Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kemija prirodnih spojeva
Šifra: 47102
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Cilj je ovog kolegija izložiti kemiju prirodnih spojeva koji su uključeni u sekundarni metabolizam živih bića. U okviru ovog kolegija studenti će se upoznati sa strukturama, kemijskim reakcijama i biološkim djelovanjem prirodnih spojeva.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. Lipidi. Trigliceridi i masne kiseline (zasićene i nezasićene). Reakcije masnih kiselna. Fosfolipidi.
2. Negliceridi (sfingolipidi, steroidi, vosak). Biomembrane, složeni lipidi (lipoproteini, glikolipidi)
3. Prostaglandini i srodni spojevi. Nomenklatura i sinteza. Prostaciklini, tromboksani, leukotrieni, epoksieikozatrienska kiselina.
4. Sterodi: struktura i funkcija. Kolesterol. Žučne soli. Steroidni hormoni.,
5. Terpeni: izoprensko pravilo. Biosinteza terpenoida. Određivanje strukture terpenoida. Monoterpenoidi. Seskviterpenoidi. Diterpenoidi. Triterpenoidi. Politerpenoidi.
6. Vitamini: vitamini topljivi u vodi, vitamini topljivi u mastima.
7. 1. test.
8. Alkaloidi. Strukturne karakteristike, fizikalna svojstva i funkcija. Ekstrakcija i izolacija. Podjela alkaloida prema kemijskoj strukturi. Tropanski, kinolinski, izokinolinski, indolni, purinski alkaloidi.
9. Fenoli, prirodne boje i pigmenti I: Flavonoidi. Klasifikacija, biogeneza, izvor, izoliranje i separacija, totalna sinteza. Antocijanidini. Leukoantocijanini i leukoantocijanidini.. Tanini. Naftokinoni. Kumarini.
10. Fenoli, prirodne boje i pigmenti II: Flavonoidi, kinonoidi, polieni, karotenoidi.
11. Biljni hormoni: auksini, giberelini, citokinini, brazinosteroidi, etilen, apscizinska kiselina, jasmonska kiselina.
12. Regulatori rasta insekata: feromoni i alelospojevi. Hormoni endokrinih žlijezda: hormoni mozga i juvenilni hormoni: seskviterpeni, juvenil. Sekreti egzokrinih žlijezda: feromoni (spolni, agregacijski, alarmni, epideični, tragajući. Totalna sinteza feromona. Piretrini i sintetički analozi piretroida.
13. Prorodni spojevi iz mora: terpenoidi, seskviterpeni, diterpeni, karotenoidi, steroli, fenoli, halogenirani spojevi, adenokromi, morski toksini, bioluminiscencija.
14. 2. Test

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Poznavanje različitih klasa prirodnih spojeva, njihovih strukturnih karakteristika, osnovnih kemijskih reakcija i bioaktivnih svojstava prirodnih spojeva kao sekundarnih metabolita.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obavezno je sudjelovanje na predavanjima i vježbama, kao i na kolokvijima organiziranim tijekom nastave radi provjere znanja.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito pohađanje predavanja i završene laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i laboratorijske vježbe

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Provjera znanja putem dva kolokvija, pismeni i usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni ispit iz kolegija: Organska kemija I i II, Kemija prirodnih i sintetskih polimera i Biokemija

ISHODI UČENJA PROGRAMA:
1. primijeniti složenija kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena na preddiplomskom studiju
2. primijeniti ideje u okviru znanstveno-istraživačkog rada
3. povezati osnovne činjenice, koncepte, kemijske principe i teorije vezane uz napredna područja kemije i kemijskih tehnologija
4. integrirati znanje potrebno za obradu složenih ideja
5. koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju u okviru kemijske sinteze i analize

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica
1. Lipidi

Ishodi učenja:
- poznavati opće strukturne karakteristike i svojstva masnih kiselina, triacilglicerola i voska
- definirati složene lipide (fosfolipide, sfingolipide i glikosfingolipide)
- objasniti osnove biosinteze masnih kiselina
- poznavati opću strukturu i biološki značaj prostaglandina

Kriteriji vrednovanja:
- nacrtati strukture predstavnika zasićenih i nezasićenih masnih kiselina i triglicerida (jednostavnih i mješovitih)
- razlikovati građevne jedinice složenih lipida i njihov biološki značaj
- objasniti nomenklaturu prostanglandina

Nastavna jedinica
2. Steroidi

Ishodi učenja:
- definirati strukture i značaj steroidnih spolnih hormona i kortikoida

Kriteriji vrednovanja:
- ilustrirati primjerima steroide kao spolne hormone, mineralokortikoide i glukokortikoide

Nastavna jedinica
3. Terpeni

Ishodi učenja:
- objasniti izoprensko pravilo i klasificirati terpene prema broju izoprenskih jedinica
- objasniti biosintezu terpenoida

Kriteriji vrednovanja:
- odrediti vrstu terpena prema broju izoprenskih građevnih jedinica
- navesti predstavnike monocikličkih, bicikličkih monoterpena, seskviterpena i diterpena i tetraterpena

Nastavna jedinica
4. Alkaloidi

Ishodi učenja:
- definirati alkaloide s obzirom na sadržaj dušika i biosintetsko porijeklo
- poznavati opća fizikalna svojstva i funkcije alkaloida u biljkama
- definirati klasifikaciju alkaloida prema kemijskoj strukturi, farmakološkom djelovanju i biološkom porijeklu

Kriteriji vrednovanja:
- navesti predstavnike i biološka svojstva sljedećih skupina alkaloida: protoalkaloida, alkaloida s pirimidinskim, piperidinskim, pirolidinskim, kinolinskim, izokinolinskim i indolovim prstenom, tropanski i purinski alkaloidi

Nastavna jedinica
5. Prirodne boje i pigmenti

Ishodi učenja
- definirati strukturne karakteristike flavonoida, kinonoida, antrakinona, antocijanina, tanina i karotenoida

Kriteriji vrednovanja:
- nacrtati kemijske strukture predstavnika spomenutih klasa i navesti primjer totalne sinteze

Nastavna jedinica
6. Vitamini

Ishodi učenja:
- poznavati podjelu vitamina, njihovu biološku aktivnost i izvor vitamina u prirodi

Kriterji vrednovanja:
- nacrtati strukture vitamina topljivih u vodi i mastima
- razlikovati biološki aktivne oblike molekula

Nastavna jedinica
7. Prirodni antibiotici

Ishodi učenja:
- klasificirati prirodne antibiotike prema kemijskoj strukturi

Kriteriji vrednovanja:
- prepoznati i razlikovati strukturne karakteristike beta-laktama, tetraciklina, makrolida, poliena, antraciklina, aminoglikozida, polipeptidnih antibiotika

Nastavna jedinica
8. Regulatori rasta biljaka i insekata

Ishodi učenja:
- poznavati regulatore rasta i hormona biljaka i insekata, njihova biološka svojstva i izvor

Kriteriji vrednovanja:
- definirati osnovne strukturne karakteristike regulatora rasta, spolnih feromona, biljnih hormona
- navesti primjer totalne sinteze feromona
Ishodi učenja:
  1. 1. kategorizirati prirodne spojeve prema sličnostima u strukturi, fiziološkoj aktivnosti, prirodnom izvoru, biosintetskom putu
  2. 2. analizirati strukture prirodnih spojeva i svrstavanje u odgovarajuće klase spojeva i usporediti građevne jedinice složenih prirodnih spojeva
  3. 3. primijeniti opća fizikalna i biološka (farmakološka toksikološka i ekološka) svojstva prirodnih spojeva uključenih u sekundarni metabolizam
  4. 4. interpretirati totalnu sintezu za predstavnike navedenih prirodnih spojeva
  5. 5. primijeniti biosintezu za predstavnike navedenih prirodnih spojeva
Literatura:
  1. , S. V. Bhat, Chemistry of Natural Products, Narosa Publiching House Pvt. Ltd., New Delhi, Indi, 2005., , , .
  2. , T. W. Graham Solomons, C. B. Fryhle, Organic Chemistry, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2004., , , .
  3. , S. H. Pine, Organska kemija (prijevod I. Bregovec, V. Rapić), Školska knjiga, Zagreb, 1994., , , .
  4. , L. G. Wade, Organic Chemisty, 6th, Pearson Education, Inc., New Jersey, 2006., , , .
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijest

Zaboravila sam vam reći danas prije kolokvija da oni koji su pisali kolokvij prijave ispitni rok koji je zakazan 8. lipnja tako da vam mogu upisati ocjene.

Lijep pozdrav,

Silvana Raić-Malić

Autor: Silvana Raić-Malić
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja