Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Integrirani kemijski sustavi I
Šifra: 63423
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Steinberg
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija
Usvajanje osnovnih pojmova vezanih uz funkcije, izvedbe i primjene nano i mikro integriranih kemijskih sustava (IKS) u kontekstu multidisciplinarnih područja moderne znanosti i tehnologije. Primjenom sustavnog pristupa u analizi i sintezi takvih sustava omogućiti studentima primjenu već stečenih znanja iz bliskih područja i usvajanje novih, koristeći stvarne primjere integriranih kemijskih sustava u području visokih tehnologija (npr. DNA čipovi, organske solarne ćelije, mikrofluidički dijagnostički čipovi).

Izvedbeni program kolegija
1. Uvod u kolegij: pojam integrirani kemijski sustavi
2. Primjeri integriranih kemijskih sustava: glukozni biosenzor, organska solarna ćelija, organska svjetleća dioda, Lab on a chip sustavi: kemijska funkcija, izvedba, primjena
3. Integrirani kemijski analitički sustavi (IKAS): primjer: kemijski senzori i biosenzori
4. Gradivni blokovi i tehnike slaganja IKSa I dio
Funkcionalni materijali: primjeri
5. Gradivni blokovi i tehnike slaganja IKSa II dio
Samo-slaganje molekula i materijala
6. Gradivni blokovi i tehnike slaganje IKSa III dio
Tehnologije mikrosustava
7. Gradivni blokovi i tehnike slaganja IKSa IV dio
Metode kemijske nano i mikro funkcionalizacije IKS-a
8. Uvod u mikrofluidiku (razvojna tehnologija za IKAS)
9. Minijaturizacija analitičkih sustava (Lab on a chip)
10. Integrirani kemijski analitčki sustavi (IKAS)
11.Integrirani kemijski sintetski sustavi (mikroreaktori)
Mikrofluidička kemijska sinteza (Plant on a chip)
12. Studentske prezentacije: Seminarski radovi
13. Studentske prezentacije: Seminarski radovi
14. Završno ponavljanje i priprema za ispit
15. Završni ispit

Preduvjeti za upis predmeta -

Preduvjeti za polaganje predmeta -

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata
Opće: timski i samostalni istraživački rad, vještine predstavljanja rezultata rada
Specifične: razumijevanje i uloga kemije u razvoju integriranih mikro i nano kemijskih sustava, sinteza znanja iz različitih područja kemije i srodnih područja, razvijanje sustavnog pristupa rješavanju problema, usvajanje moderne terminologije praćenjem predavanja (odabrani dijelovi) i literature na engleskom jeziku

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja
Obavezno prisustvovanje predavanjima i seminarima; redovito predavanje domaćih zadaća (usmeno i pismeno); obavezno čitanje zadane literature (rasprava na seminarima); prezentacija seminarskog zadatka

Način izvođenja nastave
Predavanja, seminari, studentske prezentacije domaćih zadaća i seminarskih zadataka, rasprave
Način provjere znanja i polaganja ispita Kontinuirano praćenja i bodovanje rada studenata:
Domaće zadaće, kvizovi, seminarski rad, završni test.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija
Studentska anketa
Ishodi učenja kolegija
1. prepoznati važnost i primjenu znanja iz područja primijenjene kemije u razvoju nano i mikro integriranih kemijskih sustava
2. razumijeti multidisciplinarnost i primjeniti sustavni pristup u razvoju i primjeni integriranih kemijskih sustava
3. primjeniti znanja iz područja nanotehnologije i nanokemije u analizi postojećih integriranih sustava i predlagati nove sustave zadanih funkcija za određene namjene
4. pretraživati i analizirati znanstvene publikacije na engleskom jeziku i sažeto i kritički ih prezentirati stručnoj publici, samostalno i u timu
5. definirati funkcije, izvedbe i primjene nano i mikro integriranih kemijskih sustava (IKS) u kontekstu multidisciplinarnih područja moderne znanosti i tehnologije
6. identificirati osnovne dijelove konkretnih integriranih kemijskih sustava (hijerarhijski pristup) i analizirati njihovu kemijsku funkciju, izvedbu i područje primjene
7. objasniti ulogu i posljedice koncepta minijaturizacije i primjenu tehnologija mikrosustava u razvoju integriranih kemijskih sustava
8. osmisliti integrirani kemijski sustav zadane funkcije koristeći odabrane gradivne blokove (od molekula do funkcionalnih nanostruktura) i definirati odgovarajuće kemijsko fizikalne interakcije
9. procijeniti potencijal predloženog koncepta integriranog kemijskog sustava za realnu primjenu u kontekstu dostupnih znanstveno istraživačkih spoznaja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. primijeniti složenija kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena na preddiplomskom studiju
2. primijeniti ideje u okviru znanstveno-istraživačkog rada
3. povezati osnovne činjenice, koncepte, kemijske principe i teorije vezane uz napredna područja kemije i kemijskih tehnologija
4. integrirati znanje potrebno za obradu složenih ideja
5. kreirati mišljenja na temelju nekompletnih ili ograničenih informacija
6. planirati projekte
7. pokazati sposobnost samostalnog rada uz minimalno mentorstvo
8. objasniti znanstvene ili tehničke zamisli, podatke i zaključke, uz korištenje prikladnih obrazloženja, u stručnom ili općem okruženju, pismeno ili usmeno
9. razviti interakciju sa znanstvenicima iz drugih disciplina i sudjelovati u multidisciplinarnim timovima

Obvezna literatura
1. Allen J. Bard, Integrated Chemical Systems: A Chemical Approach to Nanotechnology, John Wiley & Sons Ltd., New York, 1994.
2. G. A. Ozin, A. C. Arsenault, Nanochemistry: A Chemical Approach to Nanomaterials, RSC, Cambridge, 2005.
3. A. Rios, A. Escarpa, B. Simonet, Miniaturization of Analytical Systems: Principles, Design and Applications, Wiley, Chichester, 2009.
4. F. A. Gomez (Editor), Biological Applications of Microfluidics, John Wiley & Sons, New Jersey, 2008.
Dodatna literatura:
1. M. Wilson, K. Kannangara, G. Smith, M. Simmons, B. Raguse, Nanotechnology: Basic Science and Emerging Technologies, Chapman & Hall, CRC, Boca Raton, 2002
2. T. R. Hsu, MEMS & Microsystems, Design and Manufacture, McGraw-Hill, New York, 2002.
3. S. E. Lyshevski, Nano-and Micro-Electromechanical Systems: Fundamentals of Nano-and Microengineering, CRC Press, Boca Raton, 2005.
4. N. Hall (Editor), The New Chemistry, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , 1. Allen J. Bard, Integrated Chemical Systems: A Chemical Approach to Nanotechnology, John Wiley & Sons Ltd., New York, 1994.
  2. G. A. Ozin, A. C. Arsenault, Nanochemistry: A Chemical Approach to Nanomaterials, RSC, Cambridge, 2005.
  3. A. Rios, A. Escarpa, B. Simonet, Miniaturization of Analytical Systems: Principles, Design and Applications, Wiley, Chichester, 2009.
  4. F. A. Gomez (Editor), Biological Applications of Microfluidics, John Wiley & Sons, New Jersey, 2008., , , .
 2. , 1. M. Wilson, K. Kannangara, G. Smith, M. Simmons, B. Raguse, Nanotechnology: Basic Science and Emerging Technologies, Chapman & Hall, CRC, Boca Raton, 2002
  2. T. R. Hsu, MEMS & Microsystems, Design and Manufacture, McGraw-Hill, New York, 2002.
  3. S. E. Lyshevski, Nano-and Micro-Electromechanical Systems: Fundamentals of Nano-and Microengineering, CRC Press, Boca Raton, 2005.
  4. N. Hall (Editor), The New Chemistry, Cambridge University Press, Cambridge, 2000., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemija okoliša
Obavezni predmet - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Obavezni predmet - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
Obavijesti
Uvodno predavanje IKS 2024

Uvodno predavanje će se održati u utorak, 27. 2. 2024.  prema rasporedu (14 h, predavaonica MKM-19). 

Prije susreta uključite se u IKS 2024 grupu na MS Teams platformi preko poveznice.

 

Drage studentice i studenti,

nastava kolegija IKS održavat će se putem MS Teams platforme. Sve detaljne upute dobit ćete na uvodnom predavanju u ponedjeljak 8. ožujka s početkom u 14.00 h. 

Prije toga biste se trebali uključiti u našu IKS grupu na MS Teams aplikaciji preko poveznice i slijediti sve upute koje ćemo vam ondje objavljivati. Molim da se prijavite najkasnije do 12 h u srijedu (sutra). 

Veselim se novom pristupu našem druženju.  Iako je jasno da se direktni kontakt teško može nadomjestiti - barem još neko vrijeme nećemo moći imati kontaktnu nastavu - virtualno i digitalno okruženje također ima svojih  prednosti, pa će biti prostora za inovativne i kreativne oblike naše suradnje!

Lijep pozdrav do ponedjeljka,

Ivana Murković Steinberg

Objavljeni su rezultati kontinuirane provjere znanja za kolegij i odgovarajuće ocjene koje će vam biti upisane za rok 10. lipnja, odnosno za sljedeći rok 19. lipnja ako niste stigli danas prijaviti ispit.

Javite mi se molim preko Teamsa ako imate komentara ili pitanja.

Hvala vam na suradnji na kolegiju u ovogodišnjim neobičnim uvjetima. I na kraju,  želim nam svima sljedeće godine  manje nastave na daljinu, a više druženja u predavaonicama i laboratorijima!

Za sve koji imaju problem s pristupom prosljeđujem upute koje je sastavila kolegica Lenac - hvala!

 

Poveznica za pristup Microsoft Teams aplikaciji za kolegij IKS poslana vam je preko Merlina. Ako imate problem s pristupom javite mi se na email. 

Kad uspostavimo Team IKS bit će nam olakšana komunikacija i konzultacije u vezi sa seminarskim radovima i ostalim aktivnostima, pa molim da se što prije uključite.

 

Nadam se da ste uspješno preuzeli i proučili upute za seminarske radove. Radove trebati izraditi samostalno (ove godine ipak nema grupnih seminarskih radova kako je na početku planirano),  a za  dodatna pojašnjenja organizirat ćemo konzultacije i ostalu komunikaciju putem Microsoft Teams aplikacije.  Uskoro ćete dobiti upute za  uključivanje u IKS Team i raspored aktivnosti.

Rok za predaju seminarskih radova je četvrtak 28. svibnja, a završno online druženje-kolokvij planirano je za četvrtak 4. lipnja.  Do tada ćemo organizirati i nekoliko probnih susreta.

U mapi Lecture 6 nalaze se materijali za predavanje Tehnologije mikrosustava

 

Objavljen je raspored publikacija za seminarske radove i upute za njihovu izradu. Molim vas da proučite upute i javite mi se emailom ako su potrebna dodatna pojašnjenja. Raspored ostalih aktivnosti uključujući i termine za konzultacije te rokovi za predaju radova bit će objavljeni u četvrtak.

Predavanje Samo-slaganje molekula i...

Poslušajte predavanje Samo-slaganje molekula i materijala (I i II dio) u repozitoriju, Lecture 5. U mapi je  i pdf cijele prezentacije.  Pogledajte video materijale i javite se ako imate pitanja ili komentara. 

Do kraja tjedna definirat ću vaše seminarske zadatke i poslati upute za njihovu izradu.

 

U repozitoriju su dodatni materijali vezani uz DSSC i ostale vrste  fotonaponskih članaka. Proučite ih i pogledajte zanimljiva predavanja. Ovoga puta nema dodatnih pitanja i zadaća za predaju. 

U repozitoriju se nalaze upute za pripremu izvještaja S4 koje je potrebno učitati u mapu do četvrtka, 30. travnja do 15 h. U uputama se nalaze i dodatna pitanja i literatura u kojoj ćete pronaći odgovore. Javite se se ako je potrebno nešto pojasniti ili prodiskutirati. 

U repozitoriju su objavljeni komentari i dodatna pojašnjenja vezana uz prošireni laboratorijski izvještaj S1 Sinteza kvantnih točaka. 

U repozitoriju se nalaze upute za pripremu izvještaja S3 koje je potrebno učitati u mapu do četvrtka, 23. travnja do 15 h. U uputama se nalaze i dodatna pitanja i literatura u kojoj ćete pronaći odgovore. Javite se se ako je potrebno nešto pojasniti ili prodiskutirati. 

Osnovna preporuka Svjetske zdravstvene organizacije za zaustavljanje širanja epidemije temelji se na učinkovitom testiranju, izolaciji zaraženih osoba i praćenju njihovih kontakata. U Hrvatskoj se ovaj pristup učinkovito provodi, što je za sada, u usporedbi s drugim državama, pokazalo izuzetno dobre rezultate u pogledu kontrole epidemije.

No, širenje virusa se u nekim zemljama prebrzo odvija i jednostavno praćenje kontakata nije učinkovito. Alternativu pruža primjena mobilne aplikacije koja bi, u slučaju pozitivnog rezultata testa, odmah o tome obavijestila sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom te bi se mjere izolacije provodile u ograničenom opsegu. Na taj bi se način mogle izbjeći masovne mjere zabrane društvenih kontakata i njihove štetne posljedice za društvo. Više o potencijalnoj učinkovitosti ovog pristupa i njegovim etičkim izazovima pročitajte u članku Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing (https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/09/science.abb6936).

Upute za laboratorijski izvještaj...

U repozitoriju se nalaze upute za pripremu izvješća  S2 koje je potrebno učitati u mapu do četvrtka, 16. travnja do 15 h. U uputama se nalaze i dodatna pitanja i literatura u kojoj ćete pronaći odgovore. Javite se se ako je potrebno nešto pojasniti ili prodiskutirati.  

COVID-19 dijagnostika - NOVOSTI

Ubrzo nakon identifikacije virusa COVID-19 u siječnju 2020. razvijen je WHO protokol za njegovo testiranje  prema kojem se u cijelom svijetu u centraliziranim dijagnostičkim laboratorijima provode testiranja. Protokol testa je relativno složen i skup te se i dalje ubrzano traga za dovoljno pouzdanom i bržim  testovima u PoC  (Point of Care) formatu. Odlični izvori informacija za praćenje razvoja dijagnostike COVID-19 su  Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) i  Saw Swee Hock School of Public Health.

U vašim dosadašnjim zadaćama i dodatnim istraživanjima upoznali ste detaljno dvije vrste PoC  testova: Abbott ID NOW COVID-19 test  koji detektira prisutnost virusa u uzorku primjenjujući izotermalnu amplifikacije nukleinskih kiselina (PCR test)  i  imunotest tvrtke BioMedomics temeljen na interakciji antigen-anitijelo koji detektira prisutnost antitijela na COVID-19 virus prisutan u pacijentovoj krvi/serumu.

Vaša analiza testova i istraživanje ovog područja događa se u vrijeme kada se ujedinjuje i  mobilizira kompletna svjetska znanstveno-istraživačka zajednica u potrazi za COVID-19 dijagnostikom, cjepivom i liječenjem. Zanimljiv članak s pregledom i analizom svjetske COVID-19 dijagnostičke scene Fast, portable tests come online to curb coronavirus pandemic objavljen prije desetak dana u  časopisu Nature Biotechnology, uključuje testove koje ste i vi razmatrali.

U članku ćete primijetiti da se spominju dva pristupa razvoju imunotestova.  Jedan pristup vam je već poznat (primjer BioMedomics testa) , a drugi  možete proučiti na primjeru tvrtke Sona Nanotech (Halifax, Nova Scotia) ili na primjeru istraživanja An-Suei Yang i grupe s Genomics Research Center, Academia Sinica, Taipei, Taiwan.

Za one koje zanima ovo područje, predlažem mali zadatak. Pokušajte definirati razlike u testovima (oba su imunotestovi, ali analit im nije isti!) te opišite način na koji se razvijaju, definirajte najveće izazove u njihovom razvoju i istražite ostale tvtke ili akademske grupe koje se njima bave. Slobodno mi se javite ako treba dodatno nešto pojasniti ili prodiskutirati, a rezultate svojih istraživanja učitajte u mapu Homework Uploads 2020/COVID-19 diagnostics/Tests–Comparison. Ovo je samo prijedlog, zadaća nije obavezna.  

 

Drage studentice i studenti,

nakon tri tjedna nastave na daljinu vrlo je izvjesno da ćemo se virtualno družiti i dalje, možda i do kraja semestra.  Kako bi nam svima bilo lakše pratiti virtualnu nastavu i ostale aktivnosti na kolegiju izradila sam novi prilagođeni plan nastave, za sada do 30. travnja. U tom periodu bavit ćemo se najviše virtualnim laboratorijem i vašim izvješćima, a pratit ćemo kontinuirano i novosti u području dijagnostike COVID-19 virusa.

Nakon toga uslijedit će blok predavanja i manjih zadaća vezanih uz obrađivanu problematiku te dodjela i izrada seminarskih radova uz konzultacije. U zadnjem tjednu nastave planiran je završni kolokvij, koji ćemo, ako se do tada ne vratimo u naše predavaonice, organizirati virtualno. 

Vrednovanje i ocjenjivanje vašeg rada obavljat će se prema prilagođenj ispitnoj shemi kontinuirane provjere, u kojoj su zadržane gotovo sve aktivnosti s nešto izmijenjenim bodovima.

Vjerujem da se polako snalazite u novim uvjetima rada, kao i mi nastavnici. Vidim po vašim aktivnostima i istraživačkom duhu da vam motivacije ne manjka i sigurna sam da ćemo zajednički ostvariti sve ishode učenja kolegija (ali dodati sigurno i neke nove, silom prilika!).

Za sada, glavna platforma za našu komunikaciju i dalje ostaje ova stranica kolegija, obavijesti i email poruke koje mi slobodno šaljite s pitanjima, sugestijama, komentarima...

Do sljedećeg virtualnog susreta lijep pozdrav i čuvajte se!

Ivana Murković Steinberg

p.s.

Primijetit ćete u planu da je rok za predaju laboratorijskog izvješća S1 pomaknut na utorak, 14. travnja.

 

 

Upute za laboratorijski izvještaj...

U repozitoriju se nalaze upute za pripremu proširenog laboratorijskog izvješća za S1  koje je potrebno učitati u mapu do četvrtka, 9. travnja do 15 h. U uputama se nalaze i dodatna pitanja i literatura u kojoj ćete pronaći odgovore. Javite se se ako je potrebno nešto pojasniti ili prodiskutirati.  

U virtualnom laboratoriju planiramo odraditi četiri vježbe u kojima ćete se upoznati s primjerima jednostavnih integriranih kemijskih sustava, pripadajućim funkcionalnim materijalima, pojednostavljenim tehnikama izrade i područjima njihove primjene.  Nakon obrađenih cjelina predat ćete izvješća prema zadanom formatu.

 

Obradit ćemo sljedeće sustave korištenjem video materijala koje su razvili kolege sa University of Wisconsin-Madison, Materials Research Science and Engineering Center on Structured Interfaces:

S1  Synthesis of Cadmium Sulfide Nanoparticles

S2  Electrochromic Prussian Blue Thin Films

S3  An Organic Light Emitting Diode

S4  Titanium Dioxide Raspberry Solar Cell

 

Započinjemo s vježbama S1 i S2.  Do petka 3. travnja, potrebno je pogledati vježbe i pripadajući opis te proučiti priloženi članak (linkovi). Nakon toga ćete dobiti detaljnije upute za sastavljanje izvješća. Slobodno se javite ako imate pitanja ili problema s pristupom materijalima. 

Praćenjem teme dijagnostike COVID-19 virusa možda se uočili važnost procesa odobravanja primjene medicinskih uređaja, koje u različitim državama obavljanju različita regulatorna tijela.  

U pandemijskim situacijama poput sadašnje, dugotrajno ispitivanje medicinskih uređaja potrebno za dobivanje odobrenja regulatorne agencije onemogućuje njihovu brzu primjenu, a time se prednosti rane dijagnostike ne mogu iskoristiti za kontrolu i prevenciju širenja zaraze (uočili ste ovu problematiku u prošloj zadaći!). Stoga, u ovom posebnom slučaju,  FDA omogućuje  tzv. autorizaciju testa za hitnu primjenu (emergency use authorization EUA) čime  se test može koristiti pod određenim, točno definiranim uvjetima.

 

Postupci odobravanje novih lijekova i medicinskih uređaja za primjenu strogo su regulirani i imaju zadatak osigurati inovativnim proizvodima izlazak na tržište (često kao rezultat znanstvenih istraživanja i razvoja), dok u isto vrijeme trebaju osigurati zaštitu i dobrobit pacijenata koji će se njima koristiti. 

više

COVID-19 dijagnostika - NOVOSTI

U uvjetima pandemije razvoj dijagnostičkih alata za detekciju COVID-19 virusa napreduje vrlo brzo.

Tvrtka Abbott poznata vam je po i-STAT PoC platformi za analizu elektrolita i metabolita u krvi koju smo detaljno obradili na kolegiju.

Prije tri dana Abbott objavljuje da je američka regulatorna agencija FDA (U.S. Food and Drug Administration) autorizirao za hitnu primjenu njihov najnoviji molekularni test za COVID-19,  Abbott ID NOW COVID-19 test.  Novi COVID-19 test namijenjen je za primjenu na već postojećoj Abbott platformi za molekularno testiranje virusa, ID NOWTM platformi temeljenoj na tehnologiji izotermalne amplifikacije nukleinskih kiselina.

 

U članku koji ste obradili za zadaću upoznali ste se s testom tvrtke BioMedomics i naučili puno dijagnostici virusa. Bilo bi zanimljivo napraviti komparativnu analizu ta dva testa, odnosno definirati osnovne značajke Abbottovog i BioMedomics sustava (npr. format (veličina) i vrsta molekulskog testa, vrsta i volumenu uzorka za analizu, osjetljivost, specifičnost, trajanje testa, pouzdanosti rezultata, zahtjevi za instrumentacijom, odobrenje za dijagnostičku primjenu, cijena etc.) i prikazati ih usporedno u tablici. S obzirom da se radi o potpuno novim sustavima, poseban izazov će vam predstavljati pronalaženje informacija, a motiv za takvo istraživanje u današnje vrijeme neće vam biti teško naći – između ostalog, vrlo je vjerojatno da nitko do sada to nije napravio! Slobodno udružite snage u timski rad, podijelite zadatke i napravite zajednički pregled. Ovo je samo prijedlog, zadaća nije obavezna. Ako se ipak odlučite baviti ovom problematikom, rezultate analize učitajte u mapu Homework Uploads 2020/COVID-19 diagnostics/Tests–Comparison. Na raspolaganju sam za sva dodatna pitanja i sugestije.

 

Kontinuirana provjera znanja izvodit će se u modificiranom obliku, tako da će parcijalni ispit znanja (test) predviđen za sljedeći tjedan biti zamijenjen zadaćama (do sada ste imali dvije dodatne zadaće COVID -19 diagnostics i Functional materials). 

U mapi Lecture 4 postavljena je prezentacija  Gradivni blokovi i tehnike slaganja I dio (Funkcionalni materijali - odabrani primjeri). 

Molim vas da prezentaciju proučite i ponovite osnovne pojmove vezane uz strukturu-svojstvo-funkciju odabranih primjera funkcionalnih materijala koje ćemo susretati u različitim IKS-im kao gradivne blokove. 

U materijalima imate i predložak za novu zadaću vezanu uz predavanje, koje je potrebno predati do utorka do 15 h.  Za to je potrebno proučiti odabrane zadaće Z3 (odabrane su jer su dobro i jasno napisane!) i nadopuniti tablicu u predlošku. Ako bude nejasnoća slobodne me kontaktiraje. 

Do novog susreta sljedeći tjedan lijep pozdrav,

Ivana Murković Steinberg

 

Drage kolegice i kolege,

Nakon prve izvanredne situacije u izvođenju nastave na daljinu koju smo uspješno počeli savladavati (svi ste uspješno predali zadaće Z3, hvala!), dogodio nam se još jedan izazov - potres u Zagrebu. Nadam se da ste vi i vaši bližnji svi dobro. 

Svi ste predali zadaće o dijagnostici COVID-19 virusa što znači da smo svi i dalje u  mogućnosti studirati na daljinu. To je jako dobra vijest! Isto tako vidim da ste puno naučili i proučili literaturu za ovu zadaću. Pohvale svima koji su se dodatno potrudili. Naravno, ove dodatne zadaće vrednovat će se u krajnjem uspjehu na kolegiju i zamijenit će neke od planiranih testova.

 

COVID-19 dijagnostika i IKS

 

U časopisu Micromachines je prije par dana objavljen članak (Opinion):

2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19): Paving the Road for Rapid Detection and Point-of-Care Diagnostics

 https://www.mdpi.com/2072-666X/11/3/306.

Tema članka usko je  vezana uz trenutnu izvanrednu situaciju u svijetu, ali i uz našu struku i kolegij IKS. Stoga sam je izabrala za početak našeg virtualnog druženja. Redovito gradivo kolegija započet ćemo obrađivati sljedeći tjedan.

Molila bih vas da proučite članak i ostale izvore po potrebi, odgovorite na sljedeća pitanja (ne zaboravite citirati dodatne izvore ako ih budete koristili) i svoje odgovore učitate u mapu Homework Uploads 2020/COVID-19 diagnostics do četvrtka 26. ožujka. Ako imate pitanja/sugestija slobodno me kontaktirajte na imurkov@fkit.hr

 

Drage kolegice i kolege,

u novonastalim uvjetima obustave izravne nastave kolegij IKS održavat će se na daljinu putem mrežne stranice.  Prilagođeni plan i program predavanja, seminara i virtualnog laboratorija, uključujući raspored predaje zadaća i/ili seminara, bit će objavljen uskoro. Do tada savjetujem vam da pročitate i prostudirate materijale dostupne u mapama. Zahvaljujem na poslanim zadaćama Z3.

Pratite obavijesti i čuvajte se!

Lijep pozdrav,

Ivana Murković Steinberg

U repozitoriju, mapa Lecture 4, objavljene su upute za zadaću Z3 koju treba predati (u mapu Z3, Homework uploads) do utorka,  17. ožujka u 12 h.  

U repozitoriju je objavljen sadržaj i struktura kolegija, plan izvođenja nastave i popis analita/ključnih riječi za zadaće Z1, Z2 i Z3. 

U mapama Lecture 1&2 i Lecture 3 objavljeni su sažetci predavanja (handouts), materijali/literatura uz predavanja te upute za zadaće Z1 i Z2. 

Zadaću Z1 treba učitati u mapu Z1 na stranici Homework Uploads 2020 (ime datoteke u formatu: Prezime Z1.pdf) do utorka 10. ožujka, a zadaću Z2 do četvrtka 12. ožujka do 12 h. 

Na sljedećem susretu, u četvrtak 12. ožujka, raspravit ćemo zadaće i nastaviti prema planu predavanja.

 

 

 

 

Nastava iz kolegija Integrirani kemijski sustavi  započinje prema rasporedu, u utorak, 3. ožujka 2020.  u 14 h u predavaonici  MKM 20. 

Ispit pred povjerenstvom,  JMBAG 0119008550 *(P), održat će se u srijedu, 3. srpnja u 12:30 h.

Pismeni ispit će se održati 9 - 11 sati u dvorani MKV-19. 

Na poveznici je popis ukupnih bodova prikupljenih na kolegiju i konačne ocjene:

Ocjene IKS 2019

Studenti  koji nisu prijavili zadnji ispitni rok neka prijave idući (27.6.) za upis ocjene.

U četvrtak 16.4. u redovitom terminu predavanja će se održati ponovljeni test 1 za one studente koji ga iz opravdanih razloga nisu pisali. Preostali studenti taj dan nemaju nastavu. 

Nastava (priprema za seminare) je u utorak 14.5. (MKM-20 u 14 h) obavezna samo za studente koji imaju seminarska izlaganja S11-S16. 

30. 4. nema nastave iz Integriranih kemijskih sustava. Studenti koji imaju seminarska izlaganja S7, S8, S9 S10 mogu se javiti Petru Kassalu i doći u Zavod za opću i anorgansku kemiju u terminu predavanja (14 h) ili u neko drugo vrijeme 30.4., uz prethodnu najavu na pkassal@fkit.hr. 

Nastava (konzultacije - pripreme za seminare) je danas obavezna samo za studente koji imaju seminarska izlaganja S5 i S6.  Studenti se trebaju javiti Petru Kassalu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, u terminu predavanja (14 h) ili u nekom drugom terminu uz prethodnu najavu.

Test 1 iz kolegija će se održati danas, 9.4.2019. u 14.00 sati, iznimno u predavaoni MKV-20.

U mapi Virtualni laboratorij nalaze se materijali (handouts) za vježbe koje ćemo obrađivati u četvrtak, 21. 03. (Lab 1 i Lab 2) i utorak 26. 03. (Lab 3 i Lab 4).

Dr. sc. Petar Kassal će u četvrtak 7. ožujka u okviru nastave kolegija IKS održati nastupno predavanje pod naslovom:

Ion-selektivni senzori kao integrirani nanosustavi

Početak predavanja je u 14 h, u predavaonici MKV-19. 

Objavljen je popis analita za zadaću Z1.

Rok za predaju zadaće (upload u mapu Z1) je četvrtak, 7. 3. do 12 h

 

Nastava iz kolegija Integrirani kemijski sustavi  započinje prema rasporedu, u utorak, 5. ožujka 2019.  u 14 h u predavaonici  MKM 20. 

JMBAG ocjena
0125149671 nedovoljan (1)
0119008550 nedovoljan (1)
0125154764 dobar (3)

Pismeni ispit će se održati 15. veljače u dvorani MKV-19 s početkom u 9h.

 

JMBAG: 0125154764    Ocjena: nedovoljan (1) 

 

JMBAG 0119008550  nedovoljan (1)

Upis ocjena iz kolegija održat će se u utorak, 26. lipnja. Indekse ostavljene u referadi do 12 sati možete najranije podići isti dan poslije 13 sati. 

Objavljeni su rezultati završnog testa i konačne ocjene

Studenti koji nisu pristupili završnom testu mogu pristupiti ponovljenom testu (maksimalan broj bodova = 20), 13. lipnja 2018. u 9 sati u MKV-19, uz prethodnu najavu na pkassal@fkit.hr.

Studenti koji su ostvarili pozitivnu ocjenu trebaju prijaviti ispitni rok 13.6. Upis ocjena obavit će se kasnije, u dogovoru s predmetnim nastavnikom.

Završni test će se održati u utorak, 5. lipnja od 14-16, u dvije predavaone (MKM-20 i P2KM-19), prema priloženom rasporedu.

Materijali za ponavljanje dostupni su u repozitoriju.

Molim vas da u mapu Seminar 2018 (Homework uploads) uneste sažetke vaših pojedinačnih seminarskih prezentacija (seminari S5 do S16). Svaki doprinos treba imati oko 3 stranice teksta sa slikama.  Molim da posebno pripazite na citiranje izvornih radova koje ste koristili. Hvala!

U repozotoriju je objavljen popis zadaća Z1 i Z2 koji ste dobili i na predavanju prošli tjedan. Zadaća Z1 treba biti predana najkasnije  sat vremena prije sutrašnjeg termina seminara (do 13 h).  Za pitanja vezana uz kolegij obratite se asistentici Mariji Sigurnjak (marijas@fkit.hr).

 

Indekse ostavljene u referadi za upis ocjena tijekom ovog tjedna do 12 sati najranije možete podići isti dan poslije 14 sati. 

Objavljeni su rezultati kontinuirane provjere znanja iz kolegija Integrirani kemijski sustavi. Svi studenti su stekli pravo na potpis i navedenu ocjenu. Molim vas da prije upisa ocjene prijavite ispitni rok, 19. lipnja. Datum upisa ocjena bit će objavljen naknadno. 

Podsjećam vas da je u mapu Homework Uploads  potrebno unijeti sažetke seminarskih prezentacija u objedinjenom obliku (seminari S5 do S16). Svaki pojedinačni doprinos u sažetku treba imati navedeno ime autora i do 3 stranice teksta sa slikama (po autoru). Molim da posebno pripazite na citiranje izvornih radova koje ste koristili. Hvala!

 

Ispit pred povjerenstvom za studenticu Ines Bašić održat će se u petak, 21. travnja 2017. u 8:30 h na ZOAK-u.

Materijali za virtualni laboratorij u četvrtak (Lab 1 i Lab 2) nalaze se u mapi Virtual Lab Handouts.

U mapi Handouts nalaze se i materijali za predavanje 5,  Samo-slaganje molekula i (nano)materijala.

Prezentacije virtualnih laboratorija je potrebno učitati u mape Lab1 i Lab 2 najkasnije do četvrtka u 9 h. 

Molim da zadaće Z3 učitate u mapu Z3, a za Virtualni laboratorij je potrebno proučiti upute i pogledati zadanu vježbu (S1, S2, S3 ili S4). 

U mapi Handouts postavljeni su materijali za sutrašnje predavanje (Seminar i-STAT i Lecture 4). 

Materijali za predavanje/seminar su objavljeni u repozitoriju u mapi Handouts (Lecture1&2, Lecture 3, Seminar Glucose Biosensor). U mapi Lecture 1&2 se nalaze materijali koje bi trebalo pročitati prije predavanja u četvrtak. U mapi se nalazi i opis zadaće Z1, koju ćemo obraditi na seminaru. 

Uvodno predavanje iz kolegija   Integrirani kemijski sustavi   održat će se prema rasporedu, u četvrtak, 2. ožujka 2017.  s početkom u 13 h u predavaonici  MKM 19.

Rezultat pismenog ispita: 

Ines Bašić      37/100  nedovoljan (1)

Uvid u pismeni ispit održat će se u petak, 24. veljače u 10 sati.

Ines Bašić                17/100                       nedovoljan (1) 

Mirela Volf             nije pristupila         nedovoljan (1)

Pismeni ispit iz Integriranih kemijskih sustava održat će se 16. rujna 2016. u 9 sati  u MKV 20.

Ljubica Nikolaš - dovoljan (2).

Možete doći na upis ocjene u četvrtak 15.9.2016. u 11 sati ili ostaviti indeks u referadi.

Pismeni ispit iz Integriranih kemijskih sustava održat će se 09. rujna 2016. u 9 sati  u MKV 20.

Na ispitnom roku 13. 07. 2016. ostvareni su sljedeći rezultati:

 

Ines Bašić                       5/100    nedovoljan (1)

Ljubica Nikolaš         10/100    nedovoljan (1)

Pismeni ispit iz Integriranih kemijskih sustava održat će se 13. srpnja 2016. u 9 sati  u MKV 19.

Rezultati ispita  (rok 29. lipnja 2016.): 

 

Ljubica Nikolaš - nije pristupla

Mia Plenča  - dovoljan (2)

Doc. dr. sc. Ivana Steinberg

Pismeni ispit iz Integriranih kemijskih sustava održat će se 29. lipnja 2016. u 9 sati  u MKV 19.

Objavljeni su rezultati ispita. Indekse za upis ocjena možete ostaviti sutra (petak) u referadi i podići ih isti dan nakon 13 sati. 

Pismeni ispit iz Integriranih kemijskih sustava održat će se 15. lipnja 2016. u 9 sati  u MKV 19.

Uvid  u završni test bit će moguć u petak 10. lipnja 2016. od 12 do 13 sati u Zavodu za opću i anogansku kemiju.

Objavljeni su rezultati završnog testa i ocjene postignute kontinuiranom provjerom znanja. Svi studenti su stekli pravo na potpis i izlazak na pismeni ispit. 

 

U mapi Handouts nalaze se materijali za predavanja  P8, P9 i P10 (28. 04. 2016).

U mapi Handouts nalaze se materijali za Predavanja 1, 2 i 3 koja ćemo koristiti 10. ožujka (sutra!). 

Uvodno predavanje iz kolegija   Integrirani kemijski sustavi   održat će se prema rasporedu, u četvrtak, 25. velječe 2016.  s početkom u 13 h u predavaonici  MKM 19.

Završni test će se održati u MKM 19, 10-12 sati u ponedjeljak 8. lipnja (potrebni kalkulatori!).

Materijale za Z1 možete potražiti i u  člancima The Journal of Biological Chemistry  http://www.jbc.org/content/by/year(napomena: pretraživati možete  po ključnim riječima i godištima). 

Studying and living in Croatia from a perspective of an undergraduate student from Singapore ... Thanks Camille !

 

(page  20/21,  AMACIZ glasnik  49)

http://www.amaciz.hr/akademski_zbor/novosti/novi-broj-glasnika/

 

 

Uvodno predavanje iz kolegija   Integrirani kemijski sustavi   održat će se u četvrtak, 8. ožujka 2018.  s početkom u 14 h u predavaonici  MKV-19.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.