Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Vježba 4 - podatci
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Dodaci za polimerne materijale i proizvode
Šifra: 46998
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirela Leskovac
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje s najvažnijim dodatcima koji se koriste za modifikaciju, poboljšanje svojstava i otpornosti polimernih materijala i proizvoda s naglaskom na mehanizmima djelovanja i primjeni. Upoznavanje sa značajkama presudnim za osiguranje kvalitete i postojanosti inženjerskih polimernih materijala.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. TJEDAN Uvodno predavanje. Podjela dodataka za polimerne materijale, uloga i zastupljenost, utjecaj na osnovna svojstva i primjena. Ekološki i ekonomski čimbenici primjene dodataka.
2. TJEDAN Dodatci za modifikaciju fizikalnih svojstava polimernih materijala; osnovni principi djelovanja, podjela, svojstva i primjena. Djelotvornost dodataka.
3. TJEDAN Modifikatori mehaničkih svojstava. Dodatci za povećanje žilavosti: makromolekulni modifikatori.
4. TJEDAN Dodatci za povećanje čvrstoće i poboljšanje preradljivosti i postojanosti: punila, ojačala, umreživala, prijanjala, kompatibilizatori.
5. TJEDAN Povećanje fleksibilnosti i poboljšanje preradljivosti; djelovanje plastifikatora (omekšavala), primarni i sekundarni plastifikatori.
6. TJEDAN Modifikatori optičkih svojstava; bojila, pigmenti i strukturizatori.
7. TJEDAN Modifikatori površinskih svojstava. Maziva; sniženje trenja, smanjenje površinskog trošenja i adhezije, i poboljšanje preradljivosti.
8. TJEDAN Dodatci za vodljivost: antistatici i vodljivi aditivi, podjela svojstva i primjena.
9. TJEDAN Dodatci za povećanje postojanosti polimernih materijala; osnovni principi djelovanja, podjela, svojstva i primjena.
10. TJEDAN Utjecaji kemijskog i fizikalnog djelovanja medija, utjecaj ionizirajućeg zračenja, mehanička degradacija, toplinska degradacija.
11.TJEDAN Dodatci za poboljšanje toplinske postojanosti polimernih materijala: utjecaj toplinskih stabilizatora. Termooksidacijska degradacija; djelovanje antioksidansa.
12. TJEDAN Foto-oksidacijska degradacija; djelovanje UV stabilizatora.
13. TJEDAN (Ne)gorivost polimernih materijala; sredstva za smanjenje gorivosti (usporivači gorenja); mehanizmi gorenja polimera; osnovni principi djelovanja, podjela, svojstva i primjena.
14. TJEDAN Mikrobiološka degradacija: djelovanje biocida; svojstva i primjena.
15. TJEDAN Metode uvođenja dodataka u polimere. Ekološki aspekti primjene dodataka u polimernim materijalima. Tehnički trendovi i novi zahtjevi tržišta.

VJEŽBE:
I. SVOJSTVA DODATAKA ZA POLIMERNE MATERIJALE
1) Fenomeni površina i određivanje površinske napetosti metodom viseće kapi (pendant drop)
II. OKSIDACIJSKA STABILNOST POLIMERNIH MATERIJALA
2) Utjecaj dodataka na oksidacijsku stabilnost materijala određivanjem oksidacijskog indukcijskog vremena, OIT
3) Utjecaj dodataka na oksidacijsku stabilnost materijala određivanjem oksidacijske indukcijske temperature, OIT*
4) Utjecaj dodataka na toplinsku stabilnost polimernih materijala
5) Gorenje polimera - Minimalna koncentracija kisika LOI indeks
III. PLASTIFIKACIJA POLIMERA
6) Utjecaj dodatka plastifikatora (omekšavala) na svojstva polimernog materijala
7) Procjena djelotvornosti plastifikatora (omekšavala)
8) Utjecaj plastifikatora (omekšavala) na površinska svojstva polimera (migracija dodatka)

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Stjecanje znanja potrebnih za dobivanje polimernih materijala zadovoljavajućih svojstava i kvalitete. Spoznaje važne za odabir dodataka i značajki presudnih za osiguravanje kvalitete i postojanosti inženjerskih polimernih materijala ovisno o specifičnim zahtjevima u primjeni. Specifične kompetencije uključuju osposobljavanje budućih stručnjaka da primjene stečena znanja u proizvodnom procesu i kontroli kvalitete.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi.
Završene laboratorijske vježbe, predani referati.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Nakon što je uredno obavio sve oblike nastave student dobiva potpis koji je preduvjet za izlazak na ispit.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i laboratorijske vježbe.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Tijekom nastave studenti mogu pristupiti provjeri znanja, preko parcijalnih kolokvija.
Cjelokupna ocjena iz kolegija dobiva se na osnovi bodova stečenih na parcijalnim kolokvijima, vježbama i redovitosti pohađanja nastave.
Studenti koji nisu položili ispit preko kolokvija obavezni su pisati pismeni ispit. Ispit se sastoji iz pismenog po potrebi i usmenog dijela. Prolazak na pismenom ispitu uvjet je za pristup usmenom dijelu ispita. Student pristupa usmenom ispitu ukoliko želi dobiti višu ocjenu.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. stjecanje osnovnih znanja iz područja primjene različitih dodataka u preradi polimera kako bi se osigurala lakša prerada i utjecalo na svojstava konačnog proizvoda
2. analizirati i izvesti zaključke o kemijskim i strukturnim svojstvima dodataka za polimerne materijale u odnosu na primjenu i konačni proizvod
3. koristiti različite metode analize za procjenu svojstava i kvalitete konačnog proizvoda

1. primijeniti inovativne metode rješavanja problema zasnovane na temeljnim načelima
2. prepoznati potrebu za nalaženjem, pribavljanjem i distribuiranjem znanstvenih informacija
3. samostalno planirati teorijska i eksperimentalna istraživanja
4. metodički razvrstavati znanje iz različitih područja te iz njih sustavno izvlačiti zaključke
5. pokazati sposobnost aktivnog sudjelovanja u timovima koje sačinjavaju stručnjaci različitih profila i razina kompetencija
Ishodi učenja:
  1. stjecanje osnovnih znanja iz područja primjene različitih dodataka u preradi polimera kako bi se osigurala lakša prerada i utjecalo na svojstava konačnog proizvoda
  2. analizirati i izvesti zaključke o kemijskim i strukturnim svojstvima dodataka za polimerne materijale u odnosu na primjenu i konačni proizvod
  3. koristiti različite metode analize za procjenu svojstava i kvalitete konačnog proizvoda
Literatura:
  1. Dodatci za polimerne materijale i proizvode, Interna skripta, , M. Leskovac, , 2018.
  2. Polimerizacije i polimeri, , Z. Janović, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 1997.
  3. Introduction to Physical Polymer Science, , L. H. Sperling, Wiley Interscience, New Yersey, 2006.
  4. Nastavni materijali - predavanja ppt, , M. Leskovac, , 2020.
  5. Additives for Plastics Handbook, 2nd Edition, , J. Murphy, Elsevier Advanced Technology, UK, 2001.
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo

3. semestar
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane studentice i studenti,

1. predavanje iz kolegija Dodatci za polimerne materijale i proizvode 1. godine KI održat će se 9. 10. 2023.  10:30-12 sati u predavaonici S0 (Savska cesta 16 - prizemlje).

1. predavanje iz kolegija Dodatci za polimerne materijale i proizvode 2. godine KI održat će se 6. 10. 2023.  13-15 sati u predavaonici Klub nastavnika (Marulićev trg 20 - podrum).

Materijale za predavanja i vježbe postavit ću vam na Teams.

 

Uspješnu novu akademsku godinu želi Vam

 

Predmetna nastavnica:

Prof. dr. sc. Mirela Leskovac

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja