ih uvesti u kemijsko inženjersku procesnu analizu i računanje bilanci stacionarnih i nestacionarnih procesa.
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan Temeljni zakoni, pojmovi i tehnike u kemijsko inženjerskim računanjima.
2. tjedan Procesi i procesne varijable. Bilanca tvari (opći oblik, diferencijalna bilanca, integralna bilanca).
3. tjedan Bilanca tvari stacionarnih procesa. Bilanca tvari nestacionarnih procesa. Računanja na temelju bilanci tvari stacionarnih procesa (sustavi linearnih jednadžbi).
4. tjedan Bilance tvari fizikalnih procesa - procesa bez kemijske reakcije u jednoj procesnoj jedinici.
5. tjedan Bilance tvari kemijskih procesa s jednom kemijskom reakcijom u jednoj procesnoj jedinici.
6. tjedan Bilance tvari kemijskih procesa s više kemijskih reakcija u jednoj procesnoj jedinici.
7. tjedan Bilance tvari procesa gorenja.
8. tjedan Bilance tvari procesa bez kemijske reakcije s više procesnih jedinica.
9. tjedan Energija i kemijsko inženjerstvo. Temeljni pojmovi u bilancama energije. Opći oblik bilance energije.
10. tjedan Bilanca energije zatvorenih sustava. Bilanca energije otvorenih sustava (stacionarnih procesa).
11. tjedan Računanja u kemijskom inženjerstvu na temelju bilanci energije. Bilance energije jednokomponentnih procesa. Bilance energije višekomponentnih procesa.
12. tjedan Računanja u kemijskom inženjerstvu na temelju bilanci energije. Bilance energije višekomponentnih procesa.
13. tjedan Bilance energije procesa bez kemijske reakcije.
14. tjedan Bilance energije procesa s kemijskom reakcijom.
15. tjedan Istovremene bilance tvari i energije. Računanja na temelju bilanci energije uz upotrebu numeričkih metoda.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Usvajanje temeljnih znanja potrebnih za rješavanje praktičnih problema u analizi procesa primjenom kemijsko inženjerske metodologije.
OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su dužni prisustvovati predavanjima i računskim seminarima. Prisustvovanje na minimalno 75 % svih predavanja i računskih seminara je uvjet za izlazak na ispit.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE: Predavanja, računski seminar.
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA: Parcijalni kolokviji ili pismeni ispit
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA: Studentska anketa
METODIČKI PREDUVJETI: Položeni ispit iz kolegija Matematika 1 i Fizika 1, potpis iz kolegija Opća i anorganska kemija

ISHODI UČENJA KOLEGIJA (4-8):
1. primijeniti načela održanja mase i energije na fizikalne i kemijske procese
2. definirati procesni prostor, granice sustava, te ulazne i izlazne veličine procesa
3. razlikovati stacionarne i nestacionarne, otvorene i zatvorene procese
4. postavljati bilance tvari i energije oglednih primjera
5. skicirati jednostavne sheme procesa kemijske i srodnih industrija

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. objasniti znanstvene temelje važne za kemiju i inženjerstvo materijala, posebice iz područja kemije, fizike, matematike i kemijskog inženjerstva
2. definirati jednostavne probleme u području kemije i inženjerstva materijala radi njihovog rješavanja
3. riješiti računske probleme ispravnom uporabom jedinica i termodinamičkih tablica

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
1. Procesi i procesne varijable.
Ishodi učenja
- objasniti temeljno načelo bilance tvari.
- objasniti temeljno načelo bilance energije.
- definirati veličine i mjernih jedinice
- definirati proces i procesne jedinice
- navesti vrste procesa
Kriterij vrednovanja
- za zadani proces ujednačiti mjerne jedinice
-odrediti tip procesa
-odrediti parametre u procesu
- primjena diferencijalne i integralne bilance tvari
2. Bilanca tvari fizikalnih procesa
Ishodi učenja
- primijeniti načelo održanja mase na fizikalne procese
- definirati procesni prostor, granice sustava, te ulazne i izlazne veličine procesa
- postavljati bilance tvari oglednih primjera
- skicirati jednostavne sheme procesa kemijske i srodnih industrija
Kriterij vrednovanja
- za zadani proces skicirati procesnu shemu, te identificirati ulazne i izlazne procesne tokove i procesne veličine
- odrediti bazu za proračun
- primijeniti zakon o očuvanju mase i postaviti bilance tvari zadanog procesa
- riješiti postavljeni sustav nezavisnih linearnih jednadžbi
3. Bilanca tvari procesa sa kemijskom reakcijom
Ishodi učenja
- primijeniti načelo održanja mase na fizikalne i kemijske procese
- definirati procesni prostor, granice sustava, te ulazne i izlazne veličine procesa
- postavljati bilance tvari oglednih primjera
- skicirati jednostavne sheme procesa kemijske i srodnih industrija
Kriterij vrednovanja
- za zadani proces skicirati procesnu shemu, te identificirati ulazne i izlazne procesne tokove i procesne veličine
- odrediti bazu za proračun
- primijeniti zakon o očuvanju mase i postaviti bilance tvari zadanog procesa
- riješiti postavljeni sustav nezavisnih linearnih jednadžbi
4. Bilance procesa gorenja
Ishodi učenja
- primijeniti načelo održanja mase na procese gorenja
- definirati procesni prostor, granice sustava, te ulazne i izlazne veličine procesa
- postavljati bilance tvari oglednih primjera
- skicirati jednostavne sheme procesa kemijske i srodnih industrija
Kriterij vrednovanja
- za zadani proces skicirati procesnu shemu, te identificirati ulazne i izlazne procesne tokove i procesne veličine
- odrediti bazu za proračun
- primijeniti zakon o očuvanju mase i postaviti bilance tvari zadanog procesa
- riješiti postavljeni sustav nezavisnih linearnih jednadžbi
5. Bilance višestupnjevitih procesa
Ishodi učenja
- primijeniti načelo održanja mase na fizikalne procese
- definirati procesni prostor, granice sustava, te ulazne i izlazne veličine procesa
- postavljati bilance tvari oglednih primjera
Kriterij vrednovanja
- skicirati jednostavne sheme procesa kemijske i srodnih industrija
- za zadani proces skicirati procesnu shemu, te identificirati ulazne i izlazne procesne tokove i procesne veličine
- odrediti bazu za proračun
- primijeniti zakon o očuvanju mase i postaviti bilance tvari zadanog procesa
- riješiti postavljeni sustav nezavisnih linearnih jednadžbi
6.Bilance energije procesa
Ishodi učenja
- primijeniti načelo održanja energije na fizikalne i kemijske procese
- definirati procesni prostor, granice sustava, te ulazne i izlazne parametre procesa
- definirati početno i konačno stanje sustava
- naučiti se služiti postojećim tablicama u svrhu pronalaženja podataka nužnih za izračunavanje bilanci energije
- postavljati bilance energije oglednih primjera
- skicirati jednostavne sheme procesa kemijske i srodnih industrija
Kriterij vrednovanja
- za zadani proces skicirati procesnu shemu, te identificirati ulazne i izlazne procesne tokove i procesne veličine
- odrediti referentno stanje za svaku komponentu sustava
- pronaći literaturne podatke potrebne za izračunavanje bilanci energije obzirom na početno i konačno stanje sustava, prema postavljenom referentnom stanju
- primijeniti zakon o očuvanju energije i postaviti bilance energije zadanog procesa
- riješiti postavljeni sustav nezavisnih linearnih jednadžbi
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , 1. Himmelblau, D. M.: Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 1982.
    3. Felder, R. M., Rousseau, R. W.: Elementary Principles of Chemical Processes, J. Wiley, New York, 1986.
    3. Luyben, W. L., Wenzel, L. A.: Chemical Process Analysis: Mass and Energy Balances, Prentice Hall, New Jersey, 1988., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika I
Položen : Matematika I
Odslušan : Anorganska kemija
Odslušan : Opća kemija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

JMBAG                      Bodovi             Ocjena

0125176583                1.0                   nedovoljan (1)

0125174066                1.4                   nedovoljan (1)

Ispitni rok 03.07.2024.  će se održati u predavaonici MKV-19 s početkom u 14 h.

Prvo predavanje na kolegiju “Bilanca tvari i energije“ će biti održano u srijedu 4. listopada 2023. prema rasporedu u 15,00 sati u predavaonici S-1.

Detaljne obavijesti se nalaze na slijedećoj poveznici:

https://moodle.srce.hr/2023-2024/course/view.php?id=168501

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja