Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Korozija i okoliš
Šifra: 156940
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s opasnostima koje nedostatak ili loša izvedba zaštite od korozije predstavlja za čovjeka i njegov okoliš. Produbiti znanja o tome kako svojstva okoliša utječu na korozijsku stabilnost materijala. Stjecanje znanja o mogućem ugrožavanju okoliša prilikom primjene pojedinih metoda zaštite od korozije. Nakon odslušanog kolegija studenti će moći procijeniti da li neka metoda zaštite od korozije ili tehnološki proces mogu ugroziti ljudsko zdravlje ili onečistiti okoliš.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA :
1. Uzroci i oblici zagađenja okoliša. Kontrola zagađenja
2. Korozija metala: uzroci, teorijske osnove i vrste korozijskih procesa. Utjecaj korozijskih produkata i tvari koje dolaze iz procesa zaštite materijala na okoliš (vode, tlo).
3. Korozija uzrokovana živim organizmima. Mikrobiološki potaknuta korozija
4. Ugrožavanje ljudskih života zbog pojave korozijskih oštećenja. Analiza nesreća uzrokovanih korozijom
5. Važnost kontroliranja vrste i brzine korozije u pojedinim uvjetima: kemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, naftovodi, plinovodi, procesi pridobivanja nafte i zemnog plina, sustavi vodoopskrbe.
6. Korozija u nuklearnim postrojenjima i odlagalištima nuklearnog otpada. Korozija u ljudskom tijelu. Nehrđajući čelik, utjecaj okoliša na korozijsku stabilnost
7. Povećana korozija u zagađenom okolišu i uslijed klimatskih promjena. Korozija kulturne baštine
8. Metode zaštite od korozije i utjecaj na okoliš. Elektrokemijska zaštita-katodna zaštita (problem topivih anoda).
9. Metode zaštite koje mogu štetno djelovati na ekosustav: zamjena toksičnih inhibitora ekološki prihvatljivim; dizajniranje i ispitivanje netoksičnih inhibitora korozije.
10. Zaštitne prevlake: problemi pripreme površine, postupci dobivanja metalnih prevlaka (toksične kupelji za elektroplatiranje);
11. Organske prevlake (toksične komponente: pigmenti koji sadrže teške metale, organska otapala).
Ekološki problemi zbog korozije u vodoopskrbi, energetskim postrojenjima, naftnoj i prerađivačkoj industriji. Analiza mogućnosti zamjene toksičnih sredstava zaštite od korozije novim, za okoliš neškodljivim metodama i sredstvima zaštite.
12. Izlaganje seminarskih radova. Diskusija o obrađenoj tematici
13. Izlaganje seminarskih radova. Diskusija o obrađenoj tematici
14. Izlaganje seminarskih radova. Diskusija o obrađenoj tematici
15. Kolokvij

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Vrednovanje rizika po okoliš i ljudsko zdravlje koje nosi korozija te neadekvatna zaštita od korozije;
Vrednovanje da li neka metoda zaštite od korozije ili tehnološki proces mogu ugroziti ljudsko zdravlje ili onečistiti okoliš;
Kritička prosudba koja je metoda zaštite od korozije najprikladnija za neki korozijski sustav;
Analiza utjecaja svojstava okoliša na brzinu korozije konstrukcijskih materijala

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje nastave i vježbi. Izrada seminarskog rada

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito pohađanje nastave, vježbi, predaja seminarskog rada i njegovo izlaganje.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i laboratorijske vježbe. Seminari, terenska nastava

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kolokvij. Pismeni ispit, ukoliko student ne zadovolji na kolokvijim i izlaganje seminarskog rada. Student pristupa usmenom ispitu ukoliko želi dobiti višu ocjenu
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Ocijeniti rizike po okoliš i ljudsko zdravlje koje nosi korozija te neadekvatna zaštita od korozije;
2. Procijeniti da li neka metoda zaštite od korozije ili tehnološki proces mogu ugroziti ljudsko zdravlje ili onečistiti okoliš;
3. Zaključiti koja je metoda zaštite od korozije najprikladnija za neki korozijski sustav;
4. Argumentirati utjecaj svojstava okoliša na brzinu korozije konstrukcijskih materijala
5. Vrednovati uzroke pojave korozije na odabranim korozijskim primjerima prikazanima u stručnoj i znanstvenoj literaturi

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. povezati osnovne činjenice, koncepte, kemijske principe i teorije vezane uz napredna područja kemije i kemijskih tehnologija
2. integrirati znanje potrebno za obradu složenih ideja
3. kreirati mišljenja na temelju nekompletnih ili ograničenih informacija
4. objasniti znanstvene ili tehničke zamisli, podatke i zaključke, uz korištenje prikladnih obrazloženja, u stručnom ili općem okruženju, pismeno ili usmeno
Ishodi učenja:
  1. Ocijeniti rizike po okoliš i ljudsko zdravlje koje nosi korozija te neadekvatna zaštita od korozije
  2. Procijeniti da li neka metoda zaštite od korozije ili tehnološki proces mogu ugroziti ljudsko zdravlje ili onečistiti okoliš
  3. Zaključiti koja je metoda zaštite od korozije najprikladnija za neki korozijski sustav
  4. Argumentirati utjecaj svojstava okoliša na brzinu korozije konstrukcijskih materijala
  5. Vrednovati uzroke pojave korozije na odabranim korozijskim primjerima prikazanima u stručnoj i znanstvenoj literaturi
Literatura:
  1. , E. Stupnišek-Lisac: Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala, FKIT, Zagreb 2007.
    Helena Otmačić Ćurković, Nastavni tekstovi na mrežnim stranicama FKITa, 2012, , , .
  2. , S.K. Sharma: Green Corrosion Chemistry and Engineering, Wiley-VCH, Germany, 2012., , , .
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborni kolegij - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
Obavijesti

Predavanjima iz kolegija Korozija i okoliš počinju u ponedjeljak, 4. listopada u 14.00 h u predavaonici P2KM-19

Zbog epidemioloških mjera ove godine nema  akademske četvrti.

Daljne obavijesti bit će na stranici kolegija u sustavu Merlin.

Izv.prof.dr.sc. Helena Otmačić Ćurković