Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Obnovljivi izvori energije
Šifra: 38020
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
doc. dr. sc. Anita Šalić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Usvojiti sustavni pristup problemu primjene tehnologija obnovljivih izvora energije.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Tjedan - Uvod (A. Jukić)
2. Tjedan - Biomasa (A. Jukić)
3. Tjedan - Biogoriva (A. Jukić)
4. Tjedan - Geotermalna energija (V. Filipan)
5. Tjedan - Hidroenergija (V. Filipan)
6. Tjedan - Energija mora (V. Filipan)
7. Tjedan - Vjetroenergija (V. Filipan)
8. Tjedan - Solarni termalni sustavi i skladištenja (V. Filipan)
9. Tjedan - Kogeneracijski sustavi (V. Filipan)
10. Tjedan - Solarne termalne elektrane (V. Filipan)
11. Tjedan - Solarni fotonaponski sustavi (A. Jukić)
12. Tjedan - Koncept skladištenja energije (A. Jukić)
13. Tjedan - Gorivni članci i baterije (A. Jukić)
14. Tjedan - Nanotehnologije (A. Jukić)
15. Tjedan - Integrirani energetski sustavi (A. Jukić)

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Usvajanje specifičnih znanja potrebnih za rješavanje praktičnih problema primjene tehnologija obnovljivih izvora energije sa stanovišta kemijskog inženjerstva.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su dužni prisustvovati predavanjima i seminarima. Studenti su dužni izraditi seminarski rad.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje na minimalno 75% svih predavanja i seminara.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i seminari u učionici za računala te studijsko putovanje.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

OBLIK NASTAVE SATI TJEDNO
predavanja 2
vježbe 0
seminar 2
Terenska nastava (dana) 2
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , Twidell J., Weir T., Renewable Energy Resources, Taylor & Francis, 270 Medison Ave, New York, USA, 2006

  Letcher T. M., Future Energy: Improved, Sustainable and Clean Options for our Planet, Elsevier, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK, 2008.

  Kreith F., Goswami Y., Energy Management and Conservation hanbook, CRC Press, Taylor & Francis, Boca Raton, London, New York, 2008., , , .
 2. , IPCC, 2013. Intergovernmental Panel on Climate Change: CLIMATE CHANGE 2013, The Physical Science Basis.

  EREC, European Renewable Energy Council. Renewable Energy Target for Europe 20% by 2020, 2004., , , .
 3. , Chen H, Cong TN, Yang W, Tan C, Li Y, Ding Y. Progress in electrical energy storage system A critical review. Progress in Natural Science 2009; 19(3) 291-312., , , .
 4. , ESA Electricity Storage Association, Energy storage technologies. Technologies and Applications, Technology Comparisons, 2009., , , .
 5. , Časopisi: Solar Energy, Renewable Energy, Applied Energy, Energy, Journal of Energy Engineering, Energy Concersion and Management, Journal of Green Energy, itd., , , .
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij III - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Anita Šalić:

  Prema dogovoru sa studentima. Javiti se na asalic@fkit.unizg.hr

  Lokacija:
Obavijesti

1. 0125168938: 8,5 / 5

2. 0125171774:  7,5 / 5

3. 0125169022:  7,0 / 4

4. 0125169181:  6,5 / 4

5. 0125165247:  5,5 / 3

6. 0125169038:  5,0 / 3

7. 0125166244:  4,0 / 2

Testovi se mogu pogledati u utorak, 21.5., od 11 - 13 h (u dekanatu).

Srdačan pozdrav,  A. Jukić

Poštovane kolegice,

uvodno predavanje drugog dijela kolegija Obnovljivi izvori energije za studente 1. godine sveučilišnog diplomskog studija održat će se prema rasporedu, u četvrtak, 2. svibnja 2024. s početkom u 8:00 sati u učionici P1KM-19. Nastavni materijal može se preuzeti putem Merlina.

U Zagrebu, 28. travnja 2024.


doc.  dr.  sc. Anita Šalić

Poštovane kolegice, prvi kolokvij će se održati u ponedjeljak 6. svibnja 2024. od 11:00 do 12:30 h u predavaonici P1KM-19 (gdje se održavaju i predavanja).

Srdačan pozdrav, A. Jukić

 

Poštovani kolege studenti kolegija OIE

Još jednom podsjećam na niz događanja u sklopu 10. Zagrebačkog energetskog tjedna.

Nadam se da ste danas s uspjehom pogledali odjel za OIE u Tehničkom muzeju Nikola Tesla te bih vam, znajući da nemate previše vremena, posebno preporučio još samo dva događanja:

1) u četvrtak, 16.05.2019., od 13,00 – 15,00 sati, posjetu laboratorijima za obnovljive izvore energije na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5,
gdje ćete imati priliku vidjeti ispitne sustave s geotermalnom dizalicom topline i dizalicom topline zrak-voda, zatim prvi hrvatski bicikl na vodik, gorivne članke i proizvodnju vodika kao alternativnog goriva korištenjem obnovljivih izvora energije, sunčane fotonaponske i toplinske sustave, male vjetroelektrane i rad kotla na biomasu.

2) u petak, 17.05. 2019., u bilo koje vrijeme između 09,00 – 18,00 sati, posjetu sjedištu Hrvatske stručne udruge za Sunčevu energiju, Zagreb-Špansko, Jeronima Kavanjina 14,
gdje će vam domaćini prezentirati nove tehnologije za pretvorbu energije Sunčeva zračenja u električnu i toplinsku energiju i na jednom konkretnom izgrađenom projektu, vidjet ćete praktičnu primjenu i stvarne rezultate mjerenja ušteda energije kroz energetsku učinkovitost i korištenje solarnih sustava, a svi rezultati mjerenja prikazuju se na velikom panou ispred objekta Solarni krov Špansko.

U Zagrebu, 14. svibnja 2019.

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovane kolegice i kolege,

nastava iz kolegija "Obnovljivi izvori energije" počinje sutra, u utorak, 26. veljače 2019. u terminu 13-15 h u S-P predavaonici.

Uz pozdrave,

Zvonimir Glasnović

Poštovani kolege studenti kolegija OIE

U skladu s prethodnom najavom ovime vas podsjećam da je danas Dan otvorenih vrata Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju u sklopu kojega možete posjetiti sjedište udruge i razgledati načine korištenja sunčeve energije. Lokacija: Špansko Kavanjina 14 (Najavljeni ste organizatoru i dobit ćete sve stručne informacije!)

Također Dan je otvorenih vrata Tehničkog muzeja u našem susjedstvu pa i tamo otiđite pogledati edukacijski centar za OIE i energetsku učinkovitost, kao i ostale postave muzeja.

Srdačan pozdrav

prof.dr.sc.Veljko Filipan

 

Poštovane kolegice i kolege,

predavanja iz kolegija Obnovljivi izvori energije održavat će se utorkom od 10-12 h u dvorani S0.

Dakle, vidimo se sutra 06.03.2018, u 10 h.

Uz pozdrave,

Zvonimir Glasnović

 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja