Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Elastomeri
Šifra: 47033
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija:
Uvod u prirodne i sintetske kaučuke. Vulkanizacija kaučuka. Upoznavanje prirodnih i sintetskih kaučuka uz osnovne karakteristike i primjenu pojedinih kaučuka. Oblikovanje, obrada i proizvodnja gume.

Izvedbeni program kolegija:
1. Vulkanizacija i vulkanizacijski sustavi
2. Guma i sintetske gume - klasifikacija
3. Prirodni kaučuk
4. Polibutadienski i poliizoprenski kaučuk
5. Stiren - butadienski kaučuk
6. Etilen-propilen i etilen-propilen-dienski kaučuk
7. Silikonski kaučuk
8. Polikloroprenski kaučuk
9. Klorobutilni kaučuk
10. Fluorirani kaučuk
11. Nitrilni kaučuk
12. Polisulfidni kaučuk
13. Oblikovanje proizvoda
14. Obrada kaučuka i proizvodnja gume
15. Degradacija i regeneracija kaučuka
Seminar:
Svojstva i primjena pojedinih vrsta guma - primjeri, prezentacija ili pisani seminarski rad na zadanu temu.

Preduvjeti za upis predmeta: Organska kemija I i II, Fizikalna kemija I i II, Prijenos tvari i energije, Sustavi jediničnih operacija, Reakcijsko inženjerstvo i kataliza, Karakterizacija materijala, Polimeri i polimerizacijski procesi.

Preduvjeti za polaganje predmeta: -

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata:
Upoznati studente s različitim vrstama kaučuka (guma). Odrediti primjenu pojedinih vrsta guma u svakodnevnom životu poznavajući njihova svojstva.

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja:
1. Prisustvovanje na 75% predavanja
2. Seminarski rad
Način izvođenja nastave:
1. Power point
2. Studeni dobivaju materijale na web stranici Fakulteta

Način provjere znanja i polaganja ispita:
Pismeni ispit. Provjera znanja kroz dva kolokvija nakon odslušanih nastavnih cjelina. Studenti koji ne ostvare potrebni broj bodova putem kolokvija ili ne pristupe kolokviju, polažu pismeni dio ispita na redovnom ispitnom roku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija: Studentska anketa

Ishodi učenja kolegija:
1. razlikovati vrste guma s obzirom na različitu strukturu
2. preporučiti način oblikovanja elastomernog proizvoda
3. procijeniti svojstva pojedine vrste kaučuka s obzirom na njegovu strukturu
4. argumentirati temperaturnu postojanost pojedine vrste guma
5. sastaviti prijedlog upotrebe pojedine vrste guma
6. preporučiti postupak regeneracije otpadnih guma

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
1. povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. povezati stručna znanja kemije i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš
3. identificirati probleme u području kemije i inženjerstva materijala
4. primijeniti znanstvene metode u rješavanju problema u području kemije i inženjerstva materijala
5. analizirati informacije iz različitih izvora
6. razviti procese proizvodnje i ispitivanja kvalitete materijala
Obvezna literatura -
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovani studenti,

obavještavam one studente koji u četvrtak, 15. veljače,  pišu ispit iz kolegija Elastomeri,

da će se ispit održati u dvorani MKV-20.

Naime, na rasporedu ispitnih rokova navedene su dvije dvorane pa javljam točno mjesto održavanja ispita.

 

Ljerka Kratofil Krehula

Poštovani studenti,

obavještavam one studente koji u petak pišu ispit iz kolegija Elastomeri, da će se ispit održati u dvorani MKV-20.

Naime, na rasporedu ispitnih rokova navedene su dvije dvorane pa javljam dvoranu u kojoj će se navedeni ispit održati.

 

Ljerka Kratofil Krehula

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

 

ovo je podsjetnik da će se drugi kolokvij iz kolegija Elastomeri održati u 

ponedjeljak, 18. prosinca 2023.

od 14:00 do 15:00,

u predavaonici u kojoj se održavaju i predavanja (Vijećnica 2, Zagrepčanka).

 

Nastavnik: Ljerka Kratofil Krehula 

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

 

ovo je podsjetnik da će se prvi kolokvij iz kolegija Elastomeri održati u 

ponedjeljak, 6. studenog 2023.

od 14:00 do 15:00,

u predavaonici u kojoj se održavaju i predavanja (Vijećnica 2, Zagrepčanka).

 

Nastavnik: Ljerka Kratofil Krehula 

Poštovane studentice,  poštovani studenti,

 

predavanja iz kolegija Elastomeri počet će u drugom tjednu nastave,

u ponedjeljak, 9. listopada 2023., 

u 14 h, u predavaonici Vijećnica 2, Zagrepčanka (ZG-V2),

tj.  prema terminu i mjestu održavanja koji su navedeni u rasporedu nastave.

 

Nastavnik: Ljerka Kratofil Krehula

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja