Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Novi keramički materijali i postupci dobivanja
Šifra: 151257
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anamarija Rogina
prof. dr. sc. Lidija Ćurković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Novi keramički materijali i postupci dobivanja

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA
Fizičko-kemijske osnove. Položaj keramike u znanosti o materijalima. Prirodne sirovine. Sintetske sirovine i metode dobivanja. Reološko ponašanje slikera i pasta. Suspenzije, sterička i elektrosterička stabilizacija suspenzija, viskoznost. Koloidi. Plastičnost. Metode oblikovanja, prešanje, lijevanje, plastično oblikovanje. Modifikacija površine čestica. Oblikovanje polimerizacijom. Sol-gel metode. Geliranje, Aditivi. Sušenje. Sinteriranje. Struktura sinteriranog tijela. Struktura porozne keramike. Mikrostruktura. Tanki filmovi, vlakna, Dopanti. Keramički kompoziti. Novi postupci dobivanja. Hidrotermalna sinteza. Taloženje iz plinovite faze (CVD). Plamena piroliza. Plazma piroliza. Metode epitaksijskog rasta. Silikatna keramika. Oksidna keramika (Al2O3, mulit, ZrO2, stabilizirani ZrO2). Neoksidna keramika(Si3N4, SiC, AlN, sialoni). Svojstva keramičkih materijala: toplinska svojstva, električna svojstva, korozija, trošenje, gustoća, poroznost, čvrstoća (savojna, tlačna čvrstoća i vlačna čvrstoća), elastična svojstva, tvrdoća (Vickers, Knoop i Rockwell).Keramografija. Biokeramika, biokompatibilni i bioaktivni materijali. Nanočestice i nanokompoziti. Viskeri i keramička vlakna. Tehnička keramika. Strukturna keramika. Keramika za elektroniku i optoelektroniku. Translucentna keramika.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Predavanja i/ili konzultacije.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA
Seminar. Usmena provjera znanja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. Analizirati suodnos kemijskog sastava, strukture i fizikalno-kemijskih svojstava novih keramičkih materijala.
2. Predvidjeti primjenski potencijal novih keramičkih materijala u području novih tehnologija i održivog razvoja.
3. Predložiti metode istraživanja strukture, mikrostrukture i svojstava novih keramičkih materijala.
4. Odabrati metode i procesne parametre oblikovanja za dizajniranje novih keramičkih materijala/sustava ciljanih svojstava.
5. Vrjednovati svojstva novih keramičkih materijala i kompozita s obzirom na specifične primjene.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Sistematizirati znanja vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrjednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.

LITERATURA
1. Larry L. Hench, Donald R. Ulrich, Science of Ceramic Chemical Processing, John Wiley @ Sons, A Wiley Interscience Publication, 1985.
2. H. Schneider, K. Okada, J.A. Pask , Mullite and Mullite Ceramics, John Wiley @ Sons, 1994.
3. R. W. Jones, Fundamental Princeples of sol-gel technology, The Institute of Metals, 1989.
Ishodi učenja:
  1. Analizirati suodnos kemijskog sastava, strukture i fizikalno-kemijskih svojstava novih keramičkih materijala.
  2. Predvidjeti primjenski potencijal novih keramičkih materijala u području novih tehnologija i održivog razvoja.
  3. Predložiti metode istraživanja strukture, mikrostrukture i svojstava novih keramičkih materijala.
  4. Odabrati metode i procesne parametre oblikovanja za dizajniranje novih keramičkih materijala/sustava ciljanih svojstava.
  5. Vrjednovati svojstva novih keramičkih materijala i kompozita s obzirom na specifične primjene.
Literatura:
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti