Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ekologija
Šifra: 32069
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić
Izvođači: dr. sc. Martina Miloloža - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OPIS PREDMETA:
Studenti se kroz kolegij Ekologija upoznaju sa temeljnim znanjima o ekologiji kao znanosti, problematikom s kojom se bavi, njenoj ulozi i važnosti za svaku vrstu. Kroz pojedine nastavne jedinice studenti usvajaju znanje o ekološkoj hijerarhiji, interakcijama između organizama i okruženja u kojem žive, prilagodbi organizama na okolišne čimbenike, kruženju tvari, interakcijama između populacija, ekologiji zajednice i biološkoj raznolikosti.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
Uvod u ekologiju; Definicija ekologije; Ekološke organizacijske jedinice; Podjela ekologije; Ekološki čimbenici okoliša; Uloga ekologije u našim životima.
Ekologija jedinke; Prilagodba organizama na uvjete fizičkog okoliša (svjetlost).
Prilagodba organizama na uvjete fizičkog okoliša (temperatura, voda).
Kako promjene okolišnih uvjeta utječu na organizme? (Regulacijski odgovori; Aklimatizacijski odgovori; Razvojni odgovori).
Ekologija ekosistema; Trofičke razine u ekosistemu; Proizvodnja i protok energije kroz ekosistem
Biogeokemijski ciklusi dušika, sumpora, fosfora, ugljika i vode. Ponavljanje za I. kolokvij.
I. parcijalni ispit
Ekologija populacija; Struktura populacije (genetička, prostorna, dobna populacija)
Dinamika populacije (Rast populacija; Fluktuacije populacija; Metapopulacije); Strategije u produženju vrste (Životni ciklus i reprodukcija)
Interakcija između populacija, Kompeticija; Mutualizam
Predatorstvo; Parazitizam
Ekologija zajednice; Koncept zajednice; Struktura zajednice
Razvitak zajednice i biološka raznolikost. Ponavljanje za II. parcijalni ispit.
II. parcijalni ispit
SEMINARI:
Analiza slučaja iz područja ekologije.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
1. Objasniti znanstvene temelje važne za ekoinženjerstvo, posebice temeljna znanja iz područja kemije, matematike, fizike, biologije i ekoinženjerstva
2. Razviti svijest i sposobnost provedbe preventivnih mjera zaštite okoliša
3. Prikupiti informacije iz različitih izvira potrebne za praćenje stanja i zaštitu okoliša te upravljanje vodama, zrakom, tlom, otpadom i energijom
4. Definirati jednostavne probleme u području ekoinženjerstva radi njihovog rješavanja
5. Povezati stečena znanja u zaštiti, kontroli i praćenju stanja okoliša te unaprjeđenju i upravljanju okolišem

Preduvjeti za upis predmeta:
Položeni predmeti: Uvod u ekoinženjerstvo, Mikrobiologija
Odslušan predmet: Opća i anorganska kemija

Preduvjeti za polaganje predmeta:
Prisustvo na predavanjima (minimalno 70%) i seminarima (100%). Predan seminarski rad i prezentacija.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata:
Nakon odslušanog i položenog ispita iz kolegija Ekologija studenti će moći interpretirati, analizirati i primijeniti stečeno znanje vezano uz ekologiju, odnosno zaštitu pojedinih organizama i njihovih staništa. Ovladat će temeljnim znanjima o primjeni ekoloških principa te će ih moći povezati s drugim kolegijima u području Ekoinženjerstva i šire i planirati eksperimentalni rad u ekologiji. Upoznati će se s terminologijom što će im omogućiti bolje razumijevanje i lakšu komunikaciju s osobama nadležnim u tom području. Kroz seminarski rad upoznati će se sa pretraživanjem i citiranjem literature, pisanjem i oblikovanjem rada, te izradom prezentacije i izlaganjem.

Način provjere znanja i polaganja ispita:
Dva parcijalna ispita (nakon određene cjeline gradiva) koji se priznaju kao položeni ispit ukoliko su oba pozitivno ocijenjena, te pismeni i usmeni ispit u predviđenim ispitnim rokovima.
Ishodi učenja:
 1. Povezati ekologiju s drugim znanostima.
 2. Analizirati uzrasne piramide.
 3. Usporediti ograničeni i neograničeni rast populacije.
 4. Izračunati veličinu populacije.
 5. Razlikovati interakcije između populacija.
 6. Usporediti primarnu i sekundarnu sukcesiju.
 7. Osmisliti, napisati i prezentirati seminarski rad.
 8. Razlikovati ekologiju od zaštite okoliša i zaštite prirode.
 9. Nacrtati i komentirati hijerarhiju biotičkih sustava.
 10. Predvidjeti odgovore organizama (prilagodba) na promjene uvjeta u okolišu.
 11. Povezati trofičke razine u ekosustavu s proizvodnjom i protokom energije.
 12. Napraviti dijagram kruženje tvari u ekosustavu i povezati s temeljnim procesima u ekosustavu.
 13. Procijeniti genetičku strukturu populacije na temelju Hardy-Weinber jednadžbe.
 14. Skicirati disperziju jedinki u populaciji.
 15. Razlikovati apsolutne metode od relativnih metoda procjene gustoće populacije.
Literatura:
 1. Ecology 2nd edition, , R. E. Ricklefs, Thomas Nelson and Sons Ltd, Great Britain, 1980.
 2. PP predavanja na Merlinu, , Dajana Kučić Grgić, , .
 3. Ecology, Concepts & Applications 4th edition, , M. C. Molles Jr, McGraw-Hill, New York, USA, 2008.
 4. Essentials of Ecology 5th edition, , G. Tyler Miller Jr., S. E. Spoolman, Brooks/Cole, Belmont, USA, 2009.
 5. The Ecosystem Approach, , G. E. Likens: Its Use and Abuse, Ecology Institute, Oldendorf/Luhe Germany, 1992.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Mikrobiologija
Položen : Uvod u ekoinženjerstvo
Odslušan : Opća i anorganska kemija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić:

  Prema dogovoru sa studentima. Javiti se na dkucic@fkit.unizg.hr.

  Lokacija:
Obavijesti

Dragi studenti,

Uvodno predavanje iz kolegija Ekologija će započeti u tjednu od 11.10. prema rasporedu. Detaljnije informacije o početku seminara ćete dobiti na Uvodnom predavanju.

Srdačan pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Način održavanja i početak predavanja...

Dragi studenti,

Predavanja iz kolegija Ekologija održavati će se kontaktnim putem, petkom od 12:15 do 14:00, u MKV 20. Zbog trenutne situacije s COVID-19, molila bih studente da se tijekom predavanja pridržavaju svih protuepidemijskih mjera (nošenje maski, dezinfekcija, fizička distanca). Budući da je potrebno voditi evidenciju prisutnih u predavaonici, studenti svaki puta moraju ispuniti i potpisati Izjavu u kojoj će i zapisati i broj mjesta na kojem sjede. Nadalje, prije dolaska na fakultet studenti trebaju izmjeriti temperaturu te ukoliko je ona više od 37,2 °C ne smiju dolaziti na fakultet te mi se putem maila moraju javiti.  Ukoliko student ima pozitivan test na koronavirus obavezno mi se mora javiti putem maila. Studentima koji budu u samoizolaciji ili izolaciji biti će omogućeno praćenje predavanja online.

Predavanja iz kolegija Ekologija započeti će u petak, 9.10.2020., s početkom u 12:15. Molila bih Vas da svi sudjelujete jer ćete dobiti sve potrebne informacije, a ujedno ćete dobiti upute za seminare.

Seminari iz kolegija Ekologija održavati će se online putem, ponedjeljkom od 9-10, putem platforme Zoom. Svaki puta prije seminara na Merlin ću staviti poveznicu za povezivanje. Seminari započinju u ponedjeljak 12.10.2020., o čemu ćete više informacija dobiti na uvodnom predavanju.

Sve obavijesti, predavanja i ostalo biti će stavljeni na Merlin, te Vas stoga molim da se registrirate na Merlin ako do sada još niste. 

Ukoliko imate nekih pitanja ili nejasnoća, slobodno me kontaktirajte na dkucic@fkit.hr.

U cilju što uspješnijeg završetka nastavne godine, lijepo bih Vas molila da budemo odgovorni, poštujemo preporuke te pazimo na sebe i okolinu!

Srdačan pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja