Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Dodatci za polimerne materijale
Šifra: 47020
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirela Leskovac
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s najvažnijim dodatcima koji se koriste za modifikaciju, poboljšanje svojstava i otpornosti polimernih materijala s naglaskom na mehanizmima djelovanja i primjeni.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. TJEDAN Uvodno predavanje. Podjela dodataka za polimerne materijale, uloga i zastupljenost, utjecaj na osnovna svojstva i primjena. Ekološki i ekonomski čimbenici primjene dodataka.
2. TJEDAN Dodatci za modifikaciju fizikalnih svojstava polimernih materijala; osnovni principi djelovanja, podjela, svojstva i primjena.
3. TJEDAN Modifikatori mehaničkih svojstava. Dodatci za povećanje žilavosti: makromolekulni modifikatori.
4. TJEDAN Dodatci za povećanje čvrstoće i poboljšanje preradljivosti i postojanosti: punila, ojačala, prijanjala, kompatibilizatori. Podjela, svojstva i primjena.
5. TJEDAN Povećanje fleksibilnosti i poboljšanje preradljivosti; djelovanje plastifikatora (omekšavala), primarni i sekundarni plastifikatori. Podjela, svojstva i primjena.
6. TJEDAN Modifikatori optičkih svojstava; bojila, pigmenti i strukturizatori.
7. TJEDAN Modifikatori površinskih svojstava. Maziva; sniženje trenja, smanjenje površinskog trošenja i adhezije, poboljšanje preradljivosti.
8. TJEDAN Dodatci za vodljivost: antistatici i vodljivi aditivi, podjela, svojstva i primjena.
9. TJEDAN Dodatci za povećanje postojanosti polimernih materijala; osnovni principi djelovanja, podjela, svojstva i primjena.
10. TJEDAN Utjecaji kemijskog i fizikalnog djelovanja medija, utjecaj ionizirajućeg zračenja, mehanička degradacija, toplinska degradacija.
11.TJEDAN Dodatci za poboljšanje toplinske postojanosti polimernih materijala: utjecaj toplinskih stabilizatora. Termooksidacijska degradacija; djelovanje antioksidansa. Podjela, svojstva i primjena.
12. TJEDAN Foto-oksidativna degradacija; djelovanje UV stabilizatora. Podjela, svojstva i primjena.
13. TJEDAN (Ne)gorivost polimernih materijala; sredstva za smanjenje gorivosti (usporivači gorenja); mehanizmi
gorenja polimera; osnovni principi djelovanja, podjela, svojstva i primjena.
14. TJEDAN Mikrobiološka degradacija: djelovanje biocida. Podjela biocida, svojstva i primjena.
15. TJEDAN Metode uvođenja dodataka (aditiva) u polimere. Ekološki aspekti primjene dodataka u polimernim materijalima. Tehnički trendovi i novi zahtjevi tržišta.

Vježbe:
I SVOJSTVA DODATAKA ZA POLIMERNE MATERIJALE
1) Fenomeni površina i određivanje površinske napetosti metodom viseće kapi (pendant drop)
II OKSIDACIJSKA STABILNOST POLIMERNIH MATERIJALA
2) Utjecaj dodataka na oksidacijsku stabilnost materijala određivanjem oksidacijskog indukcijskog vremena, OIT
3) Utjecaj dodataka na oksidacijsku stabilnost materijala određivanjem oksidacijske indukcijske temperature, OIT*
4) Utjecaj dodataka na toplinsku stabilnost polimernih materijala
5) Gorenje polimera - Minimalna koncentracija kisika LOI indeks
III PLASTIFIKACIJA POLIMERA
6) Utjecaj dodatka plastifikatora (omekšavala) na svojstva polimernog materijala
7) Procjena djelotvornosti plastifikatora (omekšavala)
8) Utjecaj plastifikatora (omekšavala) na površinska svojstva polimera (migracija dodatka)

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Stjecanje znanja potrebnih za dobivanje polimernih materijala zadovoljavajućih svojstava i kvalitete. Spoznaje važne za odabir odgovarajućih dodataka ovisno o specifičnim zahtjevima u primjeni. Specifične kompetencije uključuju osposobljavanje budućih stručnjaka da primjene stečena znanja u proizvodnom procesu i kontroli kvalitete.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi.
Završene laboratorijske vježbe, predani referati.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Nakon što je uredno obavio sve oblike nastave student dobiva potpis koji je preduvjet za izlazak na ispit.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i laboratorijske vježbe.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Tijekom nastave studenti mogu pristupiti provjeri znanja, preko parcijalnih kolokvija.
Cjelokupna ocjena iz kolegija dobiva se na osnovi bodova stečenih na parcijalnim kolokvijima, vježbama i redovitosti pohađanja nastave.
Studenti koji nisu položili ispit preko kolokvija obavezni su pisati pismeni ispit. Ispit se sastoji iz pismenog po potrebi i usmenog dijela. Prolazak na pismenom ispitu uvjet je za pristup usmenom dijelu ispita. Student pristupa usmenom ispitu ukoliko želi dobiti višu ocjenu.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. stjecanje osnovnih znanja iz područja primjene različitih dodataka u preradi polimera kako bi se osigurala lakša prerada i utjecalo na svojstava konačnog proizvoda
2. analizirati i izvesti zaključke o kemijskim i strukturnim svojstvima dodataka za polimerne materijale u odnosu na primjenu i konačni proizvod
3. koristiti različite metode analize za procjenu svojstava i kvalitete konačnog proizvoda

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. identificirati probleme u području kemije i inženjerstva materijala
3. povezati rezultate dobivene raznovrsnim metodama s literaturnim spoznajama radi njihove što potpunije interpretacije
4. riješiti složene probleme u području kemije i inženjerstva materijala, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima
5. razviti procese proizvodnje i ispitivanja kvalitete materijala
Ishodi učenja:
  1. stjecanje osnovnih znanja iz područja primjene različitih dodataka u preradi polimera kako bi se osigurala lakša prerada i utjecalo na svojstava konačnog proizvoda
  2. analizirati i izvesti zaključke o kemijskim i strukturnim svojstvima dodataka za polimerne materijale u odnosu na primjenu i konačni proizvod
  3. koristiti različite metode analize za procjenu svojstava i kvalitete konačnog proizvoda
Literatura:
  1. Nastavni materijali - predavanja ppt, , M. Leskovac, , 2020.
  2. Dodatci za polimerne materijale i proizvode, Interna skripta dostupna na web-stranicama fakulteta, , M. Leskovac, , 2018.
  3. Additives for Plastics Handbook, 2nd Edition, , J. Murphy, Elsevier Advanced Technology, UK, 2001.
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane studentice i studenti,

Predavanja iz kolegija Dodatci za polimerne materijale 1. i 2. godine diplomskog studija Kemija i inženjerstvo materijala i Ekoinženjerstvo, počet će 6. listopada 2023. prema rasporedu (petak 13-15 sati predavaonica Klub nastavnika, Marulićev trg 20).

UKOLIKO IMA KOLEGICA ili KOLEGA KOJIMA SE RASPORED PREKLAPA S NEKIM DRUGIM KOLEGIJEM NEKA MI SE JAVE.

Materijale za predavanja i vježbe postavit ću vam na Teams.

Želim Vam uspješnu akademsku godinu

 

Predmetna nastavnica

prof. dr. sc. Mirela Leskovac

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja