Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ekotoksikologija
Šifra: 156597
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Nastavnim sadržajem objašnjavaju se osnovni pojmovi u ekotoksikologiji, vrste toksičkih tvari, osnove kvantitativnih aspekata toksičnosti i propisi u ekotoksikologiji. Obraditi će se prisutnost onečišćujućih tvari u okolišu s naglaskom na toksičnost različitih kemijskih spojeva, načine procjene rizika i mogućnosti sprječavanja i zbrinjavanja štetnih posljedica nesreća s kemikalijama.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Uvod u ekotoksikologiju. Ekološka hijerarhija. Kruženje elemenata u ekosustavu.
Utjecaj anorganskih i organskih tvari na okoliš.
Prisutnost štetnih tvari u zraku i utjecaj na okoliš i čovjeka.
Prisutnost štetnih tvari u vodi i utjecaj na okoliš i čovjeka. Water borne diseases.
Prisutnost štetnih tvari u tlu i utjecaj na okoliš i čovjeka. Sindromi tla. Ponavljanje za I. parcijalni ispit.
1. parcijalni ispit
Vrste štetnih učinaka. Akutna i kronična toksičnost. Toksičnost kao posljedica međudjelovanja kemijskih spojeva.
Bioakumulacija, biokoncentracija i biomagnifkacija. Biološka pretvorba, izlučivanje i nakupljanje toksičnih tvari u organizmu. Biološka raspoloživost.
Putevi apsorpcije štetnih tvari u organizmu. Apsorpcija i distribucija štetnih tvari preko dišnih puteva, kože i probavnim sustavom. Čimbenici apsorpcije štetnih tvari.
Učinci štetnih tvari na populaciju, zajednicu i ekosustav.
Motrenje promjena u okolišu-monitoring. Biomarkeri.
Katastrofe i nesreće u svijetu.
Ugroženost RH od katastrofa i nesreća. Zakonska regulativa. Ponavljanje za II. parcijalni ispit.
II. parcijalni ispit

SEMINARI: Analiza slučaja iz područja ekotoksikologije. Studenti će biti podijeljeni u timove, dobit će odgovarajuću temu koju trebaju razraditi i prezentirati pred ostalim studentima.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Omogućavanje studentima da razumiju sve aspekte negativnog antropogenog djelovanja, s naglaskom na kemijsko onečišćenje prirode i okoliša. Osposobljavanje studenata za samostalno i objektivno procjenjivanje štetnosti kemijskih tvari na živi svijet na temelju dostupnih informacija. Također, studenti bi po završetku kolegija imali osnovna znanja kako i uz pomoć kojih istraživačkih metoda pribaviti saznanja o mogućnostima sprečavanja, djelovanja i zbrinjavanja štetnih posljedica nesreća s kemikalijama.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvo na predavanjima (minimalno 70%) i seminarima (100%). Izrada seminara na zadanu temu iz kolegija, priprema prezentacije i prezentiranje pred studentima.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanje uz korištenje Power Point prezentacije. Svi potrebni materijali su stavljeni na Merlin.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dvije pismene provjere znanja tijekom semestra (donose oslobađanje od usmenog ispita).

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI
nema

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima
2. Kritički se koristiti literaturom u tiskanom i internetskom obliku za prikupljanje potrebnih informacija za rješavanje kemijsko-inženjerskih problema
3. Pokazati komunikacijske vještine za prikaz rezultata u pismenom i usmenom obliku, uključujući i engleski jezik, te sposobnost timskog rada, uključujući i stručnjaka iz drugih disciplina
4. Pokazati sposobnost samostalnog učenja te prepoznavanje potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem
Ishodi učenja:
 1. Povezati prisutnost štetnih tvari u okolišu s kruženjem elemenata u ekosustavu.
 2. Povezati biomonitoring i biomarkere.
 3. Procijeniti rizik od štetnih tvari.
 4. Kreirati i prezentirati temu iz seminarskog rada.
 5. Izdvojiti štetne učinke anorganskih i organskih tvari na okoliš i čovjeka.
 6. Predvidjeti učinke štetnih tvari na organizme prisutne u vodi i tlu.
 7. Razlikovati terminologiju biotransformacija, detoksifikacija, eliminacija i akumulacija štetnih tvari.
 8. Razlikovati terminologiju bioakumulacija, biokoncentracija i biomagnifikacija.
 9. Usporediti EC50 vrijednosti različitih kemijskih spojeva i komentirati njihovu toksičnost i osjetljivost testnih organizama.
 10. Razlikovati aditivni, sinergistički i antagonistični učinak.
 11. Povezati međudjelovanja kemijskih spojeva s toksičnošću.
 12. Komentirati bioraspoloživost štetnih tvari s obzirom na način unosa u organizam.
Literatura:
 1. Priniciples of Ecotoxicology, Third Edition, , C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall, Taylor&Francis, 2006.
 2. PP predavanja na Merlinu, , Dajana Kučić Grgić, , .
 3. Fundamentals of Ecotoxicology - The Science of Pollution, Fourth Edition, , M. C. Newman, Taylor&Francis, 2015.
 4. Encyclopedia of Aquatic Ecotoxicology, , J.-F. Férard, C. Blaise, Springer Science+Business Media, 2013.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Engleski jezik 1
Položen : Engleski jezik 2
Položen : Fizika I
Položen : Fizika II
Položen : Matematika I
Položen : Matematika II
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 2
5. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić:

  Prema dogovoru sa studentima. Javiti se na dkucic@fkit.unizg.hr.

  Lokacija:
Obavijesti

Dragi studenti,

Predavanja iz kolegija Ekotoksikologija započeti će u tjednu od 11.10. prema rasporedu. Detaljnije informacije o početku seminara ćete dobiti na Uvodnom predavanju.

Lijep pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Dragi studenti,

Link za Zoom, za Uvodno predavanje u utorak, 6.10.2020., je sljedeći:

Dajana Kučić Grgić is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Lijep pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Način održavanja i početak predavanja...

Dragi studenti,

Predavanja i seminari iz kolegija Ekotoksikologija održavati će se kontaktnim i online putemutorkom od 08:00 do 11:00, u MKM 19. S obzirom da se moramo pridržavati preporučenih mjera zbog COVID-19, biti ćete podijeljeni u dvije grupe, A i B. Jedan tjedan pratite predavanja kontaktnim putem (fizički ste prisutni na predavanju), a drugi tjedan pratite predavanja online, odnosno kada grupa A sluša predavanja kontaktno, grupa B prati predavanja online putem Zooma i tako se izmjenjujete. Dan prije predavanja na Merlinu će biti poveznica za pristup predavanju putem Zooma. Grupi A pripadaju studenti od A do G, a grupi B od K do Ž. Izuzetak je nadolazeći utorak, 06.10.2020., kada će se uvodno predavanje ZA SVE održati online putem Zooma (link ću staviti i na Merlin i na web stranicu Fakulteta pod kolegijem), s početkom u 8:30 gdje ću Vas o svemu obavijestiti. Predviđeno trajanje predavanja je 60 minuta. Molila bih Vas da svi prisustvujete uvodnom predavanju jer ćete tada dobiti detaljne informacije o održavanju predavanja i seminara. Na Merlin ću staviti i tablicu gdje ćete moći vidjeti koji tjedan pratite predavanja i seminare kontaktnim putem, a koji online. Prema rasporedu, iza kolegija Ekotoksikologija imate seminare iz Energetike, studenti koji taj tjedan budu online, nemojte brinuti da nećete stići na seminare, sve ćemo se dogovoriti.

Sve obavijesti, predavanja i ostalo biti će stavljeni na Merlin, te Vas stoga molim da se registrirate na Merlin ako do sada još niste. 

Napomena: Zbog trenutne situacije s COVID-19, molila bih studente da se tijekom predavanja pridržavaju svih protuepidemijskih mjera (nošenje maski, dezinfekcija, fizička distanca). Budući da je potrebno voditi evidenciju prisutnih u predavaonici, studenti svaki puta moraju ispuniti i potpisati Izjavu u kojoj će i zapisati i broj mjesta na kojem sjede. Nadalje, prije dolaska na fakultet studenti trebaju izmjeriti temperaturu te ukoliko je ona više od 37,2 °C ne smiju dolaziti na fakultet te mi se putem maila moraju javiti.  Ukoliko student ima pozitivan test na koronavirus obavezno mi se mora javiti putem maila. Studentima koji budu u samoizolaciji ili izolaciji biti će omogućeno praćenje predavanja online.

Ukoliko imate nekih pitanja ili nejasnoća, slobodno me kontaktirajte na dkucic@fkit.hr.

U cilju što uspješnijeg završetka nastavne godine, lijepo bih Vas molila da budemo odgovorni, poštujemo preporuke te pazimo na sebe i okolinu!

Srdačan pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić