Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Inženjerstvo okoliša i upravljanje
Šifra: 47108
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić
prof. dr. sc. Hrvoje Kušić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s problematikom inženjerstva okoliša i upravljanja u svrhu iznalaženja održivih tehnologija.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan: Uvod. Područja inženjerstva okoliša.
Seminar: Studenti u grupama sami obrađuju teme seminarskih zadataka zadanih od strane predmetnih nastavnika i asistenata prilikom čega se upoznaju sa problematikom inženjerstva okoliša i upravljanja u svrhu iznalaženja održivih tehnologija.
2. tjedan: Inženjerska analiza kao alat pri rješavanju problema u okolišu.
3. tjedan: Onečišćivala u okolišu. Kontrola značajnih utjecaja na okoliš (zrak, vode, tlo, otpad).
Seminar: zadatak 1
4. tjedan: Zakonska regulativa u okolišu.
Seminar: zadatak 2
5. tjedan: Onečišćenje bukom.
Seminar: zadatak 3
6. tjedan: Toplinsko i svjetlosno onečišćenje.
Seminar: zadatak 4
7. tjedan: Strategija kontrole neugodnih mirisa.
Seminar: zadatak 5
8. tjedan:. 1. kolokvij.
9. tjedan:. Tehnologija zbrinjavanja otpada i upravljanje otpadom.
10. tjedan: Procjena i upravljanje rizikom.
Seminar: zadatak 6
11. tjedan:. Upravljanje čistijih, bezotpadnih tehnologija.
Seminar: zadatak 7
12. tjedan: Usklađivanje sa sustavima upravljanja okolišem.
Seminar: zadatak 8
13. tjedan: Načela javnih komunikacija.
Seminar: zadatak 9
14. tjedan: Koncept integriranog upravljanja okolišem.
15. tjedan:. 2. kolokvij

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razumjeti koncept održivog razvitka u primjeni inženjerstva okoliša i upravljanja. Povezati uzroke onečišćenja u okolišu i mogućnosti smanjenja primjenom održivih tehnologija. Poznavati glavne odrednice Zakonskih regulativa u zaštiti okoliša. Usvojiti instrumente održivosti za praćenje primjene inženjerstva okoliša i upravljanja

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
1. prisustvovanje na predavanjima
2. izrada i prezentacija seminarskog rada


UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Postotak urednog pohađanja predavanja (75%), prezentacija seminarskog rada.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, izlaganja seminarskih radova.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
2 kolokvija, pismeni ispit i/ili usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:


ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Razumjeti koncept održivog razvitka u primjeni inženjerstva okoliša i upravljanja
2. Povezati uzroke onečišćenja u okolišu i mogućnosti smanjenja primjenom održivih tehnologija
3.Poznavati glavne odrednice Zakona o zaštiti okoliša, IPPC direktive, PUO i SPO
4.Usvojiti instrumente održivosti za praćenje primjene inženjerstva okoliša i upravljanja

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Primijeniti temeljna znanja kemijskog inženjerstva u identificiranju i opisivanju problema u inženjerstvu okoliša i upravljanja
2. Razumjeti važnosti uloge kemijskog inženjera u proaktivnom pristupu inženjerstva okoliša i upravljanja
3. Stjecanje temeljnih znanja i kompetencija potrebnih za savladavanje metodologije inženjerstva okoliša i upravljanja

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:
Nastavna jedinica
1. Uvod u inženjerstvo okoliša i upravljanje. Načelo proaktivnog pristupa upravljanja okolišem kao jedinstvenim ekosustavom.
Ishodi učenja
- poznavati glavne odrednice Zakona o zaštiti okoliša te usvojiti osnovne pojmove iz inženjerstva okoliša i upravljanja
- razumjeti koncept održivog razvitka kao osnovno načelo upravljanja okolišem
- usvojiti temeljna načela i instrumente preventivnog pristupa inženjerstvu okoliša i upravljanju
- prepoznati ulogu kemijskog inženjera u zaštiti i upravljanju okolišem
Kriteriji vrednovanja
- objasniti značenja osnovnih pojmova iz područja inženjerstva okoliša i upravljanja
- identificirati emisije onečišćenja u okolišu kao ekosustav (zrak, voda, tlo)
-objasnitiproaktivni pristup gospodarenju otpadom prema metodologiji čistije proizvodnje
- spoznati osnovna načela upravljanja okolišem
Nastavna jedinica
2. Održivi instrumenti za upravljanje okolišem
Ishodi učenja
- poznavati osnovne principe sustava upravljanja okolišem (EMS)
- usvojiti instrumente održivosti za praćenje inženjerstva okoliša i upravljanje (EMS, LCA, RC)
- poznavati glavne značajke IPPC direktive
- usvojiti načela EMAS-a kao dio Zakona o zaštiti okoliša
Kriteriji vrednovanja
-prepoznati sličnosti i razlike između EMS-a i drugih sustava kao npr. Sustava upravljanja kvalitetom (QMS, OHSAS i slično)
- objasniti pojam najbolje raspoložive tehnike (NRT) kao sastavnice IPPC direktive
- objasniti prednosti integriranog sustava upravljanja okolišem (IMS)
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , 1. A. Lončarić Božić, H. Kušić, Nastavni materijali s predavanja dostupni na stranicama kolegija, , , .
  2. , 1. E.S. Rubin, C.I. Davidson, Introduction to Engineering & the Environment, McGraw Hill, New York, 2001.
    2. P. Calow, Blackwell's Concise Encyclopedia of Environmental Management, Blackwell Science, Oxford, 1999., , , .
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij III - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Hrvoje Kušić:

    Prema dogovoru, uz najavu e-mailom.

    Lokacija:
Obavijesti

Obaviještavaju se studenti da će se kolokvij i seminari održati  u srijedu 08.06.2016. u učionici S0, Savska 16, spočetkom u 10:00 sati.

 

 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja