Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Korozijska stabilnost materijala
Šifra: 47089
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Martinez
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Povezati prethodno stečena znanja iz elektrokemije, korozije i zaštite materijala i primijeniti ih na praktičnim problemima očuvanja korozijske stabilnosti materijala. Upoznati najnovije znanstvene trendove, opremu, literaturu, normativne dokumente i inženjersku praksu u području korozije i zaštite metalnih materijala.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. STRUKTURA METALNIH INŽENJERSKIH MATERIJALA: mikrostruktura metala i nedostaci u mikrostrukturi vezani uz koroziju
2. SVOJSTVA METALNIH INŽENJERSKIH MATERIJALA: fizikalna i mehanička svojstva i korozijska otpornost.
3. TJEDAN: BRZINA KOROZIJE: značenje brzine korozije, mjerenje, izračunavanje i procjena brzine korozije, brzina korozije različitih metalnih materijala u različitim korozijskim okolišima.
4. TJEDAN: UTVRĐIVANJE UZROKA KOROZIJE: laboratorijske metode za utvrđivanje uzroka korozije, primjeri iz prakse.
5. ISPIT ZNANJA
6. TJEDAN: TERENSKA NASTAVA: posjet privredi.
7. TJEDAN: MENADŽMENT INTEGRITETA METALNIH KONSTRUKCIJA: menadžment integriteta i korozijski menadžment, determnistički i probabilidtički pristup procjeni korozije,analiza rizika, normizacija u području korozijskog menadžmenta.
8. TJEDAN: NEIZRAVNE METODE ISPITIVANJA KOROZIJE: inspekcija ultrazvukom i metodom propuštanja magnetskog toka, metode mjerenja potencijala i gradijenata potencijala duž konstrukcije.
9. TJEDAN: KOROZIJSKI MONITORING: metode korozijskog monitoringa u različitim korozijskim sustavima, dizajn sustava monitoringa, interpretacija podataka monitoringa, primjeri iz prakse.
10. TJEDAN: TERENSKA NASTAVA: prisustvovanje na stručnom seminaru ili skupu, posjet industriji.
11. ISPIT ZNANJA
12. TJEDAN: PRIMJENA ELEKTROKEMIJSKIH TEHNIKA U ZAŠTITI OD KOROZIJE PREVLAKAMA I PREMAZIMA
13. TJEDAN: PRIMJENA ELEKTROKEMIJSKIH TEHNIKA U ZAŠTITI URONJENIH I PODZEMNIH KONSTRUKCIJA OD KOROZIJE
14. TJEDAN: PRIMJENA ELEKTROKEMIJSKIH TEHNIKA U KONZERVATORSKOJ I RESTAURATORSKOJ PRAKSI
15. ISPIT ZNANJA

VJEŽBE
1. Galvanska korozija; 2A. Beskontaktna ionska zamjena - metalizacija cementacijom; 2B.Određivanje poroznosti prevlaka i zagađenja nehrđajućeg čelika česticama željeza; 3. Određivanje djelotvornosti zaštite bronce premazom od voska primjenom: polarizacijskih metoda (DC tehnike); 4A. Mjerenje uključnog i isključnog potencijala; 4B.Mjerenje potencijala i gradijenta potencijala; 5. Određivanje djelotvornosti zaštite premazima metodom elektrokemijske impedancijske spektroskopije; 6. Korozijski monitoring i mjerenje brzine korozije u različitim korozijskim uvjetima.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Studenti su obavezni:
1. Prisustvovati ispitima znanja.
2. Redovito pohađati predavanja i vježbe.
3. Redovito izrađivati referate s vježbi (unutar 7 dana do slijedećeg termina vježbi).

UVIJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Redovito izvršavanje obaveza.
Pozitivna ocjena iz referata i ispita znanja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja , laboratorijske vježbe, terenska nastava.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
3 pismene provjere znanja tijekom semestra kojima se studenti oslobađaju ispita ili 1 pismeni ispit u ispitnom roku (60% bodova je prag prolaza pojedinačno za svaki ispit).

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa.
Ishodi učenja:
 1. Pokazati poznavanje strukture metalnih materijala, osnovnih fizikalnih i mehaničkih svojstava metalnih materijala te njihove korozijske otpornosti, sa svrhom izbora odgovarajućeg materijala za specifičnu primjenu .
 2. Pokazati poznavanje eksperimentalnih metoda koje se primijenjuju u području korozije prakse te interpretacije njihovih rezultata.
 3. Identificirati vjerojatni uzrok korozije na osnovu teorijskih znanja i praktičnih pokazatelja.
 4. Izračunati ili procijeniti brzinu korozije u pojedinom korozijskom sustavu.
 5. Opisati primjenu online i offline mjernih tehnika u okviru sustava korozijskog menadžmenta
 6. Definirati korozijski menadžmenti i navesti osnovne principe analize rizika u koroziji.
 7. Opisati primjenu online i offline mjernih tehnika u okviru sustava korozijskog menadžmenta
 8. Opisati najbolju inženjersku praksu u primjeni sustava zaštite od korozije.
Literatura:
 1. , Materijali s predavanja dostupni na mrežnim stranicama FKIT-a., , , .
 2. , 1. Pierre R. Roberge, Handbook of Corrosion Engineering, 2nd ed, McGraw-Hill, 2012
  2. B. Kermani , T. Chevrot, Eds, Recommended practice for corrosion management of pipelines in oil and gas production and transportation, EFC, 2012
  3. P. Dillmann, D. Watkinson, E. Angelini, A. Adriaens, Eds, Corrosion and Conservation of Cultural Heritage Metallic Artefacts, Woodhead Publishing, 2013, , , .
3. semestar
Izborna grupa - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
Obavijesti

Drugo predvanje iz KSM neće se održati u ponedjeljak 17.10. već iznimno zbog demostracije na uzorcima u terminu vježbi u četvrtak 17.10. od 13-15. Studenti će biti podijeljeni u dvije grupe:

1. grupa 13-14 za studente s prezimenom koje počinje slovima od A do L

2. grupa 14-15 za studente s prezimenom koje počinje slovima od M do Ž

Kolegij Korozijska stabilnost materijala počinje predavanjem u ponedjeljak 10.10. 2022 u 8:00 sati u predavaoni Z-1.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Usmeni ispit pred komisijom za studenta Jakova Tenžeru održat će se u petak 2.9. u 14 sati nakon pristupanja pismenom ispitu koji će se prema rasporedu održati sutra u petak  2.9. U 9 sati.

-        Student: Jakov Tenžera JMBAG 0125162570

-        Predmet: 

Korozijska stabilnost materijala (47089) (PKDI6123)

-        Sastav povjerenstva: Prof. dr.sc Helena Otmačić Ćurković, prof.dr.sc Sanja Martinez, prof.dr.sc. Igor Dejanović

-        Datum i vrijeme: petak 2.9. u 14 sati.

 

Predavanja iz kolegija KSM počinju prema rasporedu u ponedjeljak 5. listopada 2020 u 15 sati.

Predavanja će se održavati putem Microsoft Teamsa. Kod za pridruživanje grupi Korozijska stabilnost materijala 2020/21 je: nb13bgj

Studenti trebaju biti ulogirani u Teams s identitetom FKIT-a koji, ako nemaju,  mogu dobiti od administratora Igora Horaček.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

 

Uvodno predavanje iz Korozijske stabilnosti materijala održat će se u utorak 1. listopada 2019  u predavaoni S-0, Savska cesta 16, prema rasporedu, s početkom u 16 sati.

Predmetni nastavnik 

Sanja Martinez

Uvodno predavanje iz Korozijske stabilnosti materijala održat će se u utorak 9. listopada 2018  u dvorani S-P, Savska cesta 16, prema rasporedu, s početkom u 16 sati.

Predmetni nastavnik 

Sanja Martinez

 

Predavnje iz KSM održat će se u utorak, 31.10.2017 prema rasporedu.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Polazak u INA Rafineriju Rijeka je 24.10.2017 u 7:00 sati na parkiralištu iza Ciboninog tornja.

Dolazak u Rafineriju predviđen je za 9:45, potom od 10-11 sati slijedi uvodno predavanje, te razgledavanje Rafinerije do najkasnije 14 sati. Povratak u Zagreb je između 16 i 17 sati.

Na terensku nastavu mogu samo prethodno prijavljeni studenti zbog potrebe prethodne najave.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Molim studente da se danas 18.10.2017 do 10 sati prijave za terensku nastavu koja će se održati u Rafineriji Pula 24.10.2017, pošiljanjem maila na adresu sanja.martinez@fkit.hr.

Polazak je planiran za 7 sati, a povratak oko 16 sati.

Napominjem da je riječ o obliku nastave koji je predviđen nastavnim planom, te molim sve koji nisu neizostavno nečim spriječeni, da se odazovu.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Preavanje iz Korozjske stabilnosti materijala održat će se prema rasporedu, u utorak 10.10.2017 od 16-18 sati u predavaonici S-P.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Umjesto prvog predavanja 3.10.2017 studenti trebaju pogledati predavanje na adresi https://youtu.be/jIrU-p9KzsA

Predavanje većim dijelom sadrži tematiku iz korozijskog inženjerstva, pa će oni koji su položili kolegij Korozijsko inženjersvo  osvježiti znanje i pripremiti se za specijalizirane teme koje slijede na KSM, a studentima koji nisu u programu studija imali Elektrokemiju i Korozijsko inženjerstvo, predavanje će omogućiti da steknu osnovna zannja potrebna za praćenje KSM. 

Na predavanju iz KSM koje slijedi, a čija će lokacija i termin biti oglašen naknadno, biti će u pismenom obliku postavljena osnovna pitanja iz kojih će se vidjeti da li su studenti izvršili zadani zadatak, te će se održati diskusija, pa molim studente da prirede pitanja za diskusiju.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Prvo predavanje iz Korozijske stabilnosti materijala održat će se u utorak 4.10.2016 s početkm u 16:00 u Predavaonici S-P, Savaka cesta 16.

Predmetni nastavnik 

Sanja Martinez

Molim kolegice koje su prijavile ispit 2.2.2016, a nisu došle na upis ocjene da se jave radi upisa ocjene ili u slučaju da nisu zadovoljne ocjenom, radi dogovora o treminu usmenog ispravka ocjene.

U utorak 12.01.2016 u s početkom u 11:15 sati na Marulićevom tgu 19, u predavaonici P2KM-19 održat će se studentska anketa, a zatim i predavanja gostujućih nastavnika u okviru CEEPUS projekta.

Predmetni nastavnik 

Sanja Martinez

Kolokvij iz Korozijske stabilnosti materijala održat će se u utorak 15. prosinca 2015 od 11 do 13 sati u predavaonici P2KM-19 na Marulićevom trgu 19.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Predavanje će se održati prema rasporedu 7.12.2015 s početkom u 13 sati na Marulićevom trgu 19.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

4. vježba iz Korozijske stabilnosti materijala održat će se u Praktikumu zavoda za elektrokemiju, Savska cesta 16, I kat, u ponedjeljak 30.11. od 14:00-15:00 za studente:

 

Martina Pejnović, Ana Petračić, Anita Puškarić, Mateja Ruklić, Ivana Sever, Elizabeta Stojaković, Jasmina Validžić, Matea Vrdoljak

 

i u ponedjeljak 30.11. od 15:00-16:00 za studente:

 

Katarina Cicvarić, Morana Drušković, Albina Glibo, Vedrana Katić, Mirna Kovač, Mia Krnić, David Lešnjak, Dajana Malenica, Natalija Pantalon Juraj

 

 

Predmetni nastvnik

Sanja Martinez

3. vježba iz Korozijske stabilnosti materijala održat će se u Praktikumu zavoda za elektrokemiju, Savska cesta 16, I kat, u ponedjeljak 23.11. od 14:00-15:00 za studente:

 

Katarina Cicvarić, Morana Drušković, Albina Glibo, Vedrana Katić, Mirna Kovač, Mia Krnić, David Lešnjak, Dajana Malenica, Natalija Pantalon Juraj

 

i u ponedjeljak 23.11. od 15:00-16:00 za studente:

 

Martina Pejnović, Ana Petračić, Anita Puškarić, Mateja Ruklić, Ivana Sever, Elizabeta Stojaković, Jasmina Validžić, Matea Vrdoljak

 

Predmetni nastvnik

Sanja Martinez

Predavanje iz Korozijske stabilnosti materijala održat će se u ponedjeljak 16.11.2015 na Marulićevom trgu 19, prema rasporedu, s početkom u 13 sati.

Predmetn nastavnik 

Sanja Martinez

Predavanje iz Korozijske stabilnosti materijala održat će se u ponedjeljak 9.11.2015 na Marulićevom trgu 19, prema rasporedu, s početkom u 13 sati.

Polazak na terensku nastavu je u utorak 10.11. u 7 sati na parkiralištu iza Cibone.

Predmetn nastavnik 

Sanja Martinez

U utorak 10.11.2015 idemo na terensku nastavu u Puli. Očekivano vrijeme polaska je 07:00, a povratka 20:00.  Točno vrijeme i mjesto polaska biti će oglašeni naknadno.

Za terensku nastavu su se prijavili:

Ana Petračić, Vedrana Katić, Dajana Malenica, Mia Krnić, Mateja Ruklic, Anita Puškarić, David Lešnjak, Matea Vdroljak, Ivana Sever, Jasmina Validžić, Elizabeta Stojakovic, Morana Drušković, Katarina Cicvarić, Mirna Kovač, Martina Pejnović 

Ako sam nekoga izostavila, molim da se javi. Također, ako je netko spriječen ići, molim da se javi odmah, ali molim samo zbog izuzetnih razloga.

Prof. Jukić biti će obaviješten o terenskoj nastavi.

Zbog prirode objekta koji posjećujemo i sigurnosti, potrebno je obući se u sportsku odjeću i obuću!

U ponedjeljak 9.11., zbog održavanja terenske nastave u utorak, nema predavanja.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

 

Predavanje će se održati prema rasporedu u ponedjeljak, 26.10. od 13 sati na Marulićevom trgu 19, u predavaoni P2KM19. 

Materijali za referat 1. vježbe postavljeni s na sustav Merlin.

 

1. vježba iz Korozijske stabilnosti materijala održat će se u Praktikumu zavoda za elektrokemiju, Savska cesta 16, I kat, u ponedjeljak 19.10. od 13:00-14:00 za studente:

 

Katarina Cicvarić, Morana Drušković, Albina Glibo, Vedrana Katić, Mirna Kovač, Mia Krnić, David Lešnjak, Dajana Malenica, Natalija Pantalon Juraj

 

i u ponedjeljak 19.10. od 14:00-15:00 za studente:

 

Martina Pejnović, Ana Petračić, Anita Puškarić, Mateja Ruklić, Ivana Sever, Elizabeta Stojaković, Jasmina Validžić, Matea Vrdoljak

 

19.10. praktikum iznimno počinje u 13:00 jer vježbe  iz Elektrokemije još nisu započele.

 

Predmetni nastvnik

Sanja Martinez

Predavanja iz Korozijske stabilnosti materijala počinju u ponedjeljak, 5.10.2015 u 13 sati u predavaoni P2KM-19 na Marulićevom trgu 19.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

2. vježba iz Korozijske stabilnosti materijala održat će se u Praktikumu zavoda za elektrokemiju, Savska cesta 16, I kat, u ponedjeljak 2.11. od 14:00-15:00 za studente:

Martina Pejnović, Ana Petračić, Anita Puškarić, Mateja Ruklić, Ivana Sever, Elizabeta Stojaković, Jasmina Validžić, MateaVrdoljak

i u ponedjeljak 2.11. od 15:00-16:00 za studente:

Katarina Cicvarić, Morana Drušković, Albina Glibo, Vedrana Katić, Mirna Kovač, Mia Krnić, David Lešnjak, Dajana Malenica, Natalija Pantalon Juraj

 

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Marko Božurić - odličan(5)

Tea Škrinjar - odličan (5)

Zrinka Šokčević - odličan (5)

Alen Lutvica - vrlo dobar (4)

Ema Antonija Gospić – odličan (5)

Mirna Markusi - odličan (5)

Andrea Cafuta – odličan (5)

Dajan Puljić – odličan (5)

Katarina Janžić – odličan (5)

Marko Božurić 87%

Tea Škrinjar 87%

Zrinka Šokčević 95%

Alen Lutvica 83%

Ema Antonija Gospić 98%

Mirna Markusi 92%

Andrea Cafuta 90%

Dajan Puljić 92%

Katarina Janžić 81%

 

Ukupni rezultati kolegija biti će objavljeni do kraja tjedna.

 

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez 

http://www.sacbee.com/news/investigations/bay-bridge/article2595618.html

Podaci za vježbu 3 b nalaze se u podmapi KSM 2013/14.

Slike mjerenja i odgovarajući elektrokemijski parametri za vježbu 3a dani su u Word datoteci Podaci, a formule za izračun ekvivalentne težine CuSn6 (bakar sa 6%kositra)  u pdf datoteci Izračun u podmapi KSM 2013/14. Za gustoću legure potrebno je uzeti 8.8 g cm-3. 

Potrebno je izračunati brzinu korozije u mm/god iz danih elektrokemijskih podataka (za metodu polarizacijskog otpora i Tafelovu metodu) uzevši u obzir ekvivalentnu težinu i gustoću legure. 

Predavanje iz korozijske stabilnosti materijala održat će se u ponedjeljak 27.10.2014 u prostorijama Praktikima iz elektrokemije s početkom u 13:30.

Sanja Martinez

2. predavanje iz Korozijske stabilnosti materijala održat će se u ponedjeljak 6.10.2014 u 13 sati u praktikumu Zavoda za elektrokemiju Savska cesta 16, I kat.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Predavanja iz korozijske stabilnosti materijala počinju u ponedjeljak 29.09.2014 u 13 sati u predavaoni P2KM-19.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Vedran Kojić 53,5%  nedovoljan (1)

Nastava iz kolegija Korozijska stabilnost materijala 2. prosinca 2013. godine održati će se u HRVATSKIM VODAMA, Ulica grada Vukovara 220, prema rasporedu koji možete pronaći u letku (www.hdzama.hr). Molimo studente da se odazovu. Pohađanje seminara za studente kolegija KSM je besplatno.

Okupljanje i polazak na terensku nastavu u brodogradilište 3. maj Rijeka je u utorak 26.11.2013 u 7:00 ispred Laboratorija za zaštitu materijala (2. rampa), Fakulteta strojarstva i brodogradnje, I. Lučića 1.

Prva vježba - galvanska korozija iz kolegija Korozijska stabilnost materijala održati će se u ponedjeljak 7. listopada 2013. u 13 sati na Zavodu za elektrokemiju - desno. Molim studente da pročitaju predložak za vježbu koji mogu pronaći među materijalima. Dolazak na vježbe je obavezan.

Viši asistent

Lidija Valek Žulj

Predavanja iz kolegija Korozijska stabilnost materijala počinju u ponedjeljak, 30. rujna 2013 u 13 sati u predavaoni P2KM-19.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja