Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ekoinženjerski laboratorij
Šifra: 111440
ECTS: 10.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Martina Sudar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 75
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OPIS KOLEGIJA :
Pod voditeljstvom nastavnika u studiju Ekoinženjerstvo, studenti individualno ili u manjim grupama (2 do 3) provode eksperimente vezane uz jedinične operacije i procese vezane za zaštitu okoliša. Rade eksperimentalni plan, analizu rezultata, izvješće i prezentaciju rada.

CILJ KOLEGIJA:
Studentima studija Ekoinženjerstvo omogućiti stjecanje laboratorijske prakse, računalnih vještina, vještina priprave prezentacija, vještina izražavanja kroz prezentacije, te vještina pisanja završnog izvješća.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan: Prvi sastanak svih nastavnika i studenata, na kojemu nastavnici (mentori) prezentiraju projektne teme studentima, a studenti se opredjeljuju za pojedini projekt.
2 do 4. tjedan: Studenti se nalaze s nastavnicima ( mentorima) i razrađuju projektnu temu.
5. tjedan: Drugi sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu njihovo viđenje projektne teme, te pregledanu literaturu
5 do 8. tjedan: Studenti se nalaze s nastavnicima (mentorima) i razrađuju eksperimentalni plan, te se upoznavanju sa laboratorijem
9. tjedan: Treći sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu eksperimentalni plan, te opisuju tehnike i uređaje koje će koristiti prilikom svog eksperimentalnog rada u laboratoriju
10 do 24. tjedan: Studenti se nalaze s nastavnicima mentorima i prema eksperimentalnom planu provode eksperimente u laboratoriju
25. tjedan: Četvrti sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu rezultate svojih eksperimentalnih mjerenja, te njihovu analizu.
26 do 29. tjedan: Studenti se nalaze s nastavnicima mentorima, pripremaju završnu prezentaciju i pišu završno izvješće o svojoj projektnoj temi
30. tjedan: Peti sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu projektnu temu sa zadatkom, eksperimentalnim planom, eksperimentalnim rezultatima, analizom eksperimentalnih rezultata i zaključcima, te predaju pisano završno izvješće.
METODIČKI PREDUVJETI:
Bilanca tvari i energije, Tehnička termodinamika, Jedinične operacije u ekoinženjerstvu, Mehanika fluida, Reaktori i bioreaktori

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
OPĆE KOMPETENCIJE
Studenti stječu osnovna teorijska i eksperimentalna znanja potrebna za samostalnu izradu projektne teme, te radom u grupama razvijaju sposobnosti timskog rješavanja problema.
SPECIFIČNE KOMPETENCIJE
Studenti primjenjujući sva stečena znanja na studiju za samostalno rješavanje zadatka, te stječu praksu u laboratoriju, traženju literature, pripravi prezentacija, prezentiranju i pisanju izvješća.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:

Studenti su dužni prisustvovati zajedničkim sastancima nastavnika i studenata, dolaziti prema dogovoru sa nastavnikom (mentorom) u laboratorij, sudjelovati u izradi prezentacija i prezentirati svoje rezultate, te na kraju kolegija predati završno pisano izvješće.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Zajednički sastanci nastavnika i studenata u učionici, sastanci s nastavnikom (mentorom), te laboratorijski rad u laboratorijima

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Zbirna ocjena iz priprave i prezentacije teme, završnog izvješća i zalaganja u laboratoriju
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa, ocjene

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Istražiti i riješiti projektni zadatak - temu u timu ili samostalno.
2. Povezati zadatak s traženjem literature - web; knjižnice.
3. Samostalno upotrijebiti PowerPoint za pripremu prezentacije.
4. Napisati završno izvješće: uvod, teorijski dio, eksperimentalni dio, prikaz i rasprava rezultata, zaključci, literatura
5. Izložiti projektni zadatak i rezultate pred širim auditorijem
ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
OPIS KOLEGIJA :
Pod voditeljstvom nastavnika u studiju Ekoinženjerstvo, studenti individualno ili u manjim grupama (2 do 3) provode eksperimente vezane uz jedinične operacije i procese vezane za zaštitu okoliša. Rade eksperimentalni plan, analizu rezultata, izvješće i prezentaciju rada.

CILJ KOLEGIJA:
Studentima studija Ekoinženjerstvo omogućiti stjecanje laboratorijske prakse, računalnih vještina, vještina priprave prezentacija, vještina izražavanja kroz prezentacije, te vještina pisanja završnog izvješća.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan: Prvi sastanak svih nastavnika i studenata, na kojemu nastavnici (mentori) prezentiraju projektne teme studentima, a studenti se opredjeljuju za pojedini projekt.
2 do 4. tjedan: Studenti se nalaze s nastavnicima ( mentorima) i razrađuju projektnu temu.
5. tjedan: Drugi sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu njihovo viđenje projektne teme, te pregledanu literaturu
5 do 8. tjedan: Studenti se nalaze s nastavnicima (mentorima) i razrađuju eksperimentalni plan, te se upoznavanju sa laboratorijem
9. tjedan: Treći sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu eksperimentalni plan, te opisuju tehnike i uređaje koje će koristiti prilikom svog eksperimentalnog rada u laboratoriju
10 do 24. tjedan: Studenti se nalaze s nastavnicima mentorima i prema eksperimentalnom planu provode eksperimente u laboratoriju
25. tjedan: Četvrti sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu rezultate svojih eksperimentalnih mjerenja, te njihovu analizu.
26 do 29. tjedan: Studenti se nalaze s nastavnicima mentorima, pripremaju završnu prezentaciju i pišu završno izvješće o svojoj projektnoj temi
30. tjedan: Peti sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu projektnu temu sa zadatkom, eksperimentalnim planom, eksperimentalnim rezultatima, analizom eksperimentalnih rezultata i zaključcima, te predaju pisano završno izvješće.
METODIČKI PREDUVJETI:
Bilanca tvari i energije, Tehnička termodinamika, Jedinične operacije u ekoinženjerstvu, Mehanika fluida, Reaktori i bioreaktori

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
OPĆE KOMPETENCIJE
Studenti stječu osnovna teorijska i eksperimentalna znanja potrebna za samostalnu izradu projektne teme, te radom u grupama razvijaju sposobnosti timskog rješavanja problema.
SPECIFIČNE KOMPETENCIJE
Studenti primjenjujući sva stečena znanja na studiju za samostalno rješavanje zadatka, te stječu praksu u laboratoriju, traženju literature, pripravi prezentacija, prezentiranju i pisanju izvješća.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:

Studenti su dužni prisustvovati zajedničkim sastancima nastavnika i studenata, dolaziti prema dogovoru sa nastavnikom (mentorom) u laboratorij, sudjelovati u izradi prezentacija i prezentirati svoje rezultate, te na kraju kolegija predati završno pisano izvješće.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Zajednički sastanci nastavnika i studenata u učionici, sastanci s nastavnikom (mentorom), te laboratorijski rad u laboratorijima

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Zbirna ocjena iz priprave i prezentacije teme, završnog izvješća i zalaganja u laboratoriju
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa, ocjene

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Istražiti i riješiti projektni zadatak - temu u timu ili samostalno.
2. Povezati zadatak s traženjem literature - web; knjižnice.
3. Samostalno upotrijebiti PowerPoint za pripremu prezentacije.
4. Napisati završno izvješće: uvod, teorijski dio, eksperimentalni dio, prikaz i rasprava rezultata, zaključci, literatura
5. Izložiti projektni zadatak i rezultate pred širim auditorijem

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. povezati temeljne elemente fizikalnih, kemijskih i bioloških mehanizama bitnih za kvalitetu i održivost ekosustava
2. povezati strucna znanja iz zaštite lokalnog i globalnog okoliša, unaprjeđenja i upravljanja okolišem te zakonodavstva vezanog uz zaštitu okoliša
3. prepoznati problem integriranom primjenom temeljnih znanosti u podrucju zaštite okoliša
4. riješiti inženjerske probleme razumijevanjem inženjerskih procesa i njihovog projektiranja
5. planirati pokuse i provedbu eksperimenata radi potvrđivanja postavljene hipoteze
6. primijeniti razlicite analiticke tehnike, analiticke i numericke metode i programske alate u rješavanju inženjerskih problema
7. optimirati cjelovite tehnologije s minimalnom kolicinom otpadnih tvari, što ukljucuje njihovo analiziranje i modeliranje, uz poštivanje strategije
zatvorenog proizvodnog ciklusa
8. primijeniti racun vjerojatnosti i statistiku na prikupljene podatke i procjenu rizika
9. razviti vlastito mišljenje o globalnim procesima i razumjeti ih
10. koristiti razlicite metode komunikacije sa znanstvenom i inženjerskom zajednicom te društvom u cjelini
11. pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu te ucinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu
12. objasniti rezultate svoga rada nestrucnjacima, strucnjacima drugih podrucja te međunarodnim partnerima
13. razviti sposobnost u upravljanju procesima i njihovom planiranju te upravljanju vremenom i planiranju vremenskih tokova
14. iskazati potrebu za daljnjim usavršavanjem
15. razviti radnu etiku i odgovornost prema normama inženjerske prakse
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Vezana uz temu projekta, , , .
  2. , Prema potrebi je daje nastavnik mentor, , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja