Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Mehanika fluida
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Mehanika fluida
Šifra: 178112
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum
prof. dr. sc. Gordana Matijašić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Poučavanje o mehaničkom ponašanju fluida. Opis makroskopskih pojava u svrhu praktične primjene u kemijskoj procesnoj i srodnim industrijama.
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvodno predavanje. Povijesni pregled. Fizikalne osnove. Sile u fluidima.
2. Statika fluida. Eulerova jednadžba statike fluida. Načini mjerenja tlaka.
3. Kinematika fluida. Vizualizacija strujanja fluida. Koncept kontrolnog i materijalnog volumena. Dinamika fluida. Jednadžbe strujanja, zakoni očuvanja.
4. Navier-Stokesova jednadžba. Egzaktna rješenja Navier-Stokesovih jednadžbi.
5. Ne-Newtonovi fluidi. Matematički opis reološkog ponašanja fluida i reološki dijagram i jednadžbe. Utjecaj vremena na reološko ponašanje fluida. Dinamika ne-Newtonovih fluida.
6. I. parcijalna provjera znanja.
7. Istjecanje. Primjena Bernoullijeve jednadžbe Strujanje kroz uske otvore. Istjecanje iz spremnika s konstantnom i promjenjivom razinom kapljevine.
8. Transport kapljevina. Pumpe. Podjela pumpi. Sheme, način rada, karakteristike, izbor i dimenzioniranje pumpi. Pojava kavitacije.
9. Složeni cjevovod. Temeljna energetska načela transporta kroz razgranati cjevovod. Proračun protoka i pada tlaka.
10. Dinamika stlačivog strujanja. Pojam i značajke savršenog plina. Zakoni očuvanja. Izotermno strujanje savršenog plina kroz horizontalnu cijev. Procjena pada tlaka.
11. II. parcijalna provjera znanja.
12. Dvofazno strujanje (plin-kapljevina). Pojavni oblici pri strujanju u horizontalnoj cijevi. Primjena dijagrama za potrebnih karakterizaciju strujanja. Procjena pada tlaka.
13. Transport suspenzija. Režimi u transportu suspenzija. Reološko ponašanje homogenih i heterogenih sustava. Određivanje fizikalnih svojstava suspenzija. Hidraulički transport, procjena pada tlaka. Pneumatski transport. Režimi strujanja. Procjena kritične brzine i pada tlaka.
14. Strujanje u otvorenim tokovima. Geometrija kanala. Karakterizacija toka u otvorenim kanalima. Hidraulički skok.
15. III. parcijalna provjera znanja.
Predavanja su praćena seminarima.
Nakon dijela odreađenih cjelina provode se laboratorijske vježbe.
1. Reološko ponašanje fluida
2. Određivanje faktora protjecanja za Venturijevu cijev
3. Dvofazno strujanje plina i kapljevine
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Izborni kolegij - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborni kolegij - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije

2. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni predmeti - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Izborni predmeti - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborni predmeti - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni predmeti - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni predmeti - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Izborni predmeti - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborni predmeti - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
Obavijesti