Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kristalizacija
Šifra: 151221
ECTS: 6.0
Nositelji:
Izvođači: dr. sc. Damir Kralj - Predavanja
prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ravnoteža krutina-kapljevina: topljivost i fazni dijagrami.
Širina metastabilne zone, važnost poznavanja i načini određivanja.
Kinetika kristalizacije, metode mjerenja i određivanja kinetike nukleacije i rasta kristala.
Utjecaj procesnih parametara na granulometrijska svojstva kristala (hidrodinamički uvjeti i geometrija sustava).
Svojstva kristala: struktura, oblik i veličina kristala i raspodjela veličina kristala.
Utjecaj granulometrijskih svojstava kristala na proizvodne procese koji slijede nakon kristalizacije.
Provedba procesa kristalizacije: iz otopine, taline i pare te s dodatkom pomoćne komponente.
Podjela procesa i pripadajućih uređaja s obzirom na način postizanja prezasićenosti (kristalizacija hlađenjem, kristalizacija isparavanjem, vakuum kristalizacija); te s obzirom na način rada (kontinuirana i šaržna kristalizacija).
Kristalizacijski uređaji, način rada i odabir uređaja u različitim granama industrije. Zahtjevi kod modeliranja uređaja.
Ishodi učenja:
  1. Sakupiti i kritički procijeniti informacije iz znanstvenih izvora kako bi se organizirao ili unaprijedio process kojim je moguće doći do proizvoda određenih svojstava.
  2. Razviti i optimirati metodu potrebnu za uspješnu provedbu procesa krisalizacije.
  3. Odabrati i implementirati procesne instrumente za inline praćenje procesnih uvjeta tijekom procesa kristalizacije.
  4. Predložiti metode za karakterizaciju kristala te valorizirati dobivene rezultate.
Literatura:
  1. Handbook of Industrial Crystallization, , A.S. Myerson, Butterworth-Heinemann, 2002.
  2. Crystallization Technology Handbook, , A. Mersman, Marcel Deker, Inc., 2001.
  3. Additives and Crystallization Processes, From Fundamentals to Application, , K. Sangwal, John Wiley & sons, Ltd., 2007.
  4. Crystallization of Organic Compounds - An Industrial Perspective, , H.H. Tung, E.L. Paul, M. Midler, J.A. McCauley, John Wiley & Sons, Hoboken, 2009.
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti