Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Funkcionalni polimerni materijali
Šifra: 151238
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić
prof. dr. sc. Jadranka Travaš Sejdić
izv. prof. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Okvirni sadržaj predmeta/modula:

Napredne tehnologije za funkcionalizaciju nanočestica (NP) koje će se koristiti u pripremi polimernih nanokompozita za biomedicinske primjene (biosenzori, nosioci lijekova), za membranske separacijske procese (propusnost) i nosače katalizatora (pročišćavanje otpadnih voda). Nanočestice i ovisnost fizikalnih i kemijskih svojstava o veličini i strukturi. Funkcionalizacija površine biopolimera nanočesticama, biološka kompatibilnost. Metode funkcionalizacije nanočestica.
Primjena polimerne nanotehnologije u kreiranju funkcionalnih svojstva za različite primjene: smanjenje gorivosti polimernih materijala, kofotokatalizatori za pročišćavanje otpadnih voda, ambalažni materijali za pakiranje hrane, (nano)senzori. Uloga nanočestica; metalnih oksida, modifkacija metalnih oksida, vodljivi polimeri kao fotoosjetljive aktivne tvari, nanočestice biopolimera, za poboljšanje: mehaničkih, kemijskih, barijermih i antimikrobnih svojstava, praćenje i nadzor procesa te bioprocesa. Materijali prirodnog porijekla iz obnovljivih izvora: kitozan (CS), polikaprolakton (PCL), polimliječna kiselina (PLA).
Uvod u biosenzore; vrste biosenzora; DNK senzori; senzori na osnovi enzima; imunosenzori; polimeri kao biosenzori; tehnike imobilizacije bioloških molekula; polimerni premazi kod biosenzora; elektrovodljivi polimeri kod biosenzora; modaliteti - očitanja u ECP biosenzorima i njihova primjena; konjugirani fotoluminiscentni polimeri u biosenzorima; homogeni i heterogeni senzori i njihova primjena; sol-gel i hidrogel materijali u biosenzorima; razvoj i suvremena primjena.

Opis metoda provođenja nastave:
Predavanja, izrada seminarskog rada i prezentacija.
Opis način izvršavanja obaveza: pismeni, usmeni ispit

Ishodi učenja na razini kolegija:
1. Povezati znanja iz područja sinteze polimera, sinteze i pripreme polimernih nano(kompozita) te prerade polimera s primjenom materijala s obzirom na ciljano funkcijsko svojstvo.
2. Procijeniti biokompatibilnost te zdravstvenu ispravnost funkcionalnih polimernih materijala te njihov utjecaj na okoliš.
3. Vrednovati teorijska i eksperimentalna istraživanja iz područja višefaznih polimernih sustava.
4. Ocijeniti termodinamičku kompatibilnost komponenata u sustavu, mehanizme sinteze kao i mehanizme funkcijskog djelovanja.
5. Ocijeniti odgovarajuće tehnike karakterizacije za vrednovanje funkcijskog, ali i ostalih svojstava materijala.
6. Odabrati odgovarajući eksperimentalni postupak pripreme polimernih materijala funkcijskih svojstava.

Ishodi učenja na razini programa:
1. Sistematizirati znanja, vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.
3. Osmisliti realni istraživački proces u svim njegovim stručnim, odnosno znanstvenim aspektima.
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti