Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ekotoksikologija
Šifra: 143524
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Nastavnim sadržajem objašnjavaju se osnovni pojmovi u ekotoksikologiji, vrste toksičkih tvari, osnove kvantitativnih aspekata toksičnosti i propisi u ekotoksikologiji. Obraditi će se prisutnost onečišćujućih tvari u okolišu s naglaskom na toksičnost različitih kemijskih spojeva, načine procjene rizika i mogućnosti sprječavanja i zbrinjavanja štetnih posljedica nesreća s kemikalijama.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Uvod u ekotoksikologiju. Ekološka hijerarhija. Kruženje elemenata u ekosustavu.
Utjecaj anorganskih i organskih tvari na okoliš.
Prisutnost štetnih tvari u zraku i utjecaj na okoliš i čovjeka.
Prisutnost štetnih tvari u vodi i utjecaj na okoliš i čovjeka. Water borne diseases.
Prisutnost štetnih tvari u tlu i utjecaj na okoliš i čovjeka. Sindromi tla. Ponavljanje za I. parcijalni ispit.
1. parcijalni ispit
Vrste štetnih učinaka. Akutna i kronična toksičnost. Toksičnost kao posljedica međudjelovanja kemijskih spojeva.
Bioakumulacija, biokoncentracija i biomagnifkacija. Biološka pretvorba, izlučivanje i nakupljanje toksičnih tvari u organizmu. Biološka raspoloživost.
Putevi apsorpcije štetnih tvari u organizmu. Apsorpcija i distribucija štetnih tvari preko dišnih puteva, kože i probavnim sustavom. Čimbenici apsorpcije štetnih tvari.
Učinci štetnih tvari na populaciju, zajednicu i ekosustav.
Motrenje promjena u okolišu-monitoring. Biomarkeri.
Katastrofe i nesreće u svijetu.
Ugroženost RH od katastrofa i nesreća. Zakonska regulativa. Ponavljanje za II. parcijalni ispit.
II. parcijalni ispit
SEMINARI: Studenti će biti podijeljeni u timove, svaki tim će dobiti temu koju treba razraditi i prezentirati pred ostalim studentima.

LABORATORIJSKE VJEŽBE: U sklopu laboratorijskih vježbi odredit će ekotoksičnost onečišćujuće tvari prisutne u okolišu primjenom bakterije V. fischeri, P. putide, mikroalge Chlorella sp. i kvasca S. cerevisiae. Uz testove ekotoksičnosti provest će i test osjetljivosti bakterija, E. coli, P. aeruginosa i B. subtilis, na ispitivanu tvar. Dobivene rezultate će obraditi i interpretirati.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Omogućavanje studentima da razumiju sve aspekte negativnog antropogenog djelovanja, s naglaskom na kemijsko onečišćenje prirode i okoliša. Osposobljavanje studenata za samostalno i objektivno procjenjivanje štetnosti kemijskih tvari na živi svijet na temelju dostupnih informacija. Također, studenti bi po završetku kolegija imali osnovna znanja kako i uz pomoć kojih istraživačkih metoda pribaviti saznanja o mogućnostima sprečavanja, djelovanja i zbrinjavanja štetnih posljedica nesreća s kemikalijama

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvo na predavanjima (minimalno 70%).

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanje uz korištenje Power Point prezentacije. Svi potrebni materijali su stavljeni na Merlin.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dvije pismene provjere znanja tijekom semestra (donose oslobađanje od usmenog ispita).

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI
nema

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Interpretirati kemijske informacije i podatke
2. Primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvalitativnih ili kvantitativnih informacija
3. Pretraživati informacije dostupne na internetu
4. Procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
Ishodi učenja:
 1. Povezati prisutnost štetnih tvari u okolišu s kruženjem elemenata u ekosustavu.
 2. Povezati biomonitoring i biomarkere.
 3. Procijeniti rizik od štetnih tvari.
 4. Izdvojiti štetne učinke anorganskih i organskih tvari na okoliš i čovjeka.
 5. Predvidjeti učinke štetnih tvari na organizme prisutne u vodi i tlu.
 6. Razlikovati terminologiju biotransformacija, detoksifikacija, eliminacija i akumulacija štetnih tvari.
 7. Razlikovati terminologiju bioakumulacija, biokoncentracija i biomagnifikacija.
 8. Usporediti EC50 vrijednosti različitih kemijskih spojeva i komentirati njihovu toksičnost i osjetljivost testnih organizama.
 9. Razlikovati aditivni, sinergistički i antagonistični učinak.
 10. Povezati međudjelovanja kemijskih spojeva s toksičnošću.
 11. Komentirati bioraspoloživost štetnih tvari s obzirom na način unosa u organizam.
Literatura:
 1. Priniciples of Ecotoxicology, Third Edition, , C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall, Taylor&Francis, 2006.
 2. PP predavanja na Merlinu, , Dajana Kučić Grgić, , .
 3. Fundamentals of Ecotoxicology - The Science of Pollution, Fourth Edition,, , M. C. Newman, Taylor & Francis, 2015.
 4. Encyclopedia of Aquatic Ecotoxicology, , J.-F. Férard, C. Blaise, Springer Science+Business Media, 2013.
3. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić:

  Prema dogovoru sa studentima. Javiti se na dkucic@fkit.unizg.hr.

  Lokacija:
Obavijesti

Dragi studenti,

Predavanja iz kolegija Ekotoksikologija započeti će u tjednu od 11.10. prema rasporedu.

Lijep pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Dragi studenti,

Link za pristup Uvodnom predavanju putem Zooma je sljedeći:

Dajana Kučić Grgić is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Dajana Kučić Grgić's Zoom Meeting_Ekotoksikologija PK
Time: Oct 7, 2020 08:00 AM Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88308788307?pwd=Zk01UlVFOElVV2JQMkxEU3dZVFc3dz09

Meeting ID: 883 0878 8307
Passcode: 77KVYQ

Lijep pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Način održavanja kolegija i početak...

Dragi studenti,

Predavanja iz kolegija Ekotoksikologija održavati će se kontaktnim i online putemsrijedom od 08:00 do 10:00, u MKM 19. S obzirom da se moramo pridržavati preporučenih mjera zbog COVID-19, biti ćete podijeljeni u dvije grupe, A i BJedan tjedan pratite predavanja kontaktnim putem (fizički ste prisutni na predavanju), a drugi tjedan pratite predavanja online, odnosno kada grupa A sluša predavanja kontaktno, grupa B prati predavanja online putem Zooma i tako se izmjenjujete. Dan prije predavanja na Merlinu će biti poveznica za pristup predavanju putem Zooma. Grupi A pripadaju studenti od A do M, a grupi B od P do Ž. Izuzetak je nadolazeća srijeda07.10.2020., kada će se uvodno predavanje ZA SVE održati online putem Zooma (link ću staviti i na Merlin i na web stranicu Fakulteta pod kolegijem), s početkom u 8:00 gdje ću Vas o svemu obavijestiti. Predviđeno trajanje predavanja je 45 minuta. Molila bih Vas da svi prisustvujete uvodnom predavanju jer ćete tada dobiti detaljne informacije o održavanju predavanja. Na Merlin ću staviti i tablicu gdje ćete moći vidjeti koji tjedan pratite predavanja kontaktnim putem, a koji online. Prema rasporedu, iza kolegija Ekotoksikologija imate predavanja iz Stehiometrije, studenti koji taj tjedan budu online, nemojte brinuti da nećete stići na predavanja, sve ćemo se dogovoriti.

Sve obavijesti, predavanja i ostalo biti će stavljeni na Merlin, te Vas stoga molim da se registrirate na Merlin ako do sada još niste. 

Napomena: Zbog trenutne situacije s COVID-19, molila bih studente da se tijekom predavanja pridržavaju svih protuepidemijskih mjera (nošenje maski, dezinfekcija, fizička distanca). Budući da je potrebno voditi evidenciju prisutnih u predavaonici, studenti svaki puta moraju ispuniti i potpisati Izjavu u kojoj će i zapisati i broj mjesta na kojem sjede. Nadalje, prije dolaska na fakultet studenti trebaju izmjeriti temperaturu te ukoliko je ona više od 37,2 °C ne smiju dolaziti na fakultet te mi se putem maila moraju javiti.  Ukoliko student ima pozitivan test na koronavirus obavezno mi se mora javiti putem maila. Studentima koji budu u samoizolaciji ili izolaciji biti će omogućeno praćenje predavanja online.

Ukoliko imate nekih pitanja ili nejasnoća, slobodno me kontaktirajte na dkucic@fkit.hr.

U cilju što uspješnijeg završetka nastavne godine, lijepo bih Vas molila da budemo odgovorni, poštujemo preporuke te pazimo na sebe i okolinu!

Srdačan pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja